نوبت دهی

کودکان


مشكلات عمومی كودكان

 

مشكلات عمومی كودكان

 

ساختار سیستم حركتی بدن انسان از موقع تولد تا بلوغ دائماً در حال تغییر است و مسلماً بیماری‌های اسكلتی و عضلانی بچه‌ها در بسیاری موارد با بزرگسالان متفاوت بوده یا درمان متفاوتی دارد. بدن كودكان در حال رشد است و این نكته هم تبعات مثبت و هم منفی دارد.

بسیاری از بیماری‌های سیستم حركتی بیماران اگر به درستی و به موقع درمان شوند با اقدامات ساده‌ای قابل حل هستند و در صورت تأخیر در درمان نه تنها نتیجه درمانی مناسبی حاصل نمی‌شود بلكه رشد استخوان و عضلات تحت تأثیر قرار گرفته كه ممكن است تا پایان عمر زندگی فرد را متاثر كند.

از طرف دیگر به علت توانایی بسیار بالای بدن كودكان در بهبود و ترمیم ضایعات، درمان بسیاری از آسیب‌های اسكلتی بدن در سنین پایین راحت‌تر و موفقیت آمیز تر از بزرگسالان است.

در مقالات مبحث “كودكان” سعی می‌شود مشكلات اختصاصی سیستم اسكلتی و عضلانی كودكان بررسی شود.

با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

علائم

 

مشكلات حركتی مغزی

 

مشكلات عضلانی

 

مشكلات استخوان

مشكلات عمومی كودكان

 

مشكلات عمومی كودكان

 

ساختار سیستم حركتی بدن انسان از موقع تولد تا بلوغ دائماً در حال تغییر است و مسلماً بیماری‌های اسكلتی و عضلانی بچه‌ها در بسیاری موارد با بزرگسالان متفاوت بوده یا درمان متفاوتی دارد. بدن كودكان در حال رشد است و این نكته هم تبعات مثبت و هم منفی دارد.

بسیاری از بیماری‌های سیستم حركتی بیماران اگر به درستی و به موقع درمان شوند با اقدامات ساده‌ای قابل حل هستند و در صورت تأخیر در درمان نه تنها نتیجه درمانی مناسبی حاصل نمی‌شود بلكه رشد استخوان و عضلات تحت تأثیر قرار گرفته كه ممكن است تا پایان عمر زندگی فرد را متاثر كند.

از طرف دیگر به علت توانایی بسیار بالای بدن كودكان در بهبود و ترمیم ضایعات، درمان بسیاری از آسیب‌های اسكلتی بدن در سنین پایین راحت‌تر و موفقیت آمیز تر از بزرگسالان است.

در مقالات مبحث “كودكان” سعی می‌شود مشكلات اختصاصی سیستم اسكلتی و عضلانی كودكان بررسی شود.

با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

علائم

 

مشكلات حركتی مغزی

 

مشكلات عضلانی

 

مشكلات استخوان