نوبت دهی

ران


آناتومی ران

 

آناتومی ران

 

  استخوان ران بلندترین استخوان بدن بوده و در دو طرف آن دو مفصل بسیار مهم و در معرض آسیب بدن یعنی مفصل ران و زانو قرار گرفته‌اند. این استخوان به توسط عضلات بسیار قوی محصور شده كه نقش مهمی در راه رفتن ایفا می‌كنند.
مهم‌ترین مشكل ران كه موجب مراجعه افراد به پزشك می‌شود درد است و گاهی اوقات كاهش قدرت، تغییر شكل، اختلال حس و یا آسیب‌های خارجی به ران علت مراجعه پزشكی است.
در مقالات مبحث ران سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.

 

 

 

 

آناتومی ران

 

آناتومی ران

 

  استخوان ران بلندترین استخوان بدن بوده و در دو طرف آن دو مفصل بسیار مهم و در معرض آسیب بدن یعنی مفصل ران و زانو قرار گرفته‌اند. این استخوان به توسط عضلات بسیار قوی محصور شده كه نقش مهمی در راه رفتن ایفا می‌كنند.
مهم‌ترین مشكل ران كه موجب مراجعه افراد به پزشك می‌شود درد است و گاهی اوقات كاهش قدرت، تغییر شكل، اختلال حس و یا آسیب‌های خارجی به ران علت مراجعه پزشكی است.
در مقالات مبحث ران سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.