نوبت دهی

آیا نرمش برای کشیدگی رباط مچ پای من خوب است

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 به علت کشیدگی رباط مچ پا که دو ماه پیش دچار آن شده ام چند روز است حرکات کششی و تقویتی مچ و ساق پا را انجام میدهم. در حین انجام حرکات کششی وقتی بدن گرم است درد کمتر میشود ولی بعدا دوباره بر میگردد آیا این حرکات مضر است یا بهبود را سریعتر میکند؟ آیا استراحت مطلق فایده ای در تسریع بهبودی دارد؟ آیا تزریق کورتون مفید است. آیا به علت عدم درمان به موقع ممکن است درد مزمن شده باشد؟

در حین انجام نرمش های کششی و تقویتی مچ پا نباید این حرکات را با شدتی انجام داد که درد زیادی ایجاد شود. دردی خفیف و قابل تحمل ایرادی نداشته و نشانه کشش رباط ها است ولی درد زیاد درست نیست.

این طبیعی است که در ابتدای انجام نرمش کمی درد وجود داشته باشد و بعد از گذشت چند دقیقه از شروع نرمش درد از بین برود و با اتمام نرمش و سرد شدن بدن درد دوباه شروع شود. این نشانه مضر بودن نرمش نیست ولی باید دقت کرد که همیشه شدت و تکرر نرمش به آهستگی و بصورت تدریجی افزایش یابد تا فشاز زیادی به مفصل و بافت نرم وارد نشده و آسیب جدیدی برای بیمار بوجود نیاید.

استراحت مطلق تاثیری در بهبودی نداشته و آن را به تاخیر میندازد. به جای استراحت مطلق باید مچ پا را حرکت داد تا بتدریج به وضعیت عادی برگردد.

تزریق کورتن نه تنها تاثیری در بهبودی کشیدگی رباط ندارد که آن را به تاخیر انداخته و احتمال عوارض را بشدت بالا میبرد. استفاده از آن در کشیدگی رباط به هیچ وجه توصیه نمیشود.

البته عدم درمان به موقع کشیدگی رباط و شروع نکردن نرمش ها در زمان لازم میتواند موجب مزمن شدن درد شود. بعد از پیچ خورن مچ پا درمان باید بلافاصله شروع شده و بعد از خروج پا از گچ، بیمار باید شروع به انجام نرمش های لازم کند.