نوبت دهی

موارد نمونه عمومی – دیسپلازی مفصل ران

نمونه هایی از اعمل جراحی برای دیسپلازی مفصل ران که به توسط دکتر مهرداد منصوری متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران انجام شده است. برای استفاده متخصصین