مشاوره آنلاین

موارد نمونه عمومی

در این صفحه شما با نمونه هایی از اعمال جراحی ارتوپدی آشنا میشوید. در هر مفصل یا استخوان یک عمل جراحی انتخاب شده است.

 

 شانه:  درمان شكستگی شانه با عمل جراحی و استفاده از پیچ و پلاك

 بازو:  شكستگی تنه استخوان بازو در یك مرد جوان

 آرنج:  شكستگی زائده اوله كرانون در ناحیه آرنج بدنبال زمین خوردن

 ساعد:  عوارض درمان نادرست شكستگی ساعد ناتوان كننده است

 مچ دست:  شكستگی استخوان ناوی یا اسكافویید در یك مرد جوان

 دست:  معرفی یك نمونه از رماتیسم دست – آرتریت روماتویید

 

 ستون مهره:  شكستگی ستون مهره بدنبال تصادف اتومبیل

 استابولوم:  شكستگی های استابولوم

 لگن:  آسیب های حلقه لگن

 

 مفصل ران:  شكستگی اینترتروكانتریك استخوان ران بدنبال اصابت گلوله

 ران:  شكستگی تنه استخوان ران در یك پسر 8 ساله

 زانو:  شكستگی كشكك بدنبال سقوط از ارتفاع

 ساق:  شكستگی ساق در یك مرد 26 ساله بدنبال تصادف

 مچ پا:  شكستگی مچ پا بدنبال سقوط از ارتفاع

 كف پا:  درد كف پا در یك فوتبالیست به علت شكستگی استرسی