نوبت دهی

شکستگی تنه استخوان بازو در یک مرد جوان

 

این بیمار به توسط  دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی” تحت درمان قرار گرفته است.

شکستگی تنه استخوان بازو معمولا بدنبال زمین خوردن یا پس از تصادفات اتومبیل یا سقوط از ارتفاع ایجاد میشود. این شکستگی ها در اکثر اوقات با جابجایی همراه هستند با این حال درمان اکثر آنها را میتوان بدون انجام عمل جراحی انجام داد. درمان غیر جراحی معمولا با استفاده از آتل گچی یا گچ بلند دست و یا با استفاده از بازوبند های مخصوصی که تمام طول بازو را میپوشاند انجام میشود.

در این روش درمانی شکستگی معمولا بعد از حدود یک ماه جوش میخورد. جااندازی و درمان بدون جراحی شکستگی تنه استخوان بازو گرچه ممکن است نتواند قطعات شکسته شده را بطور دقیق در موقعیت اولیه خود قرار دهد ولی حتی اگر شکستگی با کمی انحراف جوش بخورد در غالب اوقات مشکلی جهت کارکرد اندام فوقانی ایجاد نمیشود.

در موارد خاصی درمان شکستگی های تنه استخوان بازو نیازمند استفاده از عمل جراحی است. یکی از این موارد بیمارانی است که بجز شکستگی بازو دچار آسیب ها و شکستگی های دیگری هم شده اند.

بیماری که در اینجا در مورد او توضیح میدهیم مرد سی ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی همزمان تنه استخوان بازو و شکستگی لگن شده است.

بیمار همچنین به علت خونریزی داخلی تحت عمل جراحی در ناحیه شکم قرار گرفته است. این بیمار پس از گذشت سه روز از تصادف تحت عمل جراحی ارتوپدی قرار گرفته و شکستگی لگن و شکستگی تنه استخوان بازوی وی جااندازی باز شد.

 شکستگی تنه استخوان بازو
شکستگی تنه استخوان بازو

رادیوگرافی فوق شکستگی استخوان بازوی بیمار را نشان میدهد. در این شکستگی ها احتمال آسیب رسیدن به عروق و اعصاب ناحیه بازو وجود دارد ولی خوشبختانه در این بیمار آسیبی به این بافت ها وارد نشده بود.

در حین عمل جراحی، پوست بازو شکافته شده و عضلات بازو به کنار زده میشوند تا استخوان های شکسته شده مشخص شوند. سپس قطعات شکسته شده بوسیله ابزارهای بخصوصی در کنار یکدیگر قرار میگیرند.

برای بیحرکت کردن شکستگی های تنه استخوان بازو میتوان از میله داخل استخوانی و یا از پیچ و پلاک استفاده کرد. امروزه برای فیکس کردن این شکستگی ها معمولا از پیچ و پلاک استفاده میشود. شکستگی بیمار ما هم پس از جااندازی به وسیله پیچ و پلاک فیکس شد.

جراحی شکستگی تنه بازو با پیچ و پلاک
جراحی شکستگی تنه بازو با پیچ و پلاک

رادیوگرافی بالا که بعد از عمل جراحی تهیه شده است نشان میدهد که برای متصل کردن قطعات شکسته شده به یکدیگر از یک پلاک ده سوراخه استفاده شده و این پلاک با استفاده از شش پیچ به استخوان بازو متصل شده است.

پس از جراحی برای بیمار یک آتل گچی گرفته میشود تا چند روز اندام فوقانی بیمار در آن استراحت کند. بعد از عمل جراحی حرکات شانه و آرنج بیمار پس از یکی دو روز شروع میشود تا از محدود شدن مفاصل بخصوص مفصل آرنج پیشگیری شود.

بیمار پس از دو هفته میتواند با دستش کارهای سبک را انجام دهد. شکستگی بیمار ما پس از دو ماه بطور کامل جوش خورد و بیمار به کار اولیه خود که سیم کشی ساختمان بود برگشت.