نوبت دهی

دیاستاز سمفیز پوبیس+در رفتگی مفصل ساکروایلیاک. نمونه اول

دیاستاز سمفیز پوبیس+در رفتگی مفصل ساکروایلیاک. نمونه اول

 

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیمار مرد ۵۸ ساله ایست که بدنبال سقوط از ارتفاع دچار درد شدید در ناحیه لگن شده و بلافاصله بعد از تروما توانایی راه رفتن را از دست داده است. به مرکز درمانی اولیه مراجعه و پس از تهیه رادیوگرافی لگن با تشخیص آسیب حلقه لگنی به کلینیک لگن ارجاع داده شد.

در موقع مراجعه بیمار از نظر فشار خون پایدار بوده و معاینه عروقی و عصبی اندام های تحتانی طبیعی بود. در معاینه وی درد بر روی سمفیز پوبیس وجود داشت. تورم مختصر و خونمردگی بر روی ناحیه سمفیز مشخص بود. فشار از بالا و از دو طرف بر روی استخوان های ایلیاک دردناک بود.

بیمار سابقه فشار بالا خون داشت. در زیر رادیوگرافی های ناحیه پلویک بیمار دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

دررفتگی پوبیس و ساکروایلیاک لگن

در نمای رخ لگن باز شدن سمفیز پوبیس دیده میشود به این معنا که دو استخوان پوبیس در جلو از یکدیگر فاصله گرفته اند. دررفتگی مفصل ساکروایلیاک در سمت چپ دیده میشود. هر دو استابولوم به نظر سالم میرسند.

سی تی اسکن بخصوص ضایعات خلفی حلقه لگنی را به وضوح نشان میدهد و تمامی ضایعات حلقه لگنی نیاز به یررسی با سی تی اسکن دارند. در زیر بعضی از تصاویر سی تی اسکن بیمار دیده میشوند.

دررفتگی پوبیس و ساکروایلیاک لگن

در تصویر بالا دیده میشود که مفصل ساکروایلیاک یک طرف کاملا با شده و در واقع ساکروم از استخوان ایلیاک فاصله گرفته است. شکستگی هم در مفصل ساکروایلیاک دیده میشود.

دررفتگی پوبیس و ساکروایلیاک لگن

در تصویر بالا باز شدن سمفیز پوبیس یعنی فاصله پیدا کردن استخوان های پوبیس با هم دیده میشوند.

همچنین بخوانید :   شکستگی ایلیوم در ناحیه لگن

برای مشاهده بهتر ضایعات، در زیر تصاویر بازسازی شده سه بعدی بیمار گذاشته شده است. با کلیک بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن دیده خواهد شد.

دررفتگی پوبیس و ساکروایلیاک لگن

دررفتگی پوبیس و ساکروایلیاک لگن

دررفتگی پوبیس و ساکروایلیاک لگن

در تصاویر بالا دیده میشود که نیمه چپ استخوان لگن هم در جلو هم در عقب از نیمه دیگر جداد شده است. در واقع در قسمت پشت دررفتگی مفصل ساکروایلیاک و در قسمت جلو دررفتگی سمفیز پوبیس وجود دارد.

با در نظر گرفتن تصاویر بالا بیمار ما دچار یک ضایعه کاملا ناپایدار در حلقه لگنی شده و نیاز به عمل جراحی دارد.

 

برای تجسم فضایی بهتر از ضایعه، فیلم های سه بعدی از لگن این بیمار تهیه شده است. این فیلم ها با در کنار هم گذاشتن تصاویر سی تی اسکن سه بعدی بیمار ایجاد شده و با دیدن آنها میتوان شکل ضایعات و جااندازی آنها را بهتر ارزیابی کرد.

 

 

در این فیلم دیده میشود كه در جلوی لگن سمفیز پوبیس باز شده است به این معنا كه اتصال دو استخوان پوبیس در دو طرف از هم جدا شده و این دو استخوان از هم دور شده اند. در پشت لگن در سمت چپ مفصل ساكروایلیاك دیده میشود كه باز شده است. این در واقع نوعی دررفتگی مفصل محسوب میشود.

 

 

در این فیلم دیده میشود كه سمفیز پوبیس در جلوی لگن باز شده و به سخن دیگر دچار دیاستاز شده است.

 

 

در این فیلم كه مانند یك رادیوگرافی ساده است میتوان باز شدن دو استخوان پوبیس را به راحتی مشاهده كرد.

 

تمام ضایعات کاملا ناپایدار حلقه لگنی نیاز به جراحی دارند. این بیماران در معرض شدید آسیب های سیستم ادراری بوده و باید حتما از لحاظ آسیب مجرای ادرای و مثانه بررسی شوند. بررسی ها در این بیمار آسیبی را نشان نداد. پارگی مثانه در این بیماران عارضه ایست که همیشه نیاز به درمان جراحی دارد. در صورت پارگی مثانه، ترمیم آن و پلاک گذاری سمفیز باید همزمان انجام شوند.

همچنین بخوانید :   باز شدن سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک. نمونه دوم

برای ترمیم ضایعات بیمار در ابتدا از طریق یک شکاف جراحی که در زیر شکم داده میشود پوست و بافت های عمقی کنار زده شده و سپس سمفیز پوبیس جااندازی شده و با پیچ و پلاک فیکس میشود و سپس با شکاف پوستی دیگر در ناحیه بالای لگن محل دررفتگی مفصل ساکروایلیاک در عمق لگن پدیدار شده، جااندازی شده و سپس با پیچ و پلاک فیکس میشود.

رادیوگرافی بعد از جراحی بیمار در زیر دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

دررفتگی پوبیس و ساکروایلیاک لگن

در این نمای رخ دیده میشود که مفصل ساکروایلیاک بعد از جااندازی به توسط دو پلاک که یک سر آنها در استخوان ایلیاک و سر دیگر آنها در ساکروم قرار گرفته فیکس شده است. در جلو هم استخوان های پوبیس بعد از نزدیک شدن به یکدیگر به توسط پلاک و پیچ فیکس شده اند.

دررفتگی پوبیس و ساکروایلیاک لگن

این تصویر نشان میدهد که ریشه عصبی L5 که از سطح بالایی استخوان ساکروم عبور میکند چقدر نزدیک مفصل ساکروایلیاک و پلاک ها است و در حین کارگذاری پیچ و پلاک ها باید از این ریشه عصبی مراقبت زیادی شود. پس از هر جراحی حلقه لگنی باید از بیمار سی تی اسکن به عمل آید تا نه تنها دقت جااندازی بررسی شود بلکه از محل پیچ ها و عدم ورود آنها به مفصل اطمینان حاصل شود.

همچنین بخوانید :   دررفتگی سمفیز پوبیس در ناحیه لگن

دررفتگی پوبیس و ساکروایلیاک لگن

در تصویر بالا جاادازی دقیق مفصل ساکروایلیاک دیده میشود.

دررفتگی پوبیس و ساکروایلیاک لگن

و در تصویر بالا مشاهده میشود که استخوان های پوبیس کاملا به یکدیگر نزدیک شده اند.

تصاویر پایین که بازسازی سه بعدی لگن است است موقعیت پلاک ها را بهتر نشان میدهد. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

دررفتگی پوبیس و ساکروایلیاک لگن

دررفتگی پوبیس و ساکروایلیاک لگن

تصاویر بازسازی شده بالا لگن را از نمای جلو نشان میدهند.

دررفتگی پوبیس و ساکروایلیاک لگن

دررفتگی پوبیس و ساکروایلیاک لگن

و در تصاویر بالا میتوان نمای لگن را از بالا مشاهده کرد.

برای تجسم فضایی بهتر از ضایعه، فیلم های سه بعدی از لگن این بیمار تهیه شده است. این فیلم ها با در کنار هم گذاشتن تصاویر سی تی اسکن سه بعدی بیمار ایجاد شده و با دیدن آنها میتوان شکل ضایعات و جااندازی آنها را بهتر ارزیابی کرد.

 

 

در این فیلم دیده میشود كه سمفیز پوبیس بعد از جااندازی به توسط یك پلاك بازسازی 3.5 شش سوراخه فیكس شده است. در پشت لگن هم بعد از جااندازی باز دررفتگی مفصل ساكروایلیاك محل به توسط دو پلاك بازسازی 4.5 سه سوراخه فیكس شده است.

 

 

 

در این فیلم میتوان جهت پیچ های بكار رفته در دو پلاك را بهتر مشاهده كرد.

 

 

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

5/5 (4 نظر)