نوبت دهی

موارد نمونه تخصصی- لگن

نمونه هایی از اعمل جراحی فوق تخصصی لگن که به توسط دکتر مهرداد منصوری متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران انجام شده است. برای استفاده متخصصین