نوبت دهی

شکستگی زائده نیزه ای (استیلوئید) مچ دست

شکستگی های مچ دست انواع گوناگون دارد. شایعترین آنها شکستگی کالیس است. در این مقاله راجع به نوعی از شکستگی مچ دست صحبت میکنیم که در برجستگی پایین استخوان رادیوس یا زند زبرین ایجاد میشود.

 

شکستگی زائده نیزه ای یا استیلوئید استخوان رادیوس

طرف خارجی پایین ترین قسمت استخوان رادیوس که با مچ دست مفصل میشود را زائده نیزه ای یا استیلویید Styloid process استخوان مینامند.

استخوان های مچ دست
در تصویر بالا شست دست راست بر روی زائده نیزه ای پایین استخوان رادیوس قرار گرفته است

 

گاهی اوقات شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس در زائده نیزه ای قرار دارد. شکستگی زائده نیزه ای استخوان زند زبرین همیشه داخل مفصلی است بدین معنی که خط شکستگی همیشه به داخل مفصل مچ دست امداد یافته است.

مکانیسم ایجاد شدن شکستگی زائده استیلوئید یا نیزه ای استخوان رادیوس، انحراف شدید و ناگهانی مچ دست به خارج است. در این حرکت، استخوان های مچ دست ( استخوان های کارپ) به زایده استیلوئید استخوان رادیوس ضربه زده و موجب شکسته شدن آن میشوند.

در زمان های خیلی قدیم که رانندگان اتومبیل برای روشن کردن موتور از هندل استفاده میکردند ضربه ای که هندل در هنگام روشن شدن موتور  به سمت عقب به مچ دست میزد موجب این شکستگی میشد و به همین جهت به این آسیب، شکستگی شوفرها Chauffeur’s fracture میگفتند.

 شکستگی زائده استیلوئید استخوان رادیوس
شکستگی زائده استیلوئید استخوان رادیوس

 

چون این شکستگی یک نوع شکستگی داخل مفصلی است پس باید جااندازی آن بسیار دقیق باشد وگرنه در دراز مدت میتواند موجب استئوآرتریت در مفصل شود.

درمان شکستگی نیزه ای استخوان رادیوس، جااندازی بسته و سپس تثبیت و فیکس کردن آن با استفاده از دو عدد پین است که از راه پوست وارد میشود. این درمان در اطاق عمل انجام میشود. در صورت موفقیت آمیز نبودن جااندازی بسته، پزشک اقدام به جااندازی باز و سپس تثبیت شکستگی با پیچ یا پلاک میکند.