نوبت دهی

شکستگی دو ستونی استابولوم. نمونه اول

شکستگی دو ستونی استابولوم. نمونه اول

 

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیماری که در مورد آن بحث میشود، خانم ۲۶ ساله ایست که بدنبال سقوط از ارتفاع دچار درد شدید در ناحیه لگن شده است. وی بعد از حادثه توانایی ایستادن و راه رفتن را نداشته و به اورژانس بیمارستان ما منتقل شده است. در بررسی های اولیه به عمل آمده در اندام های دیگر، شکستگی وجود نداشته است. خراشیدگی های پراکنده ای در اندام ها وجود داشته است.

برای بیمار رادیوگرافی رخ لگن تهیه شده که در آن شکستگی استابولوم مشاهده شده است. بعد از دیدن شکستگی استابولوم در رادیوگرافی رخ لگن معمولا قدم تشخیصی بعدی تهیه دو گرافی اضافه بصورت مایل است. تصاویر این سه رادیوگرافی در زیر دیده میشوند. با کلیک بر روی هر کدام از تصاویر زیر میتوان نمای بزرگتر آن را دید.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

نشانه های رادیوگرافی در تصاویر بالا نشاندهنده اینست که به احتمال زیاد با یک شکستگی دو ستونی مواجه هستیم. این شکستگی ها از الگو های شایع شکستگی های استابولوم است که البته در سنین بالا بیشتر دیده میشود.

در هر شکستگی استابولوم بعد از تهیه رادیوگرافی های سه گانه لگن به به آنها رادیوگرافی های ژوده هم میگویند، قدم بعدی تهیه سی تی اسکن از لگن بیمار است. بسیاری اطلاعات مفید وجود دارند که فقط در سی تی دیده میشوند. مثلا شدت خرد شدگی یا وجود له شدگی قطعات یا قطعات آزاد داخل حفره استابولوم، الگوی دقیق شکستگی و بسیاری اطلاعات دیگر براحتی توسط سی تی اسکن قابل دسترسی هستند.

در زیر تعدای از تصاویر سی تی این بیمار دیده میشوند. توجه داشته باشید که تصاویر سی تی اسکن در ابتدا بصورت نشان دادن سطح مقطع هایی است که دستگاه از هر ناحیه از بدن تهیه میکند.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

در تصویر بالا سطح مقطع لگن در بالاتر از حفره استابولوم نشان داده شده است. دیده میشود که شکستگی از بالاتر از حفره استابولوم شروع شده و چند تکه است.

همچنین بخوانید :   شکستگی استابولوم در یک مرد میانسال

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

در تصویر بالا سطح مقطع لگن در ناحیه حفره استابولوم نشان داده شده است. همانطور که دیده میشود حفره استابولوم دچار شکستگی شده و تکه های حاصله از هم فاصله گرفته اند. همچنین تکه های کوچک دیگری از شکستگی در پشت استابولوم دیده میشوند.

 در بسیاری از تصویربرداری های شکستگی لگن، بدست آوردن یک بازسازی سه بعدی از کل لگن میتواند به ما کمک کند تا درک بهتری از نمای کلی شکستگی داشته باشیم.

این نمای سه بعدی همان چیزی است که در حین جراحی دیده میشود و با دیدن آن میدانیم که موقع جراحی با چه نمایی روبرو خواهیم شد. در زیر چند نمای سه بعدی از همین شکستگی دیده میشود. با کلیک کردن بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن در دسترس شما قرار میگیرد.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

 در این نما قطعه ستون خلفی استابولوم دیده میشود که به سمت داخل لگن هم جابجا شده و هم چرخش پیدا کرده است. ستون قدامی استابولوم هم به سمت خارج چرخش پیدا کرده است و سر فمور در شکاف بین ایندو قابل مشاهده است.

در واقع به علت ضربه ایکه در حین ترومای اولیه، از طرف سر فمور به استابولوم وارد شده است، حفره استابولوم شکسته است و بر اثر ادامه این ضربه و فشار سر فمور، قطعه ستون قدامی به خارج و قطعه ستون خلفی به داخل چرخیده است. یک قطعه مثلثی شکسته شده از ایلیوم هم در بالا دیده میشود.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

 در این نما جابجایی قطعه مثلثی بیشتر دیده میشود.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

 در این نما، قطعه بالایی استخوان بی نام دیده میشود. در واقع این قسمت ثابت است و دو ستون استابولوم نسبت به این قطعه جابجا شده اند.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

 در این نما جابجایی زیاد ستون خلفی را میبینیم. نوک تیزی که در بالای ستون خلفی است میتواند در حین جابجایی به شریال گلوتئال فوقانی که از لگن عبور میکند صدمه بزند.

همچنین بخوانید :   شکستگی خرد شده لب خلفی استابولوم - نمونه سوم

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

 در این نما قسمت بالایی استخوان بی نام و نوک پایینی آن که به spur sign معروف است به خوبی قابل رویت است. با در نظر گرفتن موارد ذکر شده با یک شکستگی دو ستونی استابولوم مواجه هستیم.

در زیر یک فیلم از سی تی اسکن بیمار وجود دارد که شکل سه بعدی شکستگی را بهتر نشان میدهد.

بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت. برای درمان جراحی شکستگی های استابولوم ممکن است پزشک جراح از جلوی لگن به شکستگی نزدیک شده و آنرا جااندازی کند و یا ممکن است از پشت لگن به شکستگی نزدیک شود. گاهی هم لازم میشود هم از جلو و هم از پشت جراحی را انجام دهد.

در این موارد شکاف پوستی ممکن است در جلو و یا در پشت لگن و یا در هر دو طرف باشد. پزشک با در نظر گرفتن شکل شکستگی و شکل قطعات شکستگی، از قبل تصمصم میگیرد که بهترین راه برای جااندازی و فیکس کردن قطعات از راه جلو و یا عقب است.

برای جااندازی و فیکس کردن شکستگی های دو ستونی استابولوم معمولا جراحی از جلو صورت میگیرد. هدف از جراحی، جااندازی سه قطعه اصلی یعنی ستون قدامی و ستون خلفی و قسمت بالای استخوان بی نام است و سپس این قطعات باید به توسط پیچ و پلاک به یکدیگر متصل شوند. در شکستگی های استابولوم عموما از پیچ های ۳.۵ و پلاک های بازسازی ۳.۵ استفاده میشود.

رادیوگرافی های ساده بعد از جراحی بیمار در سه نما در زیر مشاهده میشود. با کلیک کردن بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن در دسترس شما قرار میگیرد.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

 در این سه نما طرز قرار گرفتن پلاک ها و اتصال سه قطعه اصلی به یکدیگر مشاهده میشود.

گرچه رادیوگرافی های ساده میتوانند نمای کلی جااندازی و تثبیت شکستگی بعد از جراحی را نشان بدهند ولی هیچوقت نمیتوانند دقت جااندازی را به درستی نمایان کنند. بسیاری از جراحی های استابولوم در یک رادیوگرافی ساده رخ، خوب جلوه میکنند ولی با تهیه دو عکس مایل صحت جااندازی بیشتر قابل بررسی است.

همچنین بخوانید :   شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم. نمونه اول

با این حال بهترین تصویربرداری برای بررسی صحت و دقت جااندازی بعد از جراحی، سی تی اسکن است. تنها با دیدن سی تی اسکن میتوانیم مطمئن شویم که دقت ریداکشن بدست آمده حین جراحی به چه اندازه بوده است.

در زیر سی تی اسکن همان بیمار بعد از جراحی بترتیب از بالا به پایین دیده میشود.

 شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

در نما های بازسازی شده زیر بهتر میتوان جااندازی قطعات و موقعیت قرار گرفتن پیچ ها را بر بستر لگن مشاهده کرد.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

 در این نما دیده میشود که یک پلاک منحنی در زیر لبه لگن و در واقع در دهانه لگن اتصال ستون خلفی را به قسمت بالای ایلیوم برقرار کرده و در جلو به پوبیس متصل شده است.

یک پلاک چهار سوراخه، اتصال ستون قدامی و قسمت بالای ایلیوم را برقرار کرده است. با عبور یک پیچ از این پلاک و رفتن آن به ستون خلفی، اتصال ستون قدامی و قسمت بالای ایلیوم به ستون خلفی محکم تر میشود. اتصال قطعه مثلثی هم با پیچ در جلو و پیچ و پلاک در قسمت پشت برقرار شده است.

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

شکستگی دو ستونی استابولوم لگن

 در این دو نمای بازسازی شده از همان بیمار، مسیر عبور پیچ ها بخصوص پیچ های بلندی که به ستون خلفی رفته اند بهتر مشخص است.

در زیر یک فیلم از سی تی بیمار وجود دارد که شکل سه بعدی شکستگی را بهتر نشان میدهد.

 

 

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

5/5 (5 نظر)