نوبت دهی

کف پا


كف پا 6

 

آناتومی كف پا

  در بسیاری از اوقات كلمه پا را برای توصیف كل اندام تحتانی بكار می‌برند ولی از لحاظ آناتومی پا به قسمتی از اندام تحتانی گفته می‌شود كه پایین‌تر از مچ پا قرار گرفته است. پا انتهایی‌ترین قسمت اندام تحتانی بوده و نقش بسیار مهمی در راه رفتن دارد.

پا مجموعه پیچیده‌ای از استخوان‌ها و مفاصل متعدد است كه تعداد زیادی از عضلات در بین یا اطراف آنها قرار گرفته‌اند. در فرهنگ بعضی ملل سلامتی پا را نشانه‌ای از سلامتی كل بدن میدانند.

درد پا، تغییر شكل‌هایی كه ممكن است در كف پا یا انگشتان به وجود آید، اختلالات حسی و حركتی، زخم‌های پا و آسیب‌های پا به دنبال ضربات خارجی از عللی هستند كه می‌توانند موجب مراجعه پزشكی مردم به علت مشكلات سیستم حركتی به پزشك شود.

در مقالات مبحث “كف پا” سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

كف پا 6

 

آناتومی كف پا

  در بسیاری از اوقات كلمه پا را برای توصیف كل اندام تحتانی بكار می‌برند ولی از لحاظ آناتومی پا به قسمتی از اندام تحتانی گفته می‌شود كه پایین‌تر از مچ پا قرار گرفته است. پا انتهایی‌ترین قسمت اندام تحتانی بوده و نقش بسیار مهمی در راه رفتن دارد.

پا مجموعه پیچیده‌ای از استخوان‌ها و مفاصل متعدد است كه تعداد زیادی از عضلات در بین یا اطراف آنها قرار گرفته‌اند. در فرهنگ بعضی ملل سلامتی پا را نشانه‌ای از سلامتی كل بدن میدانند.

درد پا، تغییر شكل‌هایی كه ممكن است در كف پا یا انگشتان به وجود آید، اختلالات حسی و حركتی، زخم‌های پا و آسیب‌های پا به دنبال ضربات خارجی از عللی هستند كه می‌توانند موجب مراجعه پزشكی مردم به علت مشكلات سیستم حركتی به پزشك شود.

در مقالات مبحث “كف پا” سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.