نوبت دهی

افزایش قدرت باروری مردان با یك مشت آجیل

دكتر مهرداد منصوری

5082 یك گروه از محققین اسپانیایی در مطالعه خود نشان داده اند كه اضافه كردن آجیل شامل گردو و بادام و فندق به رژیم غذایی روزانه میتواند تعداد اسپرم ها را افزایش داده و حركات آنها را هم بهتر كند. اسپرم ها حامل اطلاعات ژنتیكی تولید یك انسان هستند كه از طرف مرد تامین میشود و با اتصال به تخمك موجب تولید اولین سلولی میشود كه با تكثیر و تكامل آن فرآیند تولید مثل انسان و بسیاری از موجودات دیگر كامل میشود.

این مطالعه بر روی 119 مرد سالم و به مدت 14 هفته انجام شده است. افراد به دو گروه تقسیم شدند و یك گروه از آنها روزی 60 گرم بادام و گردو و فندق مصرف كردند. در مردان این گروه در مقایسه با گروه كنترل، تعداد اسپرم ها 16 درصد افزایش یافته و حركات آنها شش درصد بهتر شده بود. همچنین تكه تكه شدن fragmentation دی ان ای اسپرم ها در گروهی كه از گردو و فندق و بادام استفاده كرده بودند به نحو محسوسی كاهش پیدا كرده بود. تكه تكه شدن دی ان ای از عوامل ناباروی مردان است.

نتایج این مطالعه در كنفرانی سالانه انجمن اروپایی جنین شناسی و تولید مثل انسان European Society of Human Reproduction and Embryology یا ESHRE ارائه شده است.

همچنین بخوانید :   جمعیت چاق های دنیا دو میلیارد شد

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 (0 نظر)