نوبت دهی

زانو


زانو 5

آناتومی زانو

 

 زانو بزرگ‌ترین مفصل بدن است. این مفصل ساق را به ران متصل كرده و تمام وزن بدن را تحمل می‌كند. در زانو از یك طرف استخوان ران با درشت نی مفصل می‌شود و از طرف دیگر استخوان كشكك و ران در كنار هم یك مفصل را تشكیل می‌دهند.

درد زانو یكی از شایع‌ترین علل مراجعه مردم به علت مشكلات سیستم حركتی به پزشكان است. بجز درد مشكلاتی مانند خشكی و محدودیت حركتی، تورم، قفل شدن، خالی شدن،  تغییر شكل و یا آسیب‌های خارجی به مفصل زانو می‌توانند علت مراجعه پزشكی باشند. آسیب‌های ورزشی از علل مهم و شایع مشكلات مفصل زانو است.

در مقالات مبحث زانو سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

زانو 5

آناتومی زانو

 

 زانو بزرگ‌ترین مفصل بدن است. این مفصل ساق را به ران متصل كرده و تمام وزن بدن را تحمل می‌كند. در زانو از یك طرف استخوان ران با درشت نی مفصل می‌شود و از طرف دیگر استخوان كشكك و ران در كنار هم یك مفصل را تشكیل می‌دهند.

درد زانو یكی از شایع‌ترین علل مراجعه مردم به علت مشكلات سیستم حركتی به پزشكان است. بجز درد مشكلاتی مانند خشكی و محدودیت حركتی، تورم، قفل شدن، خالی شدن،  تغییر شكل و یا آسیب‌های خارجی به مفصل زانو می‌توانند علت مراجعه پزشكی باشند. آسیب‌های ورزشی از علل مهم و شایع مشكلات مفصل زانو است.

در مقالات مبحث زانو سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

============================== زانو 4

مشكلات و آسیب های ساق

 

ساق از كنار هم قرار گرفتن دو استخوان درشت نی (تیبیا) و نازك نی ( فیبولا) تشكیل شده است. در اطراف این استخوان‌ها به خصوص در قسمت پشت آنها عضلات قوی وجود دارند. در دو طرف ساق مفاصل مهم زانو و مچ پا وزن بدن را تحمل می‌كنند.

درد ساق مهم‌ترین علت شكایت بیماران از این ناحیه است ولی تغییر شكل این قسمت از بدن یا آسیب‌های خارجی به دنبال ضربه هم می‌تواند ساق را متاثر كنند.

در مقالات مبحث ساق سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شوند.