نوبت دهی

کمک به یک مادر با افسردگی بعد از زایمان

دکتر مهرداد منصوری

متاسفانه بعضی از مادران بعد از زایمان دچار افسردگی میشوند که آنها را ناشاد و ناامید میکند و توانایی آنان برای نگهداری از نوزادشان را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. خبر خوب این است که این وضعیت خوشبختانه در غالب اوقات موقتی و قابل درمان است.

سازمان حمایت بین المللی بعد از زایمان Postpartum Support International در همین ارتباط پیشنها میکند.

  • مادر را مطمئن کنید که وضعیت پیش آمده تقصیر او نیست. او تنها نیست و به تدریج بهتر خواهد شد
  • او را تشویق کنید تا در مورد وضعیت خودش با شما حرف بزند. یک شنونده خوب باشید
  • در کارهای خانه به او کمک کنید
  • او را تشویق کنید برای خودش وقت بگذارد
  • به او کمک کنید تا برای حمایت و درمان از دیگران کمک بگیرد
  • به او کمک کنید تا یک دایه برای نوزادش پیدا کند
  • به او محبت کنید


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

5/5 ( 1 نظر )