نوبت دهی

شکستگی مچ پا بدنبال سقوط از ارتفاع

 

این بیمار به توسط  دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی” تحت درمان قرار گرفته است.

بیمار مورد نظر ما مرد ۳۳ ساله ایست که در حین کوهنوردی از بلندی سقوط کرده است. به علت درد شدید مچ پا وی را به بیمارستان منتقل کرده اند و پس از تهیه رادیوگرافی از مچ پا مشخص شده که این ناحیه دچار خردشدگی شده است. رادیوگرافی بیمار در زیر ملاحظه میشود.

شکستگی مچ پا

فلش ها محل های شکستگی را نشان میدهند. همانطور که دیده میشود هم درشت نی و هم نازک نی در محل های متفاوتی دچار شکستگی شده اند.

شکستگی های مچ پا انواع متفاوتی دارد. ممکن است فقط قوزک داخلی یا خارجی شکسته شود. ممکن است هر دو قوزک با هم دچار شکستگی شوند و یا ممکن است مچ پا چند تکه و خرد شود. درمان شکستگی های خرد شده مچ پا در اغلب موارد عمل جراحی است.

شکستگی های مچ پا شکستگی های داخل مفصلی هستند به این معنا که خط شکستگی به درون مفصل مچ پا امتداد میابد. از خصوصیات شکستگی های داخل مفصلی بخصوص در اندام تحتانی اینست که باید بسیار دقیق جااندازی شوند.

اگر شکستگی حتی به اندازه چند میلیمتر با جابجایی جوش بخورد سطح مفصل ناهموار شده و در دراز مدت مفصل دچار ساییدگی و آرتروز میشود. به همین علت جااندازی شکستگی های داخل مفصلی در اکثر اوقات به روش باز انجام میشود تا جراح بتواند با دقت بالایی قطعات شکسته شده را جااندازی کند.

درمان بیمار با عمل جراحی انجام شد. با شکاف پوستی که بر روی قوزک داخلی داده میشود استخوان های شکسته شده نمایان میشوند. این استخوانها با ابزارهای بخصوصی در کنار یکدیگر قرار گرفته و سپس به توسط پیچ و پلاک قفل شونده به یکدیگر متصل شدند.

پیچ و پلاک استفاده شده موجب میشوند قطعات شکسته شده به محکمی در کنار یکدیگر باقی بمانند تا بتوانند جوش بخورند. با شکاف پوستی دیگری بر روی قوزک خارجی، شکستگی این ناحیه هم بصورت باز جااندازی شده و به توسط پیچ و پلاک فیکس شد. تصویر رادیوگرافی مچ پای بیمار پس از جراحی در زیر دیده میشود.

شکستگی مچ پا

بیمار روز بعد از جراحی حرکات مچ پای خود را شروع کرد تا مانع از محدود شدن حرکات این مفصل شود. بعد از چند روز بیمار دیگر نیازی به آتل نداشت. وی میبایست تا چند ماه فشاری به پا وارد نکند تا شکستگی به خوبی جوش بخورد.

پس از گذشت سه ماه که شکستگی بطور کامل جوش خورد بیمار توانست بدون عصا راه برود. رادیوگرافی مچ پای بیمار که پس از سه ماه از عمل جراحی تهیه شده در زیر نشان داده شده است.

شکستگی مچ پا

همانطور که دیده میشود شکستگی ها جوش خورده اند.