نوبت دهی

نمونه های درمانی

در این صفحه شما با نمونه هایی از اعمال جراحی ارتوپدی آشنا میشوید. در هر مفصل یا استخوان یک عمل جراحی انتخاب شده است.

 

 شانه:   یک نمونه از درمان شكستگی شانه با عمل جراحی

 بازو:  نمونه درمان جراحی تنه استخوان بازو

 آرنج:   یک نمونه از درمان  زائده اوله كرانون در ناحیه آرنج

 ساعد:   نمونه عوارض  درمان نادرست شكستگی ساعد

 مچ دست:   درمان جراحی استخوان ناوی یا اسكافویید

 دست:  معرفی یك نمونه از رماتیسم دست

 

 ستون مهره:   نمونه ای از درمان حراحی شکستگی ستون مهره

 استابولوم:   نمونه های شکستگی استابولوم

 لگن:   نمونه آسیب های حلقه لگن

 

 مفصل ران:   درمان یک نمونه از شکستگی اینترتروكانتریك استخوان ران بدنبال اصابت گلوله

 ران:   درمان جراحی شکستگی تنه استخوان ران در یك پسر 8 ساله

 زانو:   درمان جراحی كشكك بدنبال سقوط از ارتفاع

 ساق:   نمونه ای از درمان شکستگی ساق در یك مرد 26 ساله بدنبال تصادف

 مچ پا:   درمان شکستگی مچ پا بدنبال سقوط از ارتفاع

 كف پا:  درد كف پا در یك ورزشکار به علت شكستگی استرسی