نوبت دهی

لگن


لگن 4

 

آناتومی لگن

لگن بزرگ‌ترین ساختار یكپارچه استخوانی بدن است. این ساختمان مهم، نیروی وزن تنه را بین دو اندام تحتانی تقسیم می‌كند.
 
لگن حاوی ارگان‌های مهم گوارشی، تولید مثل و ادراری است و عروق و اعصاب مهمی از آن عبور كرده و به اندام‌های تحتانی می‌رسند.
 
دردهای ناحیه لگن و تغییر شكل‌های ساختار استخوانی آن و آسیب‌هایی كه می‌تواند به دنبال ضربات شدید به آن وارد شود از جمله مهم‌ترین علل مراجعه بیماران به دلیل مشكلات لگنی به پزشك است.

 

 

لگن 4

 

آناتومی لگن

لگن بزرگ‌ترین ساختار یكپارچه استخوانی بدن است. این ساختمان مهم، نیروی وزن تنه را بین دو اندام تحتانی تقسیم می‌كند.
 
لگن حاوی ارگان‌های مهم گوارشی، تولید مثل و ادراری است و عروق و اعصاب مهمی از آن عبور كرده و به اندام‌های تحتانی می‌رسند.
 
دردهای ناحیه لگن و تغییر شكل‌های ساختار استخوانی آن و آسیب‌هایی كه می‌تواند به دنبال ضربات شدید به آن وارد شود از جمله مهم‌ترین علل مراجعه بیماران به دلیل مشكلات لگنی به پزشك است.