نوبت دهی

مفصل ران


آناتومی مفصل ران

 

آناتومی مفصل ران

 

 مفصل ران در محل اتصال تنه و اندام تحتانی قرار گرفته و نمونه یك مفصل گوی و كاسه‌ای است كه به علت وضعیت ایستاده انسان نیروهای زیادی را تحمل می‌كند.

به علت اهمیت زیاد این مفصل در فرآیند راه رفتن، كوچك‌ترین مشكلات آن می‌تواند برای بیمار آزار دهنده باشد.

مفصل ران می‌تواند به علت بیماری‌های مختلفی دچار درد با یا بدون خشكی و محدودیت حركت شود و در حین ضربات شدید به بدن در معرض آسیب است. تعویض مفصل ران از اعمال جراحی مهم این ناحیه است.

 

آناتومی مفصل ران

 

آناتومی مفصل ران

 

 مفصل ران در محل اتصال تنه و اندام تحتانی قرار گرفته و نمونه یك مفصل گوی و كاسه‌ای است كه به علت وضعیت ایستاده انسان نیروهای زیادی را تحمل می‌كند.

به علت اهمیت زیاد این مفصل در فرآیند راه رفتن، كوچك‌ترین مشكلات آن می‌تواند برای بیمار آزار دهنده باشد.

مفصل ران می‌تواند به علت بیماری‌های مختلفی دچار درد با یا بدون خشكی و محدودیت حركت شود و در حین ضربات شدید به بدن در معرض آسیب است. تعویض مفصل ران از اعمال جراحی مهم این ناحیه است.

 

مفصل ران 3==============================

دیگر بیماری های مفصل ران

 

 

مشكلات استخوان و غضروف

 

مشكلات بافت نرم

نظر بیماران

آسیب های ران

 

ران

 

  استخوان ران بلندترین استخوان بدن بوده و در دو طرف آن دو مفصل بسیار مهم و در معرض آسیب بدن یعنی مفصل ران و زانو قرار گرفته‌اند. این استخوان به توسط عضلات بسیار قوی محصور شده كه نقش مهمی در راه رفتن ایفا می‌كنند.

مهم‌ترین مشكل ران كه موجب مراجعه افراد به پزشك می‌شود درد است و گاهی اوقات كاهش قدرت، تغییر شكل، اختلال حس و یا آسیب‌های خارجی به ران علت مراجعه پزشكی است.

در مقالات مبحث ران سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.

 

 

شكستگی

 

آسیب های عضله