نوبت دهی

کلیات ارتوپدی


آناتومی

———————————————–

كلیات آناتومی

ارتوپدی شاخه ای از علوم زیستی است كه در باره سیستم اسكلتی- عضلانی مطالعه میكند. منظور از سیستم اسكلتی- عضلانی، استخوان ها، مفاصل، عضلات، رباط ها و زردپی ها است.

سیستم اسكلتی- عضلانی بدن انسان شامل ستون مهره، لگن، اندام فوقانی و اندام تحتانی است. گرچه هر كدام از قسمت های ذكر شده بیماری های مخصوص به خود را دارد، مشكلات مشتركی وجود دارد كه قابل تعمیم به كل این سیستم است.

در مبحث “كلیات ارتوپدی” این مشكلات مشترك مورد توجه قرار میگیرند.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

آناتومی

———————————————–

كلیات آناتومی

ارتوپدی شاخه ای از علوم زیستی است كه در باره سیستم اسكلتی- عضلانی مطالعه میكند. منظور از سیستم اسكلتی- عضلانی، استخوان ها، مفاصل، عضلات، رباط ها و زردپی ها است.

سیستم اسكلتی- عضلانی بدن انسان شامل ستون مهره، لگن، اندام فوقانی و اندام تحتانی است. گرچه هر كدام از قسمت های ذكر شده بیماری های مخصوص به خود را دارد، مشكلات مشتركی وجود دارد كه قابل تعمیم به كل این سیستم است.

در مبحث “كلیات ارتوپدی” این مشكلات مشترك مورد توجه قرار میگیرند.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

كلیات- تشخیص———————————————–

تشخیص بیماری

شرح حال و معاینه

 

تصویربرداری

 

 

بررسی های دیگر

 

كلیات- مشكلات عصب و عضله———————————————–

مشكلات عصب و عضله

 

كلیات

 

اعصاب خاص

 

اعصاب مركزی

 

اعصاب محیطی

 

بیماری های عضلانی

 

كلیات- جراحی——————————————–

جراحی

اصول جراحی

 

اعمال جراحی روی استخوان

 

اعمال جراحی روی مفصل

 

اعمال جراحی تاندون

 

اعمال جراحی عصب

 

بیهوشی و عمل جراحی