نوبت دهی

شانه


آناتومی شانه ———————————————–

آناتومی شانه

 

شانه ساختار پیچیده ایست كه موجب اتصال اندام فوقانی به تنه می‌شود. گرچه از شانه به عنوان یك مفصل یاد می‌كنند، ساختمان آن در واقع متشكل از چهار مفصل است.

شانه بیشترین دامنه حركت را در بین مفاصل بدن دارد. این مفصل در هر جهتی می‌چرخد و به شما اجازه می‌دهد دست خود را در هر جهتی كه مایل باشید حركت دهید.

شایع‌ترین علل مراجعه افراد به علت مشكلات شانه به پزشك، درد، تورم، خشكی و محدودیت حركتی است.
در مقالات مبحث شانه سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

آناتومی شانه ———————————————–

آناتومی شانه

 

شانه ساختار پیچیده ایست كه موجب اتصال اندام فوقانی به تنه می‌شود. گرچه از شانه به عنوان یك مفصل یاد می‌كنند، ساختمان آن در واقع متشكل از چهار مفصل است.

شانه بیشترین دامنه حركت را در بین مفاصل بدن دارد. این مفصل در هر جهتی می‌چرخد و به شما اجازه می‌دهد دست خود را در هر جهتی كه مایل باشید حركت دهید.

شایع‌ترین علل مراجعه افراد به علت مشكلات شانه به پزشك، درد، تورم، خشكی و محدودیت حركتی است.
در مقالات مبحث شانه سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

شانه 6

بازو

بازو قسمتی از اندام فوقانی است كه بین مفاصل شانه و آرنج قرار گرفته است. استخوان، عضلات، عروق خونی، اعصاب، زردپی ها، پوست و بسیاری قسمت های دیگر در تشكیل این عضو مهم بدن شركت میكنند.

بازو از دیرباز در فرهنگ همه ملل نشانه و علامت توانایی و قدرت بوده است. بازو دست را در موقعیت دلخواه قرار میدهد و میتواند با استفاده از عضلات پرقدرت خود توانایی جابجایی اشیاء سنگین را به انسان بدهد.

 

اختلال در كارآیی هر كدام از قسمت های ذكر شده بازو میتواند موجب بروز علائمی در فرد شود. مهمترین مشكل بازو كه موجب مراجعه افراد به پزشك میشود درد است و گاهی اوقات كاهش قدرت، تغییر شكل، اختلال حس و یا آسیب های
خارجی به بازو علت مراجعه است.