نوبت دهی

پارگی تاندون عضله سینه ای چیست

در جلوی قفسه سینه عضله ای قوی به نام عضله سینه ای بزرگ یا پکتورالیس ماژور Pectoralis major muscle وجود دارد که وظیفه آن نزدیک کردن بازو به تنه و چرخش داخلی آن است. عضله سینه ای بزرگ در سمت سینه ای به ترقوه و جناغ متصل شده و در سمت بیرون ار طریق تاندون خود به بالای استخوان بازو میچسبد.
 عضله سینه ای در دوطرف به رنگ قرمز نشان داده شده است
عضله سینه ای در دوطرف به رنگ قرمز نشان داده شده است 

آسیب های عضله سینه ای بزرگ معمولا به علت اعمال نیروهای کششی شدید به عضله در هنگام انقباض آن است. شایعترین مکانیسم ایجاد آن پرس سینه است.

در هنگام پرس سینه، عضله سینه ای بزرگ نحت نیروهای کششی قوی از طرف وزنه قرار میگیرد و این نیروها میتوانند موجب پارگی تاندون عضله شوند.

ورزش های دیگر کشتی، راگبی، اسکی، هاکی و چتربازی هم میتوانند موجب پارگی این عضله شوند. این آسیب ها در مردان با سن حدود ۴۰-۲۰ سالگی ایجاد میشوند.

2170 1

پارگی تاندون عضله سینه ای موجب تغییر شکل قسمت خارجی عضله و خونریزی زیر جلدی شده است

آسیب به تاندون عضله سینه ای بزرگ میتواند بصورت کشیدگی عضلانی و یا پارگی فیبرهای عضلانی یا تاندون آن بصورت ناقص یا کامل باشد. مهمترین علامت این آسیب ها درد بر روی عضله در جلوی سینه و شانه و بالای بازو است.

شدت درد در حین حرکت دست بیشتر میشود و ممکن است با تورم و یا کبودی در محل سیب همراه باشد. چرخش داخلی بازو و یا دورکردن آن از بدن میتواند شدت درد را افزایش دهد. تشخیص قطعی این آسیب ها با کمک ام آر آی میسر میشود.

درمان کشیدگی و پارگی های ناقص این عضله با مدتی بیحرکتی شانه و سپس شروع نرمش های کششی و تقویتی است. در پارگی کامل درمان بصورت عمل جراحی و با اتصال مجدد تاندون عضله به استخوان بازو انجام میشود. گاهی اوقات بخصوص در موارد مزمن ترمیم تاندون پاره شده نیاز به استفاده از پیوند یا گرافت دارد.

در افراد مسن که فعالیت بدنی زیادی ندارند پارگی های کامل را نیز میتوان بصورت غیر جراحی درمان کرد.