نوبت دهی

جوش نخوردن شکستگی انگشت پا

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 انگشت کوچک پایم شکسته شده و سه تا ترک برداشته الان ۶ هفته است که در آتل هست. روند جوش خوردگی خیلی کند است بعد از ۶ هفته فکر میکردم خوب شده و خودم بازش کردم اما دیدم هنوز در جای خودش نیست میخواستم بدونم مدت جوش خوردن استخوان کوچک پا معمولا چقدر طول میکشد و آیا مشکل پای من طبیعی است.

شکستگی انگشت کوچک در حد ترک نیازی به آتل یا گچ گیری تدارد. این شکستگی را میتوان با بستن انگشت کوچک به انگشت مجاور با یک نوار چسب درمان کرد.

مدت جوش خوردن شکستگی انگشت کوچک پا حدود سه هفته است.

در درمان شکستگی های انگشتان پا معیار پزشک بیشتر از رادیوگرافی پا، شکل ظاهری انگشت است. در صورتی که شکل انگشت بعد از شکستگی تغییری نکرده باشد نیازی به جااندازی آن نیست.