نوبت دهی

نکته ها

نکته های کوتاه ولی مهم در مورد سلامت و بیماری سیستم حرکتی بدن انسان. ارتوپدی

آیا نگاه كردن تلویزیون با ورزش كردن منافات دارد

پيشنهاد هايي براي ورزش كردن در حين تماشاي تلويزيون. آيا شما هم جزو افرادي هستيد كه به برنامه هاي تلويزيون علاقمنديد؟ متاسفانه نشستن پاي تلويزيون ميتواند تا حد زيادي موجب كاهش سطح فعاليت هاي بدني شده و از اين طريق ميتواند در دراز مدت موجب بروز چاقي و مشكلات مربوط به آن، كمردرد

بیشتر بخوانید »