نوبت دهی

شکستگی اپی کندیل داخلی آرنج

 

تنه استخوان بازو تقریبا به شکل استوانه ای است. این استخوان همانطور که در قسمت بازو به شکل یک کره گرد درآمده و سر استخوان بازو را میسازد در قسمت پایین پهن شده و سه ساختمان به هم چسبیده را میسازد.

ساختمان خارجی تقریبا یه شکل یک کره بوده و به آن کندیل لترال یا لقمه خارجی میگویند. ساختمان داخلی به شکل یک مثلث بوده و به آن اپی کندیل داخلی میگویند و ساختمان بین آن دو به شکل یک قرقره است و به آن تروکلئا Trochlea میگویند.

1076

اپی کندیل داخلی Medial epicondyle در بچه ها غضروفی است و تا زمانی که غضروفی است شکستگی آن بسیار نادر است.

در سنین حدود ۹ سالگی این قسمت شروع به استخوانی شدن میکند و تا سن حدود ۱۶ سالگی بطور کامل استخوانی شده و هسته استخوانی آن به تروکلئا متصل میشود. شایعترین سن شکستگی اپی کندیل داخلی همین سن بین ۱۶-۹ سالگی است.

شکستگی اپی کندیل داخلی آرنج معمولا بدنبال زمین خوردن در حالتی که فرد دست خود را حائل قرار داده تا زمین نخورد ایجاد میشود.

در حین زمین خوردن عضلات خم کننده مچ دست که در قسمت داخلی ساعد قرار داشته و به اپی کندیل داخلی میچسبند بشدت منقبض میشوند.

شدت انقباض به حدی است که موجب کنده شدن اپی کندیل مدیال از تنه اصلی استخوان میشود و به این صورت شکستگی بوجود میایید.

گاهی اوقات هم در حین در رفتن مفصل آرنج این عضلات بشدت اپی کندیل را میکشند و موجب کنده شدن و شکستگی آن میشوند. در این روند ممکن است قطعه جدا شده اپی کندیل مدیال در درون مفصل آرنج و بین استخوان های در رفته گیر کند.

 شکستگی اپی کندیل داخلی
شکستگی اپی کندیل داخلی آرنج

 

علائم شکستگی اپی کندیل داخلی آرنج

مهمترین علامت شکستگی اپی کندیل داخلی آرنج درد بخصوص در سطح داخلی آرنج است. این درد با فشار به قسمت داخلی آرنج بیشتر میشود و حرکات ارنج در این بیماران بشدت دردناک است.

در رادیوگرافی ساده میتوان شکستگی را مشاهده کرد. اگر شکستگی همراه با دررفتگی باشد قطعه شکسته شده در درون مفصل دیده میشود.

 

درمان شکستگی اپی کندیل داخلی آرنج

اگر شکستگی اپی کندیل داخلی آرنج بدون جابجایی باشد و یا حتی با جابجایی مختصری باشد درمان آن بیحرکت کردن آرنج با استفاده از یک آتل بلند دست است.

در این نوع شکستگی مختصری جابجایی در قطعه شکسته شده قابل قبول است و نیازی به جااندازی ندارد. معمولا آرنج بمدت سه هفته در آتل میماند.

پس از این سه هفته، مفصل آرنج دچار خشکی و محدودیت حرکتی خواهد شد و بیمار باید بمدت چندین هفته و یا حتی چندین ماه زیر نظر یک متخصص فیزیوتراپی حرکات و نرمش هایی را برای مفصل آرنج انجام دهد تا دامنه حرکتی مفصل آرنج مجددا به حالت اولیه بازگردد.

 شکستگی اپی کندیل داخلی استخوان
شکستگی اپی کندیل داخلی آرنج
 بازو و گیر کردن آن در درون مفصل آرنج
بازو و گیر کردن آن در درون مفصل آرنج

در صورتیکه قطعه شکسته شده در درون مفصل گیر کرده باشد پزشک معالج سعی میکند با مانورهای مخصوصی بدون نیاز به عمل جراحی قطعه را از درون مفصل خارج کند.

مشاوره

در صورتیکه قطعه از مفصل خارج شده و نسبت به محلی که باید بصورت آناتومیک باشد جابجایی زیادی نداشته باشد درمان مانند قبل استفاده از آتل است.

در صورتیکه قطعه شکسته شده اپی کندیل داخلی با مانورهای بسته از درون مفصل خارج نشود بیمار باید تحت عمل جراحی قرار گرفته و قطعه از مفصل خارج شده و در محل اصلی خود با پین یا پیچ فیکس شود.

در صورتیکه شکستگی همراه با جابجایی زیاد باشد بیمار باید تحت عمل جراحی باز قرار گرفته و با پین یا پیچ فیکس شود. پین ها معمولا پس از سه هفته خارج میشوند.

 

عوارض شکستگی های اپی کندیل داخلی آرنج چیست

مهمترین عارضه این شکستگی فلج عصب اولنا است. عصب اولنا در پشت اپی کندیل داخلی و در مجاورت بسیار نزدیک آن قرار گرفته و در موقع شکستگی این استخوان ممکن است عصب تحت فشار یا کشش قرار گرفته و فلج شود. خوشبختانه اکثر این آسیب های عصبی موقتی بوده و بعد از چند هفته تا چند ماه بطور خود بخودی بهبود میابند.

در صورت عدم بهبود نیاز به عمل جراحی وجود دارد. گاهی اوقات به علت بد جوش خوردن شکستگی، استخوان مجاور عصب ناهماهنگ شده و عصب آزرده میشود.

در این حالات هم علائم تحریک عصب اولنا بیمار را آزار میدهد. این بیماران معمولا نیاز به عمل جراحی دارند. در حین جراحی محل عصب اولنا که از پشت اپی کندیل داخلی عبور میکند به جلوی آن منتقل میشود.