لغت نامه


آبسه   آبسه یک محوطه پر از چرک است. چرک ماده ای است که از لاشه گلبول های سفید کشته شده بوجود میاید. ادامه مطلب

آپلازی   آپلازی به معنای تشکیل نشدن یا فقدان یک اندام یا قسمتی از یک اندام یا یک بافت است. ادامه مطلب

آتروفی   آتروفی به معنی لاغر شدن یک عضو یا بافت است. ادامه مطلب

آتروفی سودک   آتروفی سودک یا دیستروفی رفلکسی سمپاتیک که گاهی به آن آلگودیستروفی هم میگویند معمولا بعد از شکستگی، پیچ خوردگی یا دیگر ضربات به اندام بوجود میاید. ادامه مطلب

آتل    آتل وسیله ای دست ساز است که برای بیحرکت کردن موقت یک عضو بکار میرود. ادامه مطلب

آرتروپاتی   آرتروپاتی به معنای بیماری مفصل است. ادامه مطلب

آرتروپلاستی   آرتروپلاستی نوعی جراحی ترمیمی است که به منظور کاهش درد و یا افزایش دامنه حرکتی در مفصلی که دچار محدودیت حرکتی شده انجام میشود. ادامه مطلب

آرتروتومی   آرتروتومی به معنی باز کردن مفصل به توسط عمل جراحی است. ادامه مطلب

آرترودز   آرترودز نوعی عمل جراحی است و به معنی خشک کردن و بیحرکت کردن مفصل با استفاده از عمل جراحی است. ادامه مطلب

آرتروسکوپ   آرتروسکوپ وسیله است که مهمترین قسمت آن یک لوله فلزی ظریف بوده که به داخل مفصل فرستاده شده و از طریق آن داخل مفصل دیده شده و در صورت لزوم جراحی میشود. ادامه مطلب

آرتروسکوپی   آرتروسکوپی روشی است که در آن لوله فلزی ظریفی از راه پوست به داخل مفصل فرستاده شده و از طریق آن داخل مفصل دیده شده و در صورت لزوم جراحی میشود. ادامه مطلب

آرتروگرافی   آرتروگرافی یک روش عکس برداری رنگی است که برای دیدن مفصل بکار برده میشود. ادامه مطلب

آرتروگریپوز   آرتروگریپوز یک بیماری مادرزادی است که مشخصه آن تغییر شکل و سفتی غیر پیشرونده مفاصل در حین تولد است. ادامه مطلب

آرتریت   آرتریت به معنی التهاب مفصل است. ادامه مطلب

آرتریت روماتوئید   آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی یک بیماری مزمن است که موجب التهاب، درد و تورم مفاصل بدن میشود. ادامه مطلب

آشیل   آشیل نام قویترین تاندون بدن است که در پشت و بالای مچ پا قرار دارد.  ادامه مطلب

آکرومیوکلاویکولر   آکرومیوکلاویکولر نام یک مفصل در ناحیه شانه است. آکرومیون زائده ای از استخوان کتف بوده و کلاویکول همان استخوان ترقوه است.  ادامه مطلب

آکرومیون   آکرومیون قسمتی از استخوان کتف یا اسکاپولا است.  ادامه مطلب

آکسون    آکسون که به آن رشته عصبی هم میگویند یک رشته یا میله بافتی بلند و باریک است که از سلول عصبی (نورون) خارج میشود. ادامه مطلب

آکسونوتمزیس   آکسونوتمزیس نوعی آسیب عصبی است که در آن آکسون بشدت آسیب دیده ولی غلاف اطراف عصب سالم میماند. ادامه مطلب

آکندروپلازی   آکندروپلازی نوعی کوتاه قدی مادرزادی است که مشخصه آن کوتاه بودن طول اندام ها است.  ادامه مطلب

آگزیال   آگزیال صفحه ای فرضی است که بدن را به دو قسمت بالا و پایین تقسیم میکند.  ادامه مطلب

آلبرایت    آلبرایت نام یک بیماری است. به آن سندروم آلبرایت هم میگویند و بیماری ژنتیکی است که مشخصه آن اختلالات استخوانی، لکه های پوستی، تغییرات هورمونی و بلوغ زودرس است.  ادامه مطلب

آلندرونات   آلندرونات دارویی از دسته بیس فسفونات ها است که در درمان استئوپروز یا پوکی استخوان بکار میرود. ادامه مطلب

آلوپورینول   آلوپورینول دارویی است که در درمان نقرس مزمن بکار میرود.  ادامه مطلب

آمبولی   آمبولی یک پدیده است و به معنی حرکت کردن یک ماده (جامد، مایع یا گاز) در درون رگ و جابجا شدن در آن و رفتن به محل دیگر است. ادامه مطلب

آمپوتاسیون   آمپوتاسیون نوعی عمل جراحی است که در آن قسمتی از اندام قطع شده و از بدن جدا میشود.  ادامه مطلب

آناتومی   آناتومی شاخه ای از علم زیست شناسی و پزشکی است که هدف آن مطاله ساختمان بدن موجودات زنده است. ادامه مطلب

آنتریور   آنتریور به معنی جلو است. ادامه مطلب

آنته ورژن   آنته ورژن به معنای چرخش به جلو است.  ادامه مطلب

آنتی بیوتیک   آنتی بیوتیک به مواد شیمیایی میگویند که در درمان بیماری های عفونی بکار برده میشوند.  ادامه مطلب

آنژیوگرافی   آنژیوگرافی نوعی روش تصویر برداری است که برای دیدن شریان ها بکار برده میشود.  ادامه مطلب

آوازکولار   آوازکولار به معنی بدون عروق است. ادامه مطلب

 

آبسه   آبسه یک محوطه پر از چرک است. چرک ماده ای است که از لاشه گلبول های سفید کشته شده بوجود میاید. ادامه مطلب

آپلازی   آپلازی به معنای تشکیل نشدن یا فقدان یک اندام یا قسمتی از یک اندام یا یک بافت است. ادامه مطلب

آتروفی   آتروفی به معنی لاغر شدن یک عضو یا بافت است. ادامه مطلب

آتروفی سودک   آتروفی سودک یا دیستروفی رفلکسی سمپاتیک که گاهی به آن آلگودیستروفی هم میگویند معمولا بعد از شکستگی، پیچ خوردگی یا دیگر ضربات به اندام بوجود میاید. ادامه مطلب

آتل    آتل وسیله ای دست ساز است که برای بیحرکت کردن موقت یک عضو بکار میرود. ادامه مطلب

آرتروپاتی   آرتروپاتی به معنای بیماری مفصل است. ادامه مطلب

آرتروپلاستی   آرتروپلاستی نوعی جراحی ترمیمی است که به منظور کاهش درد و یا افزایش دامنه حرکتی در مفصلی که دچار محدودیت حرکتی شده انجام میشود. ادامه مطلب

آرتروتومی   آرتروتومی به معنی باز کردن مفصل به توسط عمل جراحی است. ادامه مطلب

آرترودز   آرترودز نوعی عمل جراحی است و به معنی خشک کردن و بیحرکت کردن مفصل با استفاده از عمل جراحی است. ادامه مطلب

آرتروسکوپ   آرتروسکوپ وسیله است که مهمترین قسمت آن یک لوله فلزی ظریف بوده که به داخل مفصل فرستاده شده و از طریق آن داخل مفصل دیده شده و در صورت لزوم جراحی میشود. ادامه مطلب

آرتروسکوپی   آرتروسکوپی روشی است که در آن لوله فلزی ظریفی از راه پوست به داخل مفصل فرستاده شده و از طریق آن داخل مفصل دیده شده و در صورت لزوم جراحی میشود. ادامه مطلب

آرتروگرافی   آرتروگرافی یک روش عکس برداری رنگی است که برای دیدن مفصل بکار برده میشود. ادامه مطلب

آرتروگریپوز   آرتروگریپوز یک بیماری مادرزادی است که مشخصه آن تغییر شکل و سفتی غیر پیشرونده مفاصل در حین تولد است. ادامه مطلب

آرتریت   آرتریت به معنی التهاب مفصل است. ادامه مطلب

آرتریت روماتوئید   آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی یک بیماری مزمن است که موجب التهاب، درد و تورم مفاصل بدن میشود. ادامه مطلب

آشیل   آشیل نام قویترین تاندون بدن است که در پشت و بالای مچ پا قرار دارد.  ادامه مطلب

آکرومیوکلاویکولر   آکرومیوکلاویکولر نام یک مفصل در ناحیه شانه است. آکرومیون زائده ای از استخوان کتف بوده و کلاویکول همان استخوان ترقوه است.  ادامه مطلب

آکرومیون   آکرومیون قسمتی از استخوان کتف یا اسکاپولا است.  ادامه مطلب

آکسون    آکسون که به آن رشته عصبی هم میگویند یک رشته یا میله بافتی بلند و باریک است که از سلول عصبی (نورون) خارج میشود. ادامه مطلب

آکسونوتمزیس   آکسونوتمزیس نوعی آسیب عصبی است که در آن آکسون بشدت آسیب دیده ولی غلاف اطراف عصب سالم میماند. ادامه مطلب

آکندروپلازی   آکندروپلازی نوعی کوتاه قدی مادرزادی است که مشخصه آن کوتاه بودن طول اندام ها است.  ادامه مطلب

آگزیال   آگزیال صفحه ای فرضی است که بدن را به دو قسمت بالا و پایین تقسیم میکند.  ادامه مطلب

آلبرایت    آلبرایت نام یک بیماری است. به آن سندروم آلبرایت هم میگویند و بیماری ژنتیکی است که مشخصه آن اختلالات استخوانی، لکه های پوستی، تغییرات هورمونی و بلوغ زودرس است.  ادامه مطلب

آلندرونات   آلندرونات دارویی از دسته بیس فسفونات ها است که در درمان استئوپروز یا پوکی استخوان بکار میرود. ادامه مطلب

آلوپورینول   آلوپورینول دارویی است که در درمان نقرس مزمن بکار میرود.  ادامه مطلب

آمبولی   آمبولی یک پدیده است و به معنی حرکت کردن یک ماده (جامد، مایع یا گاز) در درون رگ و جابجا شدن در آن و رفتن به محل دیگر است. ادامه مطلب

آمپوتاسیون   آمپوتاسیون نوعی عمل جراحی است که در آن قسمتی از اندام قطع شده و از بدن جدا میشود.  ادامه مطلب

آناتومی   آناتومی شاخه ای از علم زیست شناسی و پزشکی است که هدف آن مطاله ساختمان بدن موجودات زنده است. ادامه مطلب

آنتریور   آنتریور به معنی جلو است. ادامه مطلب

آنته ورژن   آنته ورژن به معنای چرخش به جلو است.  ادامه مطلب

آنتی بیوتیک   آنتی بیوتیک به مواد شیمیایی میگویند که در درمان بیماری های عفونی بکار برده میشوند.  ادامه مطلب

آنژیوگرافی   آنژیوگرافی نوعی روش تصویر برداری است که برای دیدن شریان ها بکار برده میشود.  ادامه مطلب

آوازکولار   آوازکولار به معنی بدون عروق است. ادامه مطلب

 ابتوراتور   
ابتوراتور نام یک حلقه استخوانی است که در جلوی لگن خاصره قرار دارد.  ادامه مطلب

ابداکشن   ابداکشن به معنای دور شدن یک اندام از محور وسط بدن یا دور شدن قسمتی از اندام از محور طولی کل اندام است.  ادامه مطلب

ابدکتور   ابدکتور نام عضله یا عضلاتی است که یک اندام یا قسمتی از آن را از خط محوری بدن دور میکند. ادامه مطلب

اپی فیز   اپی فیز قسمتی از استخوان است که بین سطح مفصلی و صفحه رشد قرار دارد. ادامه مطلب

اپی کندیل   اپی کندیل در لغت به معنای آنطرف کندیل است. کندیل که در فارسی آنرا به لقمه هم ترجمه کرده اند به برجستگی های انتهای استخوان های بلند میگویند. ادامه مطلب

اداکشن   اداکشن به معنای نزدیک شدن یک اندام به محور وسط بدن یا نزدیک شدن قسمتی از اندام به محور طولی کل اندام است. ادامه مطلب

ادکتور   ادکتور نام عضله یا عضلاتی است که یک اندام یا قسمتی از آن را به خط محوری بدن نزدیک میکند. ادامه مطلب

ارتوز   ارتوز به وسیله ای میگویند که برای حمایت از یک عضو و یا تصحیح تغییر شکلی که در عضو وجود دارد بکار میرود. ادامه مطلب

ارتولانی   ارتولانی نام یک آزمایش و تست بالینی ارتوپدی است که پزشک از آن برای معاینه کودک مبتلا به دررفتگی مادرزادی مفصل ران استفاده میکند. ادامه مطلب

ازگود اشلاتر   ازگود اشلاتر بیماری است که مشخصه آن یک برجستگی استخوانی دردناک در جلوی بالاترین قسمت استخوان تیبیا یا درشت نی است.  ادامه مطلب

اسپاسم   اسپاسم به معنای انقباض ناگهانی و غیر ارادی یک عضله است.  ادامه مطلب

اسپرینگل   اسپرینگل نام بیماری مادرزادی است که به آن دفرمیتی یا تغییر شکل اسپرینگل هم میگویند. در این بیماری استخوان کتف قدری بالاتر از محل طبیعی خود قرار میگیرد.  ادامه مطلب

اسپلینت   اسپلینت یا آتل یک وسیله است که برای حمایت از یک عضو و یا برای بیحرکت کردن یک مفصل بکار میرود. ادامه مطلب

اسپوندیلولیز   اسپوندیلولیز یک نوع شکستگی استرسی در ستون مهره است.  ادامه مطلب

اسپوندیلولیستزی   اسپوندیلولیستزی به معنای سر خوردن یک مهره به سمت جلو روی مهره پایینی است.  ادامه مطلب

اسپوندیلیت انکیلوزان   اسپوندیلیت انکیلوزان نوعی بیماری روماتیسمی سیستم اسکلتی است. ادامه مطلب

اسپینا بیفیدا   اسپینا بیفیدا یا مهره شکاف دار نوعی ناهنجاری مادرزادی ستون مهره است. ادامه مطلب

استابولوم   استابولوم قسمتی از استخوان لگن خاصره و به شکل یک کاسه است. ادامه مطلب

استامپ   استامپ انتهایی ترین قسمت یک اندام قطع شده است. ادامه مطلب

استخوان اسفنجی   استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار یا استخوان کنسلوس به دسته ای از استخوان ها میگویند که تراکم کمی داشته و دارای خلل و فرج فراوان است. ادامه مطلب

استخوان مرمری    استخوان مرمری نام یک بیماری ژنتیکی است که در آن سلول های استئوکلاست که مسئول جذب استخوان هستند خوب کار نمیکنند.  ادامه مطلب

استرنوکلاویکولار   استرنوکلاویکولار نام مفصلی در ناحیه شانه و سینه است.  ادامه مطلب

استرنوم   استرنوم نام استخوانی در جلوی قفسه سینه است که به آن استخوان جناغ هم میگویند. ادامه مطلب

استئوآرتریت   استئوآرتریت نام دیگر آرتروز یا ساییدگی مفصل است.  ادامه مطلب

استئوبلاست   استئوبلاست دسته ای از سلول های استخوانی هستند که وظیفه آنها ساختن استخوان است. ادامه مطلب

استئوتومی   استئوتومی به معنای شکسته شدن استخوان به توسط پزشک است. ادامه مطلب

استئوپتروز    استئوپتروز نام یک بیماری ژنتیکی است که در آن سلول های استئوکلاست که مسئول جذب استخوان هستند خوب کار نمیکنند. ادامه مطلب

استئوپروز   استئوپروز یا پوکی استخوان بیماری است که در آن ماده تشکیل دهنده استخوان کاهش میابد و یا به سخن دیگر تراکم آن کم میشود. ادامه مطلب

استئوژنز ایمپرفکتا    استئوژنز ایمپرفکتا یا استخوان سازی ناقص بیماری ژنتیکی و مادرزادی است که در آن استخوان بسیار ترد و شکننده میشود.  ادامه مطلب

استئوئید استئوما    استئوئید استئوما نوعی تومور خوش خیم استخوان است. ادامه مطلب

استئوفیت   استئوفیت به استخوان اضافی میگویند که در بیماران مبتلا به آرتروز در لبه مفصل ایجاد میشود. ادامه مطلب

استئوکلاست   استئوکلاست نام دسته ای از سلول های استخوانی است که وظیفه جذب استخوان را دارند. ادامه مطلب

استئوکندروز   استئوکندروز نام دسته ای از بیماری های استخوانی است که قسمت اپی فیز استخوان را درگیر میکنند. ادامه مطلب

استئوکندروم   استئوکندروم نام دسته ای از تومور های خوش خیم استخوانی است که موجب ساخته شدن استخوان و غضروف میشوند. ادامه مطلب

استئوکندریت   استئوکندریت نوعی استئوکندروز است که در آن قسمتی از استخوان و غضروف درون مفصل دچار التهاب میشود. ادامه مطلب

استئومالاسی   استئومالاسی یا نرمی استخوان به معنی کم شدن محتوای معدنی استخوان های بدن است. ادامه مطلب

استئومیلیت   استئومیلیت به معنای التهاب استخوان است. ادامه مطلب

اسفنجی   اسفنجی نام نوعی جنس استخوان است.  ادامه مطلب

اسکاپولا   اسکاپولا نام استخوانی در ناحیه شانه و در پشت قفسه سینه است که به آن استخوان کتف هم میگویند. ادامه مطلب

اسکافوئید   اسکافوئید نامی استخوانی در ناحیه مچ دست است. ادامه مطلب

اسکن استخوان   اسکن استخوان نوعی روش تصویر برداری از استخوان است. ادامه مطلب

اسکن رادیوایزوتوپ   اسکن رادیوایزوتوپ نوعی روش تصویر برداری از استخوان است که با استفاده از مواد رادیواکتیو انجام میشود. ادامه مطلب

اسکن کامپیوتری   اسکن کامپیوتری نوعی اسکن استخوانی است که با تابش پرتو ایکس به بدن بیمار و سپس پردازش کامپیوتری آن تصاویر دقیقی از بدن بخصوص از استخوان ها بدست میدهد. ادامه مطلب

اسکولیوز   اسکولیوز به معنای انحراف جانبی ستون مهره است. ادامه مطلب

اکستانسور    اکستانسور نام تاندون های باز کننده اندام فوقانی یا تحتانی است. ادامه مطلب

اکستنشن     اکستنشن به معنای باز شدن یک مفصل است. ادامه مطلب

اکسونوتمزیس   اکسونوتمزیس نوعی آسیب به رشته های عصبی است که در آن آکسون آسیب میبیند ولی غلاف های اطراف آن سالم میمانند.  ادامه مطلب

اگزوستوز   اگزوستوز نوعی تومور استخوانی خوش خیم است که به نام استئوکندروم هم شناخته میشود. ادامه مطلب

الکترومیوگرافی   الکترومیوگرافی یا تست نوار عضلانی یا عصبی آزمایشی است که به توسط متخصصین طب فیزیکی انجام میشود و به توسط آن فعالیت اعصاب و عضلات اندام بررسی میشود. ادامه مطلب

انکندروم   انکندروم نوعی تومور خوش خیم استخوان و از جنس غضروف است. ادامه مطلب

انکندروماتوز   انکندروماتوز نام بیماری است که در آن بیمار دچار تومورهای متعدد خوش خیم غضروفی در استخوان های بدن میشود. ادامه مطلب

انکیلوز   انکیلوز یا جمود مفصلی به معنای خشکی مفصل است. ادامه مطلب

انگشت چکشی   انگشت چکشی یا مالت فینگر تغییر شکلی در انگشت دست بصورت خم شدن بند انتهایی است. ادامه مطلب

انگشت ماشه ای   انگشت ماشه ای یا تریگر فینگر بیماری است که در آن حرکت بند انتهایی انگشت دچار اشکال میشود. ادامه مطلب

اولکرانون   اولکرانون یک برجستگی استخوانی در پشت آرنج است. ادامه مطلب

اولنا   اولنا که نام دیگر آن زند زیرین است یکی از دو استخوان تشکیل دهنده ساعد میباشد. ادامه مطلب

اولنار   اولنار یعنی هر چیز منسوب به اولنا. ادامه مطلب

اولیر   اولیر نام بیماری است که در آن بیمار دچار تومورهای متعدد خوش خیم غضروفی در استخوان های بدن میشود. ادامه مطلب

اهلرز دانلس    اهلرز دانلس نام بیماری ژنتیکی است که مشخصه مهم آن قابلیت ادامه مطلب

ایدیوپاتیک  ایدیوپاتیک یک صفت و به معنای “با علت ناشناخته” است و منظور از آن اینست که علت بوجود آمدن بیماری خاصی ناشناخته است. ادامه مطلب

ایسکمی   ایسکمی به معنی کاهش جریان خون یک اندام است. ادامه مطلب

ایسکمی ولکمن   ایسکمی ولکمن نام وضعیتی است که در آن به علت انسداد عروق اندام عضلات دچار کم خونی میشوند. ادامه مطلب

ایسکیوم   ایسکیوم نام قسمتی از استخوان لگن خاصره است. ادامه مطلب

ایلیوم   ایلیوم نام قسمتی از استخوان لگن خاصره است.  ادامه مطلب

ایمپلنت    ایمپلنت جسم مصنوعی است که درون بدن کاشته میشود تا در انجام کاری به آن کمک کند. ادامه مطلب

اینترتروکانتریک   اینترتروکانتریک به معنای بین تروکانتر ها است.  ادامه مطلب

اینترفالانژیال   اینترفالانژیال به معنای بین فلانژ ها یا بین فالانکس ها است.  ادامه مطلب

 

بارلو     بارلو نام یک آزمایش و تست بالینی ارتوپدی است که پزشک از آن برای معاینه کودک مبتلا به ناپایداری مادرزادی مفصل ران استفاده میکند. ادامه مطلب

بازسازی مفصل    بازسازی مفصل نام عمومی برای دسته ای از اعمال جراحی است که در آنها سعی میشود مفصل آسیب دیده به نحوی تغییر شکل داده شود تا بیمار بتواند از آن استفاده بهتر ببرد. ادامه مطلب

باسیل    باسیل نوعی باکتری است که به شکل استوانه است. ادامه مطلب

باکتری    باکتری نام دسته ای از میکروارکانیسم ها یا میکروب ها است که طول آنها در حد چند میکرومتر است. ادامه مطلب

بانداژ ولپو    بانداژ ولپو نام طریقه ای از بستن اندام فوقانی است. در روش بانداژ ولپو به توسط یک باند یا نوار پارچه ایT ساعد به گردن آویزان شده و بازو به تنه بسته میشود. ادامه مطلب

بریس    بریس نام عمومی برای دسته ای از وسایل است که هدف استفاده از آنها حمایت از اندام یا تنه بصورت کنترل، هدایت، بیحرکتی یا محدود کردن حرکات مفاصل و اندام است ادامه مطلب

بریس اسکاتیش    بریس اسکاتیش رایت نوعی بریس یا ارتوز است که بیشتر در درمان بیماری پرتس استفاده میشود. ادامه مطلب

بریس میلواکی    بریس میلواکی یا ارتوز میلواکی نام نوعی بریس است که در درمان اسکولیوز بکار برده میشود. ادامه مطلب

بلانت    بلانت نام بیماری است که در آن زانوی بچه دچار انحراف جانبی میشود. ادامه مطلب

بنس جونز    بنس جونز نوعی پروتئین است که در خون و ادرار بیماران مبتلا به میلوم مولتیپل دیده میشود. ادامه مطلب

بورس    بورس کیسه بافتی ظریفی است که عمدتا در اطراف مفاصل قرار داشته و وظیفه آن تسهیل حرکت تاندون ها بر روی استخوان مجاور است. ادامه مطلب

بورسیت    بورسیت به معنای التهاب بورس است. ادامه مطلب

بیس فسفونات    بیس فسفونات نام دسته ای از دارو ها است که مانع از دست دادن توده استخوانی بدن میشود و بیشتر در استئوپروز یا پوکی استخوان بکار برده میشود. ادامه مطلب

 

پاتلا    پاتلا یا کشکک نام استخوانی در جلوی زانو است. ادامه مطلب

پا چنبری   پا چنبری یا کلاب فوت نام بیماری مادرزادی است که موجب تغییر شکل کف پا میشود. ادامه مطلب

پارستزی   پارستزی به معنی احساس گزگز و مورمور و یا داغ شدن در پوست است. ادامه مطلب

پاژه   پاژه نام یک بیماری مزمن است که موجب بزرگ شدن و تغییر شکل استخوان میشود. ادامه مطلب

پداگرا   پداگرا نام دیگر نقرس شست پا است. ادامه مطلب

پدیکول   پدیکول نام دو پایه یا برجستگی استخوانی در پشت جسم مهره است. ادامه مطلب

پرتس   پرتس نام یک بیماری است که در کودکان بخصوص پسران موجب خراب شدن سر استخوان ران میشود.نام کامل این بیماری لگ کالو پرتس است. ادامه مطلب

پرگزیمال    پرگزیمال کلمه ای است که در علم آناتومی برای نشان دادن جهت بکار برده میشود و به معنای نزدیک تر بودن یک عضو بخ ریشه اندام است. ادامه مطلب

پروتز   پروتز به وسیله ای مصنوعی میگویند که جایگزین قسمتی از دست رفته از بدن میشود. ادامه مطلب

پروفیلاکسی   پروفیلاکسی به معنای پیشگیری است. در طب هر اقدام پیشگیرانه را که مانع از بروز بیماری یا عوارض آن شود را پروفیلاکسی مینامند. ادامه مطلب

پری مزیوم   پری مزیوم یک پرده بافتی نازک است که دور تا دور فیبرهای عضلانی را گرفته و یک دسته عضلانی را در بر میگیرند. ادامه مطلب

پری نوریوم   پری نوریوم یک پرده بافتی نازک است که دور تا دور فیبرهای عصبی را گرفته و یک دسته عصبی به نام فاسیکل را تشکیل میدهند. ادامه مطلب

پسواس   پسواس عضله ای بلند و دوکی شکل است که در دو طرف ستون فقرات کمری قرار گرفته است. ادامه مطلب

پلاک   پلاک یا پلیت قطعه ای فلزی است که از آن برای متصل کردن قطعات شکسته شدن استخوانی استفاده میشود. ادامه مطلب

پلی داکتیلی   پلی داکتیلی به معنای چند انگشتی است. ادامه مطلب

پوبیس   پوبیس نام قسمتی از لگن خاصره است. ادامه مطلب

پوستریور   پوستریور به معنی پشت است. ادامه مطلب

پولیومیلیت   پولیومیلیت یا فلج اطفال نام نوعی بیماری عفونی است که موجب آسیب به سلول های عصبی و بدنبال آن ضعف و لاغری عضلانی میشود. ادامه مطلب

پونکسیون   پونکسیون روشی تشخیصی در طب است. از طریق پونکسیون لوله نازکی از راه پوست به داخل بدن فرستاده میشود تا قسمتی از یک مایع بافتی از بدن خارج شود. ادامه مطلب

پیچ   پیچ قطعه ای فلزی است که از آن برای متصل کردن قطعات شکسته شدن استخوانی استفاده میشود. ادامه مطلب

پیچ خوردگی   پیچ خوردگی نوعی آسیب مفصلی است که در آن مفصل بشدت کج شده و بدنبال آن رباط های اطراف مفصل کشیده شده و یا پاره میشوند. ادامه مطلب

پیزیفورم   پیزیفورم نام استخوانچه کوچکی در ناحیه مچ دست است. ادامه مطلب

پیلون   پیلون نام نوعی شکستگی مچ پا است. شکستگی خرد شده پایین ترین قسمت استخوان تیبیا یا درشت نی را شکستگی پیلون مینامند. ادامه مطلب

پین    پین میله نوک تیزی از جنس فلز است که از آن برای متصل کردن قطعات شکسته شدن استخوانی استفاده میشود. ادامه مطلب

پیوند استخوان   پیوند استخوان روشی است که برای کمک به جوش خوردن استخوان از آن استفاده میشود. به پیوند استخوان گرافت استخوان هم میگویند. ادامه مطلب

پیوند تاندون   پیوند تاندون روشی است که برای اتصال انتهاهای پاره شده یک تاندون آسیب دیده از آن استفاده میشود. ادامه مطلب

پیوند عصب   پیوند عصب روشی است که برای اتصال انتهاهای پاره شده یک عصب آسیب دیده از آن استفاده میشود. ادامه مطلب

 

تارس   تارس نام دسته ای متشکل از هفت استخوان در کف پا است که در بین پنجه پا و مچ پا قرار گرفته است. ادامه مطلب

تارسومتاتارس   تارسومتاتارس نام پنج مفصل در کف پا است که بین استخوان های تارس و استخوان های متاتارس قرار گرفته اند. ادامه مطلب

تالوس   تالوس نام یکی از استخوان های تارس است. ادامه مطلب

تاندنیت   تاندنیت به معنای التهاب تاندون است. ادامه مطلب

تاندون   تاندون یا زردپی یک طناب بافتی بسیار محکم و قابل انعطاف است که از یک طرف به عضله و از طرف دیگر به استخوان متصل میشود. ادامه مطلب

تاندینوز   تاندینوز به معنی بیماری تاندون است. ادامه مطلب

تراپزوئید   تراپزوئید نام یکی از استخوانچه های مچ دست بوده و به معنای شبیه ذوزنقه است. ادامه مطلب

تراپزیوم   تراپزیوم نام یکی از استخوانچه های مچ دست بوده و به معنای ذوزنقه است. ادامه مطلب

تراکشن   تراکشن به معنای کشش است. ادامه مطلب

تراکم استخوان   تراکم استخوان به معنای میزان سفتی و استحکام آن است. ادامه مطلب

ترقوه   ترقوه نام استخوانی در شانه است. ادامه مطلب

ترندلنبرگ   وضعیت ترندلنبرگ طریقه ای دراز کشیدن است که در آن بیمار طاق باز بوده و سر وی نسبت به پاها به سطح زمین نزدیک تر است. ادامه مطلب

ترندلنبرگ   علامت ترندلنبرگ یک علامت پزشکی بوده و نشانه ضعف عضلات گلوتئال یا ابدکتور لگن است. ادامه مطلب

تروکانتر   تروکانتر نام دو برجستگی استخوانی در قسمت های بالایی استخوان ران است. ادامه مطلب

تروما   تروما به معنی آسیبی است که بر اثر وارد شدن ضربه به بدن وارد میشود. ادامه مطلب

تروماتولوژی   تروماتولوژی نام شاخه ای از طب است که به بررسی ضایعات ناشی از تروما میپردازد. ادامه مطلب

ترومبوآمبولی   ترومبوآمبولی به معنای تشکیل لخته در درون رگ خونی و سپس حرکت آن از طریق رگ به محل دیگر و مسدود کردن رگ در محل جدید است. ادامه مطلب

ترومبوز   ترومبوز به معنی لخته شدن خون در داخل یگ رگ خونی است. ادامه مطلب

تری کتروم   تری کتروم نام یکی از استخوانچه های مچ دست بوده و به معنای سه گوش است. ادامه مطلب

تشک مواج   تشک مواج نوعی تشک طبی است که با فشار هوا باد میشود. ادامه مطلب

تعویض مفصل   تعویض مفصل نوعی عمل جراحی بازسازی مفصل و نوعی آرتروپلاستی است. ادامه مطلب

تغییر شکل گردن قو   تغییر شکل گردن قو یا سوان نک نوعی تغییر شکل یا دفرمیتی در انگشت دست است. ادامه مطلب

تغییر شکل مادلانگ   تغییر شکل مادلانگ نوعی اختلال رشد مچ دست است که موجب قوسی شدن استخوان رادیوس یا زند زبرین میشود. ادامه مطلب

تنار   تنار یک برجستگی عضلانی در کف دست است. ادامه مطلب

تنگی کانال نخاع   تنگی کانال نخاع نام بیماری است که در آن کانال نخاعی بنا به عللی تنگ شده و به نخاع که در درون آن قرار دارد فشار وارد میکند.  ادامه مطلب

تنوسینوویت   تنوسینوویت به معنای التهاب غلاف اطراف تاندون است. ادامه مطلب

تنه استخوان   تنه استخوان به قسمت وسط استخوان های بلند میگویند. ادامه مطلب

توبروزیته   توبروزیته به معنی یک برجستگی بر روی استخوان است. ادامه مطلب

تورتیکولی   تورتیکولی به معنای کج بودن گردن است. ادامه مطلب

تورنیکه   تورنیکه نام وسیله ای است که به دور اندام بسته میشود تا مسیر جریان خون آن را مسدود کند. ادامه مطلب

توفوس   توفوس نام رسوب اسید اوریک در بافت های بدن در بیمار مبتلا به نقرس است.  ادامه مطلب

تومور   تومور به معنای رشد غیر معمول یک بافت است که موجب یک برجستگی میشود. ادامه مطلب

تومور بدخیم   تومور بدخیم نام گونه ای از تومورها است که در آن سلول های تشکیل دهنده تومور، غیر طبیعی و خارج از کنترل بدن هستند. ادامه مطلب

تومور خوش خیم   تومور خوش خیم به معنی رشد غیر معمول بک بافت است که موجب برجستگی موضعی در محل میشود و سلول های تشکیل دهنده آن همان سلول های طبیعی بدن هستند. ادامه مطلب

توموگرافی   توموگرافی نام یک روش تصویربرداری از بدن است که در آن تصاویر بصورت لایه ای برداشته میشود. ادامه مطلب

تیبیا   تیبیا نام دیگر استخوان درشت نی است. ادامه مطلب

تیتز   تیتز نام یک بیماری است. به آن سندروم تیتز هم میگویند. ادامه مطلب

 

 

جااندازی باز    جااندازی باز نوعی جااندازی شکستگی یا دررفتگی است. ادامه مطلب

جابجا کردن عصب    جابجا کردن عصب نوعی عمل جراحی بر روی عصب به شدت آسیب دیده است. ادامه مطلب

جااندازی بسته    جااندازی بسته نوعی جااندازی شکستگی یا دررفتگی بدون دیدن مستقیم محل آسیب است. ادامه مطلب

جابجا کردن تاندون    جابجا کردن تاندون نوعی عمل جراحی برای درمان پارگی های شدید تاندون است. ادامه مطلب

جمود مفصلی    جمود مفصلی به معنای خشکی شدید مفصل است. ادامه مطلب

چرخش درشت نی    چرخش درشت نی نام بیماری مادرزادی است که در آن استخوان درشت نی در طول خود و حول محور طولی چرخیده است. ادامه مطلب

چرخش ران    چرخش ران نام بیماری مادرزادی است که در آن استخوان ران در طول خود و حول محور طولی چرخیده است. ادامه مطلب

خار پاشنه    خار پاشنه نام برجستگی استخوانی است که در زیر استخوان پاشنه وجود دارد. ادامه مطلب

خشک کردن مفصل    خشک کردن مفصل نوعی عمل جراحی است که در آن غضروف سطجی استخوانها در محل مفصل برداشته شده و دو استخوان به یکدیگر جوش داده میشوند. ادامه مطلب

خشکی صبحگاهی    خشکی صبحگاهی یکی از علائم بیماری های روماتیسمی بخصوص بیماری روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید است. ادامه مطلب

خلف    خلف به معنی پشت است. ادامه مطلب

 

داروی شل کننده عضلات   داروی شل کننده عضلات به دارویی گفته میشود که موجب کاهش تونیسیته و سفتی و انقباض ذاتی عضلات ارادی میشود. ادامه مطلب

داروی ضد سل   داروی ضد سل در درمان بیماری سل بکار برده میشود. ادامه مطلب

دامنه حرکتی مفصل   دامنه حرکتی مفصل به محدوده ای میگویند که مفصل در آن محدوده توانایی حرکت دارد. ادامه مطلب

دبریدمان   دبریدمان نوعی عمل جراحی است که در آن پزشک جراح بافت های مرده را از اندام بشدت آسیب دیده خارج میکند. ادامه مطلب

دررفتگی   دررفتگی به وضعیتی میگویند که در آن دو سطح استخوانی که در کنار هم قرار گرفته و یک مفصل را ساخته اند نسبت به هم جابجا شوند. ادامه مطلب

دررفتگی عادتی   دررفتگی عادتی نوعی دررفتگی است که به اختیار بیمار است. ادامه مطلب

دررفتگی مادرزادی   دررفتگی مادرزادی به دررفتگی مفصلی میگویند که از بدو تولد نوزاد وجود دارد. ادامه مطلب

دررفتگی مکرر   دررفتگی مکرر به هر دررفتگی مفصلی میگویند که بیش از یک بار ایجاد شود. ادامه مطلب

درشت نی   درشت نی نام دیگر استخوان تیبیا است. ادامه مطلب

دژنرسانس   دژنرسانس به معنی خراب شدن بافت است. ادامه مطلب

دست چنبری   دست چنبری نوعی تغییر شکل مادرزادی اندام فوقانی است. ادامه مطلب

دست چنگالی   دست چنگالی نوعی تغییر شکل دست است که در آن انگشتان دست به طریقی خم میشوند که شکل یک چنگال را به خود میگیرند. ادامه مطلب

دست خرچنگی   دست خرچنگی نوعی تغییر شکل مادرزادی دست است که در آن یک انگشت دست وجود ندارد. ادامه مطلب

دستکاری مفصل   دستکاری مفصل یا مانیپولاسیون مفصل نام روشی است که در درمان بعضی مشکلات سیستم اسکلتی بکار برده میشود. ادامه مطلب

دفرمیتی   دفرمیتی به معنای تغییر شکل است. ادامه مطلب

دکرون   دکرون نام بیماری است که در آن غلاف سینوویال اطراف تاندون های باز کننده و دور کننده شست دچار التهاب میشوند. ادامه مطلب

دلتوئید   دلتوئید نام عضله ای در ناحیه شانه است. ادامه مطلب

دوپویترن    دوپویترن نام بیماری است که موجب خم شدن انگشتان دست و یا پا میشود. ادامه مطلب

دیاترمی   دیاترمی نام نوعی درمان است که با عبور امواجی از بدن موجب گرم شدن بافت های خاصی میشوند. ادامه مطلب

دیافیز   دیافیز نام قسمتی از استخوان های بلند است.  ادامه مطلب

دیسپلازی استخوان   دیسپلازی استخوان به معنای تغییر در شکل استخوان به علت اختلال در روند رشد آن است. ادامه مطلب

دیسپلازی فیبرو   دیسپلازی فیبرو نام یک تومور خوش خیم استخوانی است. ادامه مطلب

دیسپلازی مفصل ران   دیسپلازی مفصل ران نام بیماری مادرزادی است که به علت تغییر شکل حفره استابولوم ایجاد میشود. ادامه مطلب

دیستال    دیستال کلمه ای است که در علم آناتومی برای نشان دادن جهت بکار برده میشود و به معنای دورتر بودن یک عضو از ریشه اندام است. ادامه مطلب

دیستروفی سمپاتیک   دیستروفی سمپاتیک یکی از عوارض آسیب های اندام است. ادامه مطلب

دیستروفی عضلانی   دیستروفی عضلانی نام دسته ای از بیماری ها است که موجب تغییر در بافت عضلانی بدن شده و کارکرد آن را مختل میکند. ادامه مطلب

دیسک   دیسک که نام کامل آن دیسک بین مهره است نام یک ساختار غضروفی است که به شکل یک استوانه با ارتفاع کم بوده و در بین مهره ای ستون فقرات قرا رگرفته است. ادامه مطلب

 

رابدومیولیز   رابدومیولیز به معنای تخریب سلول های عضلانی ارادی است. ادامه مطلب

رادیال   رادیال نام یک عصب و یک شریان در ناحیه ساعد است. ادامه مطلب

رادیکولوپاتی    رادیکولوپاتی وضعیتی است که در آن ریشه عصبی که در حال خارج شدن از نخاع است به علتی تحت فشار قرار میگیرد. ادامه مطلب

رادیوتراپی   رادیوتراپی یا پرتودرمانی به معنای درمان با اشعه گاما است. ادامه مطلب

رادیوس   رادیوس نام استخوانی در ساعد است. ادامه مطلب

رادیوگرافی   رادیوگرافی نام روشی تصویربرداری است که با استفاده از اشعه ایکس یا رونتگن انجام میشود. ادامه مطلب

راشیتیسم   راشیتیسم یا ریکتز نام یک بیماری متابولیسم استخوانی است. ادامه مطلب

راموس پوبیس   راموس پوبیس قسمتی از لگن خاصره است که به شکل یک میله در جلوی آن قرار گرفته است. ادامه مطلب

رباط    رباط یا لیگامان نوار بافتی محکمی است که در اطراف مفصل قرا دارد. ادامه مطلب

رفلکس   رفلکس یک واکنش در بدن موجود زنده است. ادامه مطلب

رکورواتوم   رکورواتوم به معنای حرکت زانو در جهت خلاف خم شده است بطوریکه از صاف و مستقیم شدن هم آنطرف تر میرود. ادامه مطلب

رگ به رگ شدن   رگ به رگ شدن به معنی آسیب رباط و لیگامان اطراف مفصل به علت قرار گرفتن مفصل در وضعیت های نامطلوب است. ادامه مطلب

روتاتور   روتاتور به معنای چرخاننده است. عضلاتی که موجب چرخش یک یک اندام شوند را عضلات روتاتور مینامند. ادامه مطلب

روتاتور کاف   روتاتور کاف نام دسته ای از عضلات در ناحیه شانه است.  ادامه مطلب

ریکتز   ریکتز نام یک بیماری متابولیسم استخوانی است. ادامه مطلب

زخم بستر   زخم بستر زخمی پوستی است که معمولا بر اثر خوابیدن زیاد در بستر ایجاد میشود. ادامه مطلب

زخم فشاری   زخم فشاری زخمی پوستی است که معمولا بر اثر خوابیدن زیاد در بستر ایجاد میشود. ادامه مطلب

زردپی   زردپی یک طناب بافتی بسیار محکم و قابل انعطاف است که از یک طرف به عضله و از طرف دیگر به استخوان متصل میشود. ادامه مطلب

زند زبرین   زند زبرین نام استخوانی در ساعد است.  ادامه مطلب

زند زیرین   زند زیرین یکی از دو استخوان تشکیل دهنده ساعد میباشد. ادامه مطلب

ژنو واروم    ژنوواروم یا پای پرانتزی نوعی تغییر شکل در اندام تحتانی است که در آن فاصله زانوها از هم زیاد میشود. ادامه مطلب

 

سارکوم   سارکوم نام عمومی برای دسته ای از تومور ها است که منشا آنها سلول های استخوان، غضروف، عضله، رگ و یا چربی است. ادامه مطلب

ساژیتال   ساژیتال صفحه ای فرضی است که از وسط بدن عبور کرده و آن را به دو قسمت چپ و راست تقسیم میکند. ادامه مطلب

ساکرالیزاسیون   ساکرالیزاسیون به معنای چسبدن مهره آخر کمری به استخوان ساکروم است. ادامه مطلب

ساکروایلیاک   ساکروایلیاک نام مفصلی در ناحیه لگن خاصره است. ادامه مطلب

ساکروایلئیت   ساکروایلئیت به معنای التهاب مفصل ساکروایلیاک است. ادامه مطلب

ساکروم   ساکروم نام یکی از استخوان های تشکیل دهنده لگن خاصره است. ادامه مطلب

سالتر هاریس   سالتر هاریس نوعی تقسیم بندی برای شکستگی های صفحه رشد است. ادامه مطلب

ستون مهره   ستون مهره یا ستون فقرات ساختمانی است که از سر تا لگن امتداد دارد و تنه در اطراف آن شکل گرفته است. ادامه مطلب

سرخرگ   سرخرگ یا شریان نوعی رگ خونی است که خون را از قلب به دیگر اندام های بدن انتقال میدهد. ادامه مطلب

سرطان   سرطان نام مجموعه ای از بیماری هاست که وجه مشخصه همه آنها رشد غیر قابل کنترل سلول ها است. ادامه مطلب

سکستر   سکستر تکه ای از استخوان مرده است که به علت عفونت مزمن استخوان بوجود میاید. ادامه مطلب

سل   سل نوعی عفونت است که به علت فعالیت یک نوع باکتری به نام باسیل کخ بوجود میاید. ادامه مطلب

سمپاتکتومی   سمپاتکتومی یک روش جراحی است که هدف آن درمان بیماری هایی است که به علت افزایش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک ایجاد شده اند. ادامه مطلب

سمفیز پوبیس   سمفیز پوبیس نام مفصلی در حلقه لگنی است که در جلوی آن قرار دارد. ادامه مطلب

سندروم   سندروم به معنی مجموعه ای از علائم بیماری است که به توسط پزشک مشاهده میشود و یا به توسط بیمار احساس میشود. ادامه مطلب

سوکت   سوکت قسمتی از اندام مصنوعی یا پروتز است که انتهای اندام قطع شده در درون آن قرار میگیرد. ادامه مطلب

سونوگرافی   سونوگرافی نام یک روش تصویربرداری است که در آن از امواج صوتی استفاده میشود. ادامه مطلب

سیاتیک   سیاتیک نام عصبی در اندام تحتانی است. ادامه مطلب

سیاهرگ   سیاهرگ یا ورید نوعی رگ خونی است که خون را از اعضاء و بافت ها به قلب برمیگرداند. ادامه مطلب

سی تی اسکن   سی تی اسکن نوعی روش تصویربرداری با اشعه ایکس است. ادامه مطلب

سیستم هاورس   سیستم هاورس واحد تشکیل دهنده استخوان است.  ادامه مطلب

سیستوگرافی   سیستوگرافی نام روشی تصویربرداری از مثانه است که با استفاده از اشعه ایکس صورت میگیرد. ادامه مطلب

سیمان استخوانی   سیمان استخوانی به ماده شیمیایی خاصی میگویند که در بدن برای چسباندن استخوان بکار برده میشود. ادامه مطلب

سین داکتیلی   سین داکتیلی به معنای چسبیدن دو یا چند انگشت دست یا پا به هم است. ادامه مطلب

سینووکتومی   سینووکتومی نوعی روش جراحی ارتوپدی است. ادامه مطلب

سینوویال   سینوویال نام دسته ای از سلول های مفصلی است. ادامه مطلب

سینوویت   سینوویت به معنی التهاب بافت سینوویال است.  ادامه مطلب

سیور   سیور نام بیماری در ناحیه پاشنه نوجوانان است. ادامه مطلب

 

شارکو ماری توث   شارکو ماری توث نوعی بیماری ژنتیکی و ارثی در اعصاب محیطی است. ادامه مطلب

شانه منجمد   شانه منجمد یا شانه یخ زده به معنای محدودیت شدید حرکتی درمفصل شانه است. ادامه مطلب

شبکه عصبی   شبکه عصبی شبکه ای است که از به هم پیوستن ریشه های عصبی خارج شده از نخاع تشکیل میشود. ادامه مطلب

شریان   شریان یا سرخرگ نوعی رگ خونی است که خون را از قلب به دیگر اندام های بدن انتقال میدهد. ادامه مطلب

شکستگی دررفتگی   شکستگی دررفتگی به معنای وجود همزمان شکستگی و دررفتگی است.  ادامه مطلب

شوک   شوک به معنای کاهش شدید فشار خون است.  ادامه مطلب

شوئرمن   شوئرمن نام نوعی بیماری در ستون مهره نوجوانان است که موجب خمیده شدن آن میشود.  ادامه مطلب

صفحه رشد   صفحه رشد نام صفحه ای غضروفی است که در انتهای استخوان ها قرا ردارد.  ادامه مطلب

علامت تینل   علامت تینل به معنای احساس گزگز پوست بدنبال ضربه آرام دست پزشک به بدن است.  ادامه مطلب

علامت هومن   علامت هومن یکی از نشانه های لخته شدن خون در ورید های عمقی ساق است.  ادامه مطلب

 

 


فاست   فاست
نام مفصل بین مهره های ستون فقرات است.  ادامه مطلب

فاشیا   فاشیا به پرده های بافتی میگویند که اطراف عضلات، عروق و اعصاب را فرا گرفته اند.  ادامه مطلب

فاشیوتومی   فاشیوتومی نوعی عمل جراحی و به معنای باز کردن فاشیا است. ادامه مطلب

فالانکس    فالانکس نام استخوان هر بند انگشت است.  ادامه مطلب

فالن   فالن نام یک تست یا معاینه پزشک برای تشخیص سندروم کانال کارپ است. ادامه مطلب

فتق دیسک   فتق دیسک به معنای بیرون زدگی قسمت مرکزی دیسک بین مهره است. ادامه مطلب

فلج ارب   فلج ارب نام نوعی فلج شبکه بازویی است. ادامه مطلب

فلج مغزی   فلج مغزی نام مشترک تعدادی بیماری است که موجب آسیب به مغز و عدم رشد مناسب آن در دوران جنینی یا بعد از زایمان میشود.  ادامه مطلب

فلکسور   فلکسور نام تاندون های خم کننده اندام فوقانی یا تحتانی هستند. ادامه مطلب

فلکسیون   فلکسیون به معنای خم شدن یا خم کردن یک مفصل است. ادامه مطلب

فلکشن   فلکشن به معنای خم شدن یا خم کردن یک مفصل است. ادامه مطلب

فمور   فمور به معنای استخوان ران است. ادامه مطلب

فمورال   فمورال به معنی منسوب به فمور یا استخوان ران است. ادامه مطلب

فورامن   فورامن به معنای سوراخ است.  ادامه مطلب

فون رکلینگ هاوزن   فون رکلین هاوزن نام بیماری ژنتیکی است که به آن نوروفیبروماتوز هم میگویند. ادامه مطلب

فیبولا   فیبولا نام دیگر استخوان نازک نی است. ادامه مطلب

فیزیوتراپی   فیزیوتراپی یا درمان فیزیکی به مجموعه ای از اقدامات درمانی میگویند که هدف عمده آنها بازگرداندن حرکت طبیعی و بدون درد به اندام است. ادامه مطلب

فیکساتور خارجی   فیکساتور خارجی نوعی ابزار فلزی است که از آن برای بیحرکت کردن قطعات شکسته شده استخوان استفاده میشود.  ادامه مطلب

فینکل اشتاین   فینکل اشتاین نام یک تست بالینی است که از آن در تشخیص بیماری دکرون استفاده میشود. ادامه مطلب

قاپ   قاپ نام دیگر استخوان تالوس است. ادامه مطلب

قدام   قدام به معنی جلو است. ادامه مطلب

 

کاپیتلوم    کاپیتلوم نام قسمتی از سطح مفصلی پایینی استخوان بازو است. ادامه مطلب

کاپیتیت    کاپیتیت نام یکی از استخوانچه های مچ دست است. ادامه مطلب

کارپ   کارپ قسمتی از اندام است که بین ساعد و کف دست قرار گرفته است. ادامه مطلب

کارپومتاکارپ   کارپومتاکارپ نام دسته ای از مفاصل است که بین استخوان های کارپ و متاکارپ قرار گرفته اند.  ادامه مطلب

کال   کال به بافتی میگویند که بعد از شکستگی استخوان بوجود میاید. ادامه مطلب

کالکانئوس   کالکانئوس نام دیگر استخوان پاشنه است. ادامه مطلب

کانال کارپ   کانال کارپ نام یک مجرا در ناحیه مچ دست است که در یک طرف آن استخوانچه های کارپ و در طرف دیگر آن رباط عرضی مچ دست قرار گرفته است. ادامه مطلب

کانال مچ دستی   کانال مچ دستی نام یک مجرا در ناحیه مچ دست است که در یک طرف آن استخوانچه های کارپ و در طرف دیگر آن رباط عرضی مچ دست قرار گرفته است. ادامه مطلب

کانال نخاعی   کانال نخاعی به فضای استخوانی میگویند که نخاع در درون آن قرار دارد. ادامه مطلب

کپسول مفصلی   کپسول مفصلی بافت پرده ای شکلی است که اطراف مفصل را فرا میگیرد. ادامه مطلب

کرست کمری   کرست کمری نوعی بریس است که به دور کمر بسته میشود. ادامه مطلب

کشش استخوانی   کشش استخوانی یا کشش اسکلتال نوعی کشش است که در درمان بعضی شکستگی ها بکار میرود.  ادامه مطلب

کشش پوستی   کشش پوستی نوعی کشش است که در شکستگی ها بکار میرود. ادامه مطلب

کشکک   کشکک نام استخوانی در جلوی زانو است. ادامه مطلب

کلاب فوت   کلاب فوت نام بیماری مادرزادی است که موجب تغییر شکل کف پا میشود. ادامه مطلب

کلاپس مهره   کلاپس مهره به معنی خرد شدن مهره در ستون فقرات است. ادامه مطلب

کلاهک چرخاننده   کلاهک چرخاننده یا روتاتور کاف نام دسته ای از عضلات در ناحیه شانه است.

کلیپل فایل   کلیپل فایل نام یک بیماری مادرزادی گردن است.  ادامه مطلب

کمپارتمان   کمپارتمان به یک فضای بسته ای در اندام میگویند که حاوی بافت هایی است. ادامه مطلب

کمربند شانه ای   کمربند شانه ای به استخوان هایی میگویند که اندام فوقانی از طریق آنها به تنه متصل میشود.  ادامه مطلب

کنتراکچر   کنتراکچر به معنای کوتاه شدن طول عضلات، تاندون ها و یا رباط ها است. ادامه مطلب

کندروکلسینوز    کندروکلسینوز بیماری است که مشخصه آن رسوب مولکول های کلسیم پیروفسفات در مفاصل و بدنبال آن تخریب مفصل است.  ادامه مطلب

کندرولیز   کندرولیز به معنای از بین رفتن لایه غضروفی سطح مفصل است.  ادامه مطلب

کندروم   کندروم نوعی تومور خوش خیم استخوان و از جنس غضروف است. ادامه مطلب

کندرومالاسی   کندرومالاسی یا نرمی غضروف نوعی بیماری غضروف است. ادامه مطلب

کندیل   کندیل نام برجستگی انتهایی بعضی استخوان های بلند است. ادامه مطلب 

کنسلوس   کنسلوس نام نوعی جنس استخوان است.  ادامه مطلب

کوبوئید   کوبوئید نام یکی از استخوانچه های کف پا در ناحیه تارس است.  ادامه مطلب

کوبیتوس واروس   کوبیتوس واروس نوعی تغییر شکل یا دفرمیتی آرنج بصورت انحراف به داخل است.  ادامه مطلب

کوبیتوس والگوس   کوبیتوس والگوس نوعی تغییر شکل یا دفرمیتی آرنج بصورت انحراف به خارج است.  ادامه مطلب

کوراکوئید   کوراکوئید نام زائده ای در ناحیه شانه است. ادامه مطلب

کورتیکال   کورتیکال نام نوعی جنس استخوان است.  ادامه مطلب

کورونال   کورونال صفحه ای فرضی است که بدن را به دو قسمت جلو و عقب تقسیم میکند. ادامه مطلب

کورونوئید   کورونوئید نام زائده ای در ناحیه آرنج است. ادامه مطلب

کوزالژی   کوزالژی علائمی است که بدنبال آسیب ناقص اعصاب محیطی ایجاد میشود. ادامه مطلب

کوکسا پلانا   کوکسا پلانا به معنی پهن شدن سر استخوان ران است. ادامه مطلب

کوکسا وارا   کوکسا وارا به معنای کم شن زاویه بین گردن و تنه استخوان ران است. ادامه مطلب

کوکسا والگا   کوکسا والگا به معنای زیاد شدن زاویه بین گردن و تنه استخوان ران است. ادامه مطلب

کوکسیکس   کوكسیکس همان استخوان دنبالچه است. ادامه مطلب

کونچر   کونچر نام نوعی ایمپلنت یا ابزار فلزی برای بیحرکت کردن شکستگی ران است. ادامه مطلب

کونئیفرم   کونئیفرم نام سه استخوان کوچک یا استخوانچه در کف پا است. ادامه مطلب

کیست استخوانی  کیست استخوانی به معنای ایجاد یک حفره در درون استخوان است. ادامه مطلب

کیست بیکر   کیست بیکر نوعی کیست سینوویال در پشت زانو است. ادامه مطلب

کیست سینوویال   کیست سینوویال یک کیسه بافتی محتوی مایع سینوویال است. ادامه مطلب

کیست منیسک   کیست منیسک یک کیسه بافتی است که درد اطراف منیسک زانو ایجاد میشود. ادامه مطلب

کیفواسکولیوز   کیفواسکولیوز به معنای وجود همزمان کیفوز و اسکولیوز در ستون مهره است. ادامه مطلب

کیفوپلاستی   کیفوپلاستی نوعی عمل جراحی در ستون مهره است. ادامه مطلب

کیفوز   کیفوز به معنی انحراف ستون مهره به جلو است. ادامه مطلب

کین باخ   کین باخ نکروز یا سیاه شدن استخوان لونیت در مچ دست است. ادامه مطلب

گانگرن   گانگرن به معنی مردن یک عضو یا اندام است. ادامه مطلب

گانگلیون   گانگلیون نوعی تومور خوش خیم بافت نرم است. ادامه مطلب

گچ اسپایکا   گچ اسپایکا نوعی قالب گچی است که دور تا دور تنه و هر دو ران بیمار را میگیرد. ادامه مطلب

گچ گیری   گچ گیری یک روش درمانی ارتوپدی است.  ادامه مطلب

گچ مینروا   گچ مینروا نوعی روش گچ گیری است که سر و تنه بیمار در یک قالب گچی قرار میگیرد. ادامه مطلب

گرافت استخوانی   گرافت استخوانی به معنی استخوانی است که از یک مکان به مکان دیگر انتقال داده میشود. ادامه مطلب

گردن بند طبی   گردن بند طبی نوعی بریس یا ارتوز است که به دور گردن بیمار بسته میشود. ادامه مطلب

گردن کجی   گردن کجی به معنای کج بودن گردن است. ادامه مطلب

گزانتوم   گزانتوم نوعی تومور خوش خیم بافت نرم است. ادامه مطلب

گلنوئید   گلنوئید قسمتی از استخوان کتف است. ادامه مطلب

گیلن باره   گیلن باره نوعی بیماری اعصاب محیطی است. ادامه مطلب

لازک   لازک نام یک تست بالینی است که معمولا در تشخیص هرنی دیسک بین مهره ای از آن استفاده میشود.  ادامه مطلب

لترال   لترال به معنی دورتر به صفحه محوری بدن است. ادامه مطلب

لگن خاصره   لگن خاصره یا به اختصار لگن قسمتی از دستگاه اسکلتی بدن انسان است که بین ستون مهره و استخوان های ران قرار گرفته است. ادامه مطلب

لوردوز   لوردوز به معنای افزایش گودی کمر است. ادامه مطلب

لونیت   لونیت نام یکی از استخوانچه های کارپ در ناحیه مچ دست است. ادامه مطلب

لیپوم   لیپوم یک نومور خوش خیم از جنس بافت چربی است. ادامه مطلب

لیسفرانک   لیسفرانک نام مفصلی در کف پا است. ادامه مطلب

لیگامان   لیگامان یا رباط نوار بافتی محکمی است که در اطراف مفصل قرار دارد. ادامه مطلب

مارفان    مارفان نام بیماری ژنتیکی و مادرزادی است. ادامه مطلب

مافوچی   مافوچی بیماری است که مشخصه آن وجود تومورهای کندروم و همانژیوم به همراه هم در بدن فرد بیمار است. ادامه مطلب

مانیپولاسیون   مانیپولاسیون یا دستکاری مفصل نام روشی است که در درمان بعضی مشکلات سیستم اسکلتی بکار برده میشود. ادامه مطلب

مایع سینوویال   مایع سینوویال نام دیگر مایع مفصلی است. ادامه مطلب

متاتارس   متاتارس به استخوان های کف پا میگویند. ادامه مطلب

متاتارسوفالانژیال   متاتارسوفالانژیال مفصل بین استخوان های متاتازس و استخوان های فالانکس هستند. ادامه مطلب

متاستاز   متاستاز به معنی انتقال سلول های سرطانی به مناطق دور از تومور اولیه است. ادامه مطلب

متافیز   متافیز قسمتی از استخوان های بلند میباشد که در مجاورت دیافیز قرار گرفته است. ادامه مطلب

متاکارپ   متاکارپ نام استخوان های بلندی است که در کف دست قرار دارند. ادامه مطلب

متاکارپوفالانژیال   متاکارپوفالانژیال نام مفصاصل بین کف دست و انگشتان است. ادامه مطلب

مدیال   مدیال به معنی نزدیکتر به صفحه محوری بدن است. ادامه مطلب

مدیان   مدیان یا میانی نام یک عصب در ناحیه ساعد و مچ دست است. ادامه مطلب

مفصل شارکو   مفصل شارکو نام نوعی تغییر شکل در مفصل است. ادامه مطلب

مک موری   مک موری نام یک تست یا آزمایش بالینی در تشخیص آسیب منیسک زانو است. ادامه مطلب

مننگوسل   مننگوسل به معنی بیرون زدگی پرده اطراف نخاع یا ریشه های عصبی نخاع از پشت مهره است. ادامه مطلب

مننگومیلوسل   مننگومیلوسل به معنی بیرون زدگی ریشه های عصبی نخاع همراه با پرده اطراف آن از پشت مهره است. ادامه مطلب

منیسک   منیسک ساختمان های هلالی شکلی از جنس شبیه غضروف هستند که در داخل مفصل زانو قرار دارند. ادامه مطلب

منیسکتومی   منیسکتومی نوعی روش جراحی است که در آن منیسک از داخل زانو خارج میشود. ادامه مطلب

مورکیو   مورکیو نام بیماری ژنتیکی است که بر اثر اختلالی متابولیکی ایجاد میشود. ادامه مطلب

مهره   مهره واحد تشکیل دهنده ستون فقرات است. ادامه مطلب

میلوگرافی   میلوگرافی نوعی روش تصویربرداری پزشکی است. ادامه مطلب

میلوم   میلوم سرطان دسته ای از سلول های مغز استخوان به نام پلاسماسل است. ادامه مطلب

میلومننگوسل   میلومننگوسل به معنی بیرون زدگی ریشه های عصبی نخاع همراه با پرده اطراف آن از پشت مهره است. ادامه مطلب

میوزیت   میوزیت به معنای التهاب عضله است. ادامه مطلب

نازک نی   نازک نی نام استخوان نازک ساق است.  ادامه مطلب

ناویکولار   ناویکولار نام یکی از استخوان های تارس در کف پا است. ادامه مطلب

نخاع   نخاع قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی است که از مغز خارج شده و در زیر آن قرار دارد. ادامه مطلب

نقرس   نقرس نام یک بیماری متابولیکی است که بر اثر افزایش سطح اسید اوریک خون ایجاد میشود. ادامه مطلب

نقرس کاذب   نقرس کاذب نوعی بیماری متابولیکی است که بر اثر رسوب کریستال های فسفات کلسیم در مفاصل ایجاد میشود. ادامه مطلب

نکروز    نکروز به معنی مردن سلول های یک بافت است. ادامه مطلب

نکروز آسپتیک   نکروز آسپتیک به معنی مردن سلول های یک بافت بدون وجود یک منشا عفونی است. ادامه مطلب

نکروز آوازکولار   نکروز آوازکولار به معنی مردن سلول های یک بافت بر اثر قطع جریان خون آن است. ادامه مطلب

نوروپاتی   نوروپاتی به معنای آسیب به اعصاب محیطی ( اعصاب خارج از مغز و نخاع) است. ادامه مطلب

نوروپارکسی   نوروپارکسی نوعی اختلال در عملکرد اعصاب محیطی است. ادامه مطلب

نوروتمزیس   نوروتمزیس نوعی آسیب اعصاب محیطی است. ادامه مطلب

نوروفیبروماتوز   نوروفیبروماتوز بیماری ژنتیکی است که مشخصه آن وجود تومورهای متعدد پوستی است. ادامه مطلب

نورولیز   نورولیز نوعی عمل جراحی است که در آن چسبندگی عصب به بافت های اطراف آزاد میشود. ادامه مطلب

نوروما   نوروما به معنی رشد بیش از حد سلول های عصبی است. ادامه مطلب

نوروم مورتون   نوروم مورتون بزرگ و برجسته شدن عصبی است که از کف پا عبور کرده و به انگشتان میرود. ادامه مطلب

نورون   نورون همان سلول عصبی است. ادامه مطلب

نیمه دررفتگی   نیمه دررفتگی به دررفتگی خفیف یا ناقص میگویند. ادامه مطلب 

واروس    واروس نوعی تغییر شکل مفصل و به معنی انحراف یک مفصل به داخل است. ادامه مطلب 

والگوس    والگوس نوعی تغییر شکل مفصل و به معنی انحراف یک مفصل به خارج است. ادامه مطلب 

وتر    وتر همان زردپی یا تاندون است. ادامه مطلب 

ورزش ویلیامز    ورزش ویلیامز نام دسته ای از حرکات نرمشی است که در پیشگیری و درمان کمردرد مورد استفاده قرار میگیرد. ادامه مطلب

هالوکس والگوس    هالوکس والگوس نوعی تغییر شکل یا دفرمیتی در انگشت شست پا است. ادامه مطلب 

هپارین    هپارین نام یک داروی ضد انعقادی تزریقی است. ادامه مطلب 

هرنی دیسک    هرنی دیسک همان فتق دیسک بین مهره ای است. ادامه مطلب 

همانژیوم    همانژیوم نوعی تومور بافت نرم عروقی است. ادامه مطلب 

همیت    همیت نام یکی از استخوانچه های کارپ در مچ دست است. ادامه مطلب

هومروس    هومروس نام دیگر استخوان بازو است. ادامه مطلب

هیپوتنار    هیپوتنار نام یک برجستگی عضلانی در کف دست است. ادامه مطلب 

یووینگ    یووینگ نام یک نوع سرطان بدخیم استخوان است. به آن سارکوم یوینگ هم میگویند. ادامه مطلب