نوبت دهی

شکستگی صفحه رشد مچ دست. علائم و درمان

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

شکستگی مچ دست انواع گوناگونی دارد که شایعترین آنها البته شکستگی کالیس است. در این مقاله راجع به نوعی از شکستگی های مچ صحیت میکنیم که در بچه ها ایجاد میشود.

صفحه رشد مچ دست

صفحه رشد صفحه ای از جنس غضروف است که در انتها های استخوان های بلند قرار داشته و با فعالیت خود موجب رشد طولی استخوان میشود. در انتهای پایینی استخوان رادیوس یک صفحه رشد قرار دارد. صفحه رشد در تصویر رادیوگرافی معمولا به صورت یک خط سیاه رنگ دیده میشود.

 شکستگی صفحه رشد انتهای پایینی استخوان رادیوس
شکستگی صفحه رشد انتهای پایینی استخوان رادیوس

 

مکانیسم شکستگی صفحه رشد مچ دست

مکانیسم شکستگی صفحه رشد انتهای پایین یاستخوان رادیوس شبیه شکستگی کالیس است. تفاوت در این است که این شکستگی در کسانی ایجاد میشود که هنوز صفحه رشد انتهای پایینی استخوان آنها باز و فعال است. پس این شکستگی در بچه ها و نوجوانان ایجاد میشود. این شکستگی ها معمولا از نوع سالتر هاریس دو هستند.

شکستگی صفحه رشد انتهای پایینی استخوان زند اعلی را نباید با شکستگی باکل یا توروس اشتباه کرد. شکستگی باکل (توروس)  نوعی شکستگی ترکه تری در بالاتر از صفحه رشد است.

 شکستگی باکل یا توروس در انتهای پایینی استخوان رادیوس
شکستگی باکل یا توروس در انتهای پایینی استخوان رادیوس
شکستگی باکل
شکستگی باکل

 

درمان شکستگی صفحه رشد انتهای پایینی استخوان رادیوس در غالب اوقات بصورت جااندازی بسته و گچ گیری است. در مواردی که شکستگی بصورت بسته جا نمی افتد اقدام به جا اندازی باز و فیکس کردن قطعات با پین میشود.