دررفتگی مادرزادی مفصل ران و تعویض مفصل لگن (فیلم)

 

دررفتگی مادرزادی مفصل ران یکی از شایع ترین بیماری های مادرزادی لگن است که میتواند موجب بروز عوارض فراوانی شود. در صورتیکه دررفتگی کامل باشد موجب لنگش میشود و وقتی دررفتگی ناکامل است بیماری بیشتر خود را بصورت درد مفصل ران در ناحیه لگن نشان میدهد.

از درمان های بسیار موثر برای این بیماری عمل جراحی تعویض مفصل لگن است. یک مفصل مصنوعی ران میتواند درد بیمار را از بین برده و لنگش او را هم تا حدود زیاید بهتر کند.

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری – متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران شما را با جنبه های مختلف استفاده از جراحی تعویض مفصل ران در دررفتگی مادرزادی لگن آشنا میکند.