سیستم هاورس

 

1332 1

 

     سیستم هاوِرس

 

Haversian system

 

سیستم هاورس واحد تشکیل دهنده استخوان است. 

هر سیستم هاورس از یک کانال یا مجرای هاورس تشکیل شده که حاوی عروق و اعصاب است. 

در اطراف مجرای هاورس تیغه های استخوانی متحدالمرکزی وجود دارد که به آنها لاملا میگویند. عروقی که در کانال هاورس سیر میکنند وظیفه تغذیه سلول های استخوانی یا استئوسیت ها را به عهده دارند.

هر سلول استخوانی در یک محفظه کوچک به نام لاکونا Lacuna قرار دارد. لاکونا ها از طریق مجاری باریکی به کانال هاورسی متصل هستند و از آن طریق اکسیژن و مواد غذایی را به استئوسیت ها میرسانند. 

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

ساختمان استخوان چگونه است

0/5 ( 0 بازدید )