مشاوره آنلاین

شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم. درمان

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

این بحث ادامه مقاله “شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم. تشخیص” است.

به علت درگیر بودن سطح weight bearing استابولوم و gap ایجاد شده بیمار نیاز به ریداکشن شکستگی دارد.

در سال های اخیر تلاش هایی برای انجام جااندازی بسته شکستگی های استابولوم و فیکساسیون پرکوتانه انجام شده ولی بدلایلی موفقیت مطلوبی کسب نکرده است. جااندازی بسته فقط در چند روز اول بعد از شکستگی موثر است و بعد از گذشت ۵-۳ روز بسرعت توانایی خود را در بدست آوردن نتیجه ای قابل قبول از دست میدهد. با در نظر گرفتن اینکه حتی ۳-۲ میلیمتر جابجایی در سطح استابولوم میتواند در نتیجه درمان تاثیر گذار باشد، ارزیابی دقت ریداکشن حتی با بهترین سی آرم ها هم به خوبی قابل انجام نیست.

امروزه از جااندازی بسته و فیکساسیون پرکوتانه در موارد خاص از شکستگی های استابولوم استفاده میشود. مثلا در کسانی که به علت مشکلات فیزیولوژیک کاندید مناسبی برای یک جراحی باز نیستند و شکستگی یا بطور اولیه جابجایی کمی داشته و یا مال ریداکشن باقیمانده از طرف بیمار قابل تحمل است.

 

از زمان بستری بیمار در بیمارستان تا موقع عمل جراحی باید اندام تحتانی طرف شکسته شده تحت کشش اسکلتال باشد تا هم قطعات شکسته شده را تا حدودی در کنار یکدیگر نگه دارد و هم مانع آسیب دیدن بیشتر غضروف استابولوم و سر فمور شود. کشش اسکلتال بهتر است در ناحیه دیستال فمور باشد تا هم نیروی کشش بهتر اعمال شود و هم به مفصل زانو آسیب کمتری وارد شود.

جراحی شکستگی های ستون قدامی همراه با همی ترانسورس خلفی معمولا از طریق اپروچ قدامی انجام میشود. از طریق این اپروچ هم میتوان به ستون قدامی و هم به ستون خلفی دسترسی داشته و ریداکشن را انجام داد.

رادیوگرافی های ساده بعد از جراحی بیمار در زیر مشاهده میشود. با کلیک کردن بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن در دسترس شما قرار میگیرد.

 

796 11

ویو رخ بالا نشان میدهد که برای فیکسیشن از یک پیچ لگ در ستون قدامی و یک پلاک بر روی پلویک بریم استفاده شده است.

 

796 2

ویو ابتوراتور بالا مسیر پیچ لگ در ستون قدامی را بهتر نشان میدهد. همچنین نشان میدهد که پلاک پلویک بریم یک پلاک چهار سوراخه است که پیچ های آن به ستون خلفی رفته اند.

 

796 14

در ویو ایلیاک دیده میشود که پیچ های عقب پلاک روی پلویک بریم به intact ilium رفته اند و پیچ های جلویی به ستون خلفی وارد شده اند پس این پلاک میتواند اینتکت ایلیوم را به ستون خلفی متصل کند و چون پایه بازسازی در واقع اینتکت ایلیوم است، این پلاک ستون خلفی را بعد از ریداکشن به قسمت ثابت و پایدار لگن فیکس میکند.

برای بررسی دقت ریداکشن و بررسی وضعیت پیچ ها نسبت به مفصل بعد از جراحی باید از سی تی اسکن استفاده کرد. رادیوگرافی ساده هیچگاه نمیتواند دقت ریداکشن را به تصویر بکشد. گاهی اوقات جابجایی های حتی تا یک سانتیمتر هم ممکن است در یک ویو دیده نشود. در زیر کاتهای آگزیال سی تی بیمار بعد از جراحی نشان داده شده است. کاتها از بالای لگن به سمت پایین مرتب شده است.

 

796 15

در کات بالا که از بالای استابولوم عبور کرده است ریداکشن ستون های قدامی و خلفی و همچنین سطح مقطع پیچ ها دیده میشود.

 

796 6

 کات بالا اولین کاتی است که از بالاترین قسمت استابولوم عبور کرده است. به علت اینکه سی تی بلافاصله بعد از جراحی گرفته شده است دانسیته هوا در این کات در داخل دام استابولوم قابل مشاهده است.

 

796 1

 در کات بالا غیر از ریداکشن قطعات، سطح مقطع پیچ لگ ستون قدامی و دو پیچی که از پلویک بریم به ستون خلفی رفته اند دیده میشود.

 

796 13

در این کات یکی از پیچ ها به خود را به پایین تر در ستون خلفی رسانده است

 

796 12

ریداکشن ستون قدامی و سطح مقطع پیچ لگ در این کات قابل مشاهده است.

با دقت به تصاویر بازسازی شده سه بعدی بعد از عمل جراحی میتوان تجسم فضایی بهتری از ریداکشن و پلاک ها داشت. با کلیک بر روی تصاویر زیر، میتوان نمای بزرگتری از آنها را دید.

 

796 4

 در ویو بالا پلاک چهار سوراخه ایکه بر روی پلویک بریم قرار گرفته است دیده میشود. با کمی دقت میبینیم که باقیمانده خط ناکامل شکستگی از پیچ دوم خلفی پلاک به سمت کرت ایلیاک امتداد یافته ولی به آن نمیرسد. این نشاندهنده آنست که پلاک در واقع روی شکستگی ستون قدامی را باترس کرده است. در واقع قسمت خلفی و مدیال قطعه شکسته شده ستون خلفی به توسط پلاک ردیوس و فیکس شده و قسمت قدامی آن به توسط پیچ لگ که از راموس فوقانی پوبیس عبور کرده و به داخل قطعه شکسته شده ستون قدامی رفته فیکس شده است.

این پلاک همچنین وظیفه ریداکشن ستون خلفی را همم به عهده دارد. آثار پیچ لگ ستون قدامی در راموس فوقانی پوبیس دیده میشود. گرچه بنظر میرسد این پیچ از قسمت مدیال راموس بیرون زده است در واقع اینچنین نیست. در مواقعی که یک پیچ داخل استخوان، به کورتکس زیاد نزدیک میشود نرم افزار سه بعدی ساز سی تی اسکن آنرا از ورای استخوان نشان میدهد و این تصور به وجود میاید که پیچ روی کورتکس است در حالیکه پیچ ذکر شده در تمام طول مسیرش از داخل استخوان عبور میکند.

 

796 9

در تصویر بالا محل ورود پیچ لگ ۳.۵ کورتیکال که از استخوان جوکستاسمفیزیال شروع میشود قابل مشاهده است. خط منقطع در روی کورتکس داخلی ایلیوم، درن کار گذاشته شده در حین جراحی است.

 

796 8

تصویر بالا سطح خلفی ستون خلفی را نشان میدهد. ریداکشن ستون خلفی و آثار نوک پیچ هایی که از اینتکت ایلیوم به ستون خلفی رفته اند دیده میشود.

 

796 10

 سطح خلفی پشت لگن از نمای بالا دیده میشود.

 

796 3

در تصویر بالا مسیر پیچ های پلاک دیده میشوند. دو پیچ جلویی به داخل ستون خلفی و به طرف ایسکیال اسپاین رفته اند.

 

796 5

 در این نمای اینلت نشان داده شده که پیچ لگ ستون قدامی از سمت داخلی راموس فوقانی به سمت داخل تر نرفته است.

 

796 7

و در تصویر بالا دیده میشود که پیچ لگ ستون قدامی مسیر خود را از بین سطح فوقانی راموس فوقانی و ستون قدامی از یک طرف و استابولوم از طرف دیگر طی کرده و به قطعه شکسته شده ستون قدامی وارد میشود.

سه فیلم با استفاده از تکنولوژی سی تی اسکن سه بعدی از لگن بیمار بعد از جراحی تهیه شده است. دیدن این فیلم ها به درک بهتر الگوی شکستگی کمک میکند. فیلم ها را میتوانید در سه مقاله زیر ببینید.

فیلم شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در یک نیمه لگن بعد از جراحی

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )