نوبت دهی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مفصل مصنوعی ران

چطور تو بهترین شرایط عمل كردم - تعویض مفصل لگن

وقتي فهميدم پام خرابه رفتم براي تعويض مفصل. بهم گفتن كلا پات از بين رفته و ديگه بدرد نميخوري و من ديگه نفهميدم چي شد و دكتر داره چي ميگه. تا اينكه خدا كمكم كرد. الان بدون هيچ مشكلي هشت ساله كه از عملم گذشته و دارم زندگي ميكنم. من تصورم بر اين بود كه چون مفصل مصنوعي دارم بايد حتما دوران بارداريم يه شرايط خاصي داشته باشه

بیشتر بخوانید »

خیلی خوشحالم محتاج كسی نیستم - تعویض مفصل ران

چندين بار مراجعه كرديم به دكتر ولي نتيجه خوبي نگرفتيم. اصلا نميتونست راه بره. حتي پنچ قدم نميتونست برداره. يعني خونه نشين شده بود. از اين در نميتونست بره بيرون. هميشه تو اطاق نشسته بود. همه دكترا گفتن عمل ميكنيم ولي شانسيه ممكنه خوب بشه ممكنه نه. تا آخرش

بیشتر بخوانید »

چطور درد كهنه ام از بین رفت و تونستم تمام كارای خونه رو تنهایی انجام بدم - مفصل مصنوعی ران

از چارده پونزده سالگي ديده اين پام درد ميكنه. تا وقتي يك طرف بدنم يه ور شد. نميتونستم كار كنم. نميتونستم خونه داري كنم. سه سانت هم پام كوتاه تر شده بود. راه رفتن برام خيلي مشكل شده بود. نميتونستم جايي مهموني برم. بعد گفتن شما بايد عمل بشي. بعد عمل يواش يواش بلند شدم و

بیشتر بخوانید »

چطور پدرم تونست از خونه نشینی نجات پیدا كنه - مفصل مصنوعی لگن

گفت مفصلام درد ميكنه. نميتونم بخوابم. دردش جوريه كه نه شب نه روز نميتونم بخوابم. بتدريج پاهاي پدرم جمع شد و او خونه نشين شد. دكتر گفتن بايد مفصلاي لگنتون تعويض بشه. حالا از وقتي عمل كرده شبا راحت ميخوابه. من تنها پسر خوانواده ام و مجبور بودم تنها كار كنم. ولي الان پدرم هم كمكم ميكنه. الان همه راحت شديم.

بیشتر بخوانید »

وقتی دیگه داروهای روماتیسم روی درد لگن تاثیری ندارن - تعویض مفصل لگن

حدود ده ساله كه روماتيسم مفصلي دارم. مشكل اصلي من اين بود كه ميلنگيدم. دو قدم كه ميخواستم راه برم زير پام خالي ميشد. دردم ميگرفت. ديگه نميتونستم كاراي عادي خودمو انجام بدم. كاملا يه طرف بدنم كج شده بود. ميخواستم سوار ماشين بشم بايد پامو با دست بلند ميكردم ميزاشتم توي ماشين. به من ميگفتن دردو تحمل كن ولي عمل نكن

بیشتر بخوانید »

اصلا احساس نمیكنم پروتز تو بدنمه. فكر میكنم پای خودمه - تعویض مفصل ران

بعد تصادف ديگه نتونستم درست راه برم. درد زيادي توي لگنم داشتم. همش زير بغلمو ميگرفتن. يا روي تخت بودم يا حركت نميتونستم بكنم و خيلي براي مشكل بود. حتي رانندگي هم نميتونستم بكنم. ساقط شده بودم از زندگي. تا دكتر به من گفت بايد عمل كني. از وقتي عمل كردم همه كاراي شخصي رو خودم انجام ميدم. كارم سنگينه و تو موتور خونه ام

بیشتر بخوانید »

من برای دومین بار در طول عمرم راه افتادم - مفصل مصنوعی ران

سر استخوان هاي رانم سياه شده بود.دردش زياد بود. مسكن نداشت. بايد تحمل ميكردم. ولي جراحي كردم. اولين قدم رو كه بعد از جراحي بدون عصا برداشتم همه از خوشحالي گريه ميكردن چون هيچ كدوممون فكر نميكرديم كه من بتونم روزي بدون عصا راه برم. به يك ماه نرسيد كه كاراي خودم رو خودم انجام ميدادم. من حتي يك جلسه هم فيزيوتراپي نرفتم.

بیشتر بخوانید »