نوبت دهی

لغت نامه ارتوپدی – ج

جااندازی باز نوعی جااندازی شکستگی یا دررفتگی است. توضیح بیشتر

جابجا کردن عصب نوعی عمل جراحی بر روی عصب به شدت آسیب دیده است. توضیح بیشتر

جااندازی بسته نوعی جااندازی شکستگی یا دررفتگی بدون دیدن مستقیم محل آسیب است. توضیح بیشتر

جابجا کردن تاندون نوعی عمل جراحی برای درمان پارگی های شدید تاندون است. توضیح بیشتر

جمود مفصلی به معنای خشکی شدید مفصل است. در جمود مفصلی غضروف سطح مفصل از بین رفته و استخوان های تشکیل دهنده مفصل به یکدیگر جوش میخورند. نتیجه اینست که حرکات مفصل بطور کامل از بین میرود. البته ممکن است جمود مفصلی به علت سفت شدن شدید کپسول مفصلی و رباط های اطراف آن ایجاد شده باشد.

چرخش درشت نی نام بیماری مادرزادی است که در آن استخوان درشت نی در طول خود و حول محور طولی چرخیده است. توضیح بیشتر

چرخش ران نام بیماری مادرزادی است که در آن استخوان ران در طول خود و حول محور طولی چرخیده است. توضیح بیشتر

خار پاشنه نام برجستگی استخوانی است که در زیر استخوان پاشنه وجود دارد. توضیح بیشتر

خشک کردن مفصل نوعی عمل جراحی است که در آن غضروف سطجی استخوانها در محل مفصل برداشته شده و دو استخوان به یکدیگر جوش داده میشوند. توضیح بیشتر

خشکی صبحگاهی Morning stiffness یکی از علائم بیماری های روماتیسمی بخصوص بیماری روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید است. خشکی صبحگاهی به این معنا است که بیمار در صبح بعد از برخاستن از خواب احساس محدودیت حرکتی و خشکی در بعضی مفاصل بخصوص مفاصل انگشتان دست دارد. این خشکی بعد از حدود یک ساعت از بین رفته و حرکت مفصل نرم و روان تر میشود. در آرتروز و در تاندنیت ها هم بیمار در هنگام صبح احساس خشکی در حرکات مفصلی دارد ولی این خشکی بیش از چند دقیقه طول نمیکشد.

خلف Posterior به معنی پشت است. وقتی میگویم جسم الف در خلف جسم ب است به این معنی است که جسم الف در پشت جسم ب قرار گرفته است. پوستریور هم به معنای خلف است. پشت یا پوستریور بدن انسان سمتی است که ستون مهره و باسن قرار گرفته و جلوی بدن سمتی است که صورت انسان قرار میگیرد.