نوبت دهی

موارد نمونه عمومی – آسیب حلقه لگنی

نمونه هایی از اعمل جراحی فوق تخصصی شکستگی لگن که به توسط دکتر مهرداد منصوری متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران انجام شده است. برای استفاده متخصصین ارتوپدی