نوبت دهی

لغت نامه ارتوپدی – و ه ی

واروس Varus نوعی تغییر شکل مفصل و به معنی انحراف یک مفصل به داخل است. در واروس، استخوانی از مفصل که از ریشه اندام دورتر است به سمت داخل منحرف میشود. بطور مثال در کوبیتوس واروس ساعد به سمت داخل و در ژنووارم ساق به سمت داخل منحرف میشود.

والگوس Valgus نوعی تغییر شکل مفصل و به معنی انحراف یک مفصل به خارج است. در والگوس، استخوانی از مفصل که از ریشه اندام دورتر است به سمت خارج منحرف میشود. بطور مثال در کوبیتوس والگوس ساعد به سمت خارج و در ژنووالگوم ساق به سمت خارج منحرف میشود.

وتر Tendon همان زردپی یا تاندون است. وتر یا زردپی طناب هاب بافتی محکمی هستند که از یک یا دو طرف عضله خارج شده و به استخوان متصل میشوند. در واقع در بسیاری اوقات عضله نه مستقیما که با واسطه وتر یا تاندون به استخوان متصل میشود. در هنگام انقباض عضله، وتر آن عضله کشیده شده و موجب حرکت استخوان میشود. وتر عضلات ممکن است به شکل طناب یا نوار یا یک صفحه پهن باشند.

ورزش ویلیامز Williams exercises نام دسته ای از حرکات نرمشی است که در پیشگیری و درمان کمردرد مورد استفاده قرار میگیرد. ورزش های ویلیامز را باید به مدت کافی انجام داد تا تاثیر آنها ظاهر شود. این نرمش ها را باید در ابتدا از مقادیر و با شدت های کم انجام داد تا به عضلات و رباط ها فشار زیادی وارد نشود. ورزش های ویلیامز بیش از درمان در پیشگیری از کمر درد موثر هستند.

هالوکس والگوس Hallux valgus نوعی تغییر شکل یا دفرمیتی در انگشت شست پا است. توضیح بیشتر

هپارین Heparin نام یک داروی ضد انعقادی تزریقی است. از هپارین در مواردی که نیاز به کاهش قدرت انعقادی خون هست استفاده میشود. بطور مثال این دارو در درمان لخته شدن خون در وریدهای عمقی ساق بکار گرفته میشود. هپارین نمیتواند لخته خون بوجود آمده را از بین ببرد ولی میتواند مانع ایجاد لخته جدید شود. از این دارو بصورت تزریق داخل رگ و یا تزریق زیر جلدی استفاده میشود. دوز های زیاد هپارین میتواند موجب بروز خونریزی های شدید شود. استفاده از این دارو باید حتما تحت نظر مستقیم پزشک باشد.

هرنی دیسک Disc hernia همان فتق دیسک بین مهره ای است. هرنی دیسک معمولا به علت بیرون زدن قسمت مرکزی دیسک بین مهره ای ایجاد میشود. این بیرون زدگی موجب فشار به ریشه عصبی شده که نتیجه آن بروز علائم بیماری است. مهمترین علائم هرنی دیسک بین مهره ای احساس درد تیرکشنده از پشت باسن به اندام تحتانی است. این درد ممکن است با احساس خواب رفتگی و یا گزگز اندام تحتانی همراه باشد.

همانژیوم Hemangioma نوعی تومور بافت نرم عروقی است. همانژیوم یک تومور خوش خیم است و از تکثیر مویرگ های خونی درست شده است. در داخل این تومور شبکه در هم پیچیده ای از عروق خونی وجود دارد. همانژیوم ممکن است بصورت یک تغییر رنگ قرمز در پوست دیده شود و یا ممکن است بصورت یک توده برجسته قرمز یا کبود وجود داشته باشد.

همیت Hamate نام یکی از استخوانچه های کارپ در مچ دست است. به همیت استخوان چنگکی هم میگویند چون بر روی آن یک برجستگی بصورت قلاب یا چنگک وجود دارد. استخوان همیت در ردیف دیستال استخوان های کارپ یعنی ردیفی که به کف دست نزدیک تر است قرار دارد. محل آن بعد از استخوان کاپیتیت و در محاذات انگشت کوچک دست است. ضربات وارده به پاشنه دست میتواند موجب شکستگی قلاب یا هوک استخوان همیت شود.

هومروس Humerus نام دیگر استخوان بازو است. هومروس از استخوان های بلند است که در بالا مفصل شانه و در پایین مفصل آرنج را میسازد. بالای آن سر استخوان هومروس و در پایین آن کندیل ها قرار دارند.

هیپوتنار Hypothenar نام یک برجستگی عضلانی در کف دست است. کف دست انسان دو برجستگی دارد که بر اثر توده عضلانی بوجود آمده است. برجستگی تنار در سمت انگشت شست و برجستگی هیپوتنار در سمت انگشت کوچک دست قرار دارد. در برجستگی هیپوتنار عضلاتی قرار دارند که موجب حرکت انگشت کوچک دست و متاکارپ آن میشوند. عضلات هیپوتنار از عصب اولنار عصب گیری میکنند.

یووینگ Ewing نام یک نوع سرطان بدخیم استخوان است. به آن سارکوم یوینگ هم میگویند. توضیح بیشتر