نوبت دهی

مقاله- كلیات

بزرگترین مجموعه مقالات ارتوپدی در مورد کلیات بیماری های سیستم حرکتی بدن انسان به زبان فارسی که به توسط دکتر مهرداد منصوری متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران تهیه شده است

در عمل جراحی شکستگی، بعد از جااندازی، استخوان ها چگونه بیحرکت میشوند

جراحی ساعد

بیحرکت کردن یا تثبیت شکستگی استخوان بعد از یک عمل جراحی ارتوپدی چگونه است، از چه وسایلی برای بیحرکت کردن قطعات شکسته شده استخوان در یک عمل جراحی استفاده میشود، پلاتین شامل پیچ و پلاک و پین و میله داخل استخوانی است

بیشتر بخوانید »