نوبت دهی

تجربیات بیماران

 چگونه به درد خود غلبه کردم

 از اطاق عمل که اومدم بیرون هیچ دردی نداشتم

 خدا واسه هر چیزی یه درمونی گذاشته

 چطور تو بهترین شرایط عمل کردم

 خیلی خوشحالم محتاج کسی نیستم

 چطور درد کهنه ام از بین رفت

 چطور پدرم از خونه نشینی نجات یافت

 وقتی دیگه داروهای روماتیسم روی درد لگن تاثیری ندارن

 اصلا احساس نمیکنم پروتز تو بدنمه

 من برای دومین بار در طول عمرم راه افتادم