نوبت دهی

تغذیه و چه غذاهایی بخوریم بعد تعویض مفصل لگن

قبل و بعد از جراحی تعویض لگن چه غذاهایی بخوریم و تغذیه ما چگونه باشد تا نتایج بهتری از جراحی بگیریم و جراحی کمترین عوارض را داشته باشد.