نوبت دهی

موارد نمونه عمومی

در این صفحه شما با نمونه هایی از اعمال جراحی ارتوپدی آشنا میشوید. در هر مفصل یا استخوان یک عمل جراحی انتخاب شده است.

 

 شانه:   یک نمونه از درمان شكستگی شانه با عمل جراحی

 بازو: نمونه درمان جراحی تنه استخوان بازو

 آرنج:  یک نمونه از درمان  زائده اوله كرانون در ناحیه آرنج

 ساعد:  نمونه عوارض  درمان نادرست شكستگی ساعد

 مچ دست:  درمان جراحی استخوان ناوی یا اسكافویید

 دست: معرفی یك نمونه از رماتیسم دست

 

 ستون مهره:  نمونه ای از درمان حراحی شکستگی ستون مهره

 استابولوم:  نمونه های شکستگی استابولوم

 لگن:  نمونه آسیب های حلقه لگن

 

 مفصل ران:  درمان یک نمونه از شکستگی اینترتروكانتریك استخوان ران بدنبال اصابت گلوله

 ران:  درمان جراحی شکستگی تنه استخوان ران در یك پسر 8 ساله

 زانو:  درمان جراحی كشكك بدنبال سقوط از ارتفاع

 ساق:  نمونه ای از درمان شکستگی ساق در یك مرد 26 ساله بدنبال تصادف

 مچ پا:  درمان شکستگی مچ پا بدنبال سقوط از ارتفاع

 كف پا:  درد كف پا در یك ورزشکار به علت شكستگی استرسی