نوبت دهی

آیا بدنسازی برای شکستگی اسکافوئید من خوب است

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

حدود یک سال پیش دچار شکستگی استخوان اسکافوئید شدم و حال که یازده ماه گذشته آیا می توانم به ورزش بدنسازی برگردم یا خیر؟ آیا با دمبل و حرکات بدنسازی دوباره استخوان می شکند یا خیر؟

 استخوان اسکافوئید برای کمک به انجام حرکات روان و بدون درد در مچ دست نیاز به داشتن یک ساختمان بدون عیب دارد. این استخوان هم مانند دیگر استخوان های بدن در صورت درمان و مراقبت مناسب جوش خورده و کار خود را به نحو احسن انجام میدهد. البته احتمال جوش نخوردن و یا دیگر عوارض در شکستگی استخوان اسکافویید کمی بیش از معمول است.

قسمت اعظم سطح این استخوان پوشیده از غضروف بوده و اسکافویید از این طریق با استخوان های اطراف خود مفصل میشود. وجود هر گونه ناهماهنگی در این استخوان بعد از جوش خوردن و یا جوش نخوردن استخوان موجب میشود تا غضروف استخوان در محل مفصل دچار تخریب شده و ایجاد ساییدگی کند.

پس بعد از هر شکستگی استخوان اسکافویید و انجام درمان مناسب برای آن پزشک معالج باید از جوش خوردن درست آن اطمینان حاصل کند. استخوان اسکافوئید برای جوش خوردن معمولا به چند ماه زمان نیاز دارد. پس از گذشت این زمان در صورتیکه پزشک با انجام معاینات و تصویربرداری های لازم مطمئن شد که شکستگی خوب جوش خورده است به بیمار اجازه انجام فعالیت های ورزش با مچ دست را میدهد.

بیمار در ابتدا حرکات نرمش سبک را انجام داده و سپس بتدریج شدت و مدت انجام حرکات را بیشتر کرده و بعد از اینکه قابلیت انعطاف مفصل مچ وی به حد قبل از شکستگی رسید میتواند فعالیت ورزشی سنگین خودر ا شروع کند.

وقتی شکستگی استخوان اسکافوئید بطور کامل جوش خورد احتمال شکستگی مجدد آن مانند این احتمال وقوع قبل از شکستگی اولیه است.