نوبت دهی

چگونه یک مفصل مصنوعی ران درون لگن جای میگیرد

 


عمل جراحی
تعویض مفصل ران در صورتیكه به درستی و با  تكنیك مناسب انجام شود در  بیش از 95 درصد موارد موفقیت آمیز بوده و میتواند بیمار را از دردی كه سالها او را از یك زندگی فعال دور میكرده رها كند.

در فیلمی كه در زیر مشاهده میكنید دكتر مهرداد منصوری روشی را كه با استفاده از آن بیماران خود را جراحی میكند شرح میدهد.

فیلم حاوی اطلاعات صوتی است. برای استفاده بیشتر از آن بلندگوی رایانه خود را باز كنید.

برای دیدن مجموعه فیلم های آموزشی سایت به اینجا مراجعه کنید.