نوبت دهی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : رانندگی

آیا میزان خوابی که دارید به اندازه است. یک آزمایش خون پاسخ میدهد

اندازه گیری میزان خواب با آزمایش خون

  دکتر مهرداد منصوری گاهی اوقات کم خوابی میتوان بسیار خطرناک باشد. کسی که کم خوابیده به همان اندازه کسی که الکل مصرف کرده دچار کاهش تمرکز و دقت میشود. رانندگی کردن یک فرد بیخواب به همان خطرناکی رانندگی کردن کسی است که الکل مصرف کرده است. گرچه با یک …

بیشتر بخوانید »