مشاوره آنلاین

شکستگی ساکروم و استابولوم در ناحیه لگن . تشخیص

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیمار خانم ۲۳ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدید در ناحیه لگن شده است. بدنبال تصادف توانایی راه رفتن را از دست داده و جهت درمان به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل شده است. در مرکز درمانی اولیه از ناحیه لگن رادیوگرافی به عمل آمده و با تشخیص شکستگی لگن جهت درمان به مرکز ما ارجاع داده شد.

بیمار در بدو ورود از لحاظ همودینامیک (فشار خون) پایدار بوده و آسیب نقاط دیگر نداشته است. همچنین وضعیت عروقی و عصب اندام های تحتانی نرمال بوده است. بیمار در حال استراحت از درد ناحیه لگن شاکی بود. این درد با فشار به استخوان های ایلیاک چه از بالا به پایین و چه از طرفین بیشتر میشد. حرکات مفصل ران راست دردناک بود.ناحیه پوبیس دردناک بود. بیمار در ناحیه پشت باسن زخم بستر نداشت. در بدو ورود برای بیمار پین بالای زانو با ۱۵ کیلوگرم کشش اسکلتال گذاشته شد. از تشک مواج برای پیشگیری از زخم بستر استفاده شد. بیمار تحت پروفیلاکسی شیمیایی با انوکساپارین و پروفیلاکسی مکانیکی با Sequential Compression Device SCD قرار گرفت.

در زیر تعدادی از رادیوگرافی های ناحیه لگن بیمار دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

1084 3

در گرافی رخ، شکستگی شاخه فوقانی پوبیس در سمت راست در دو ناحیه دیده میشود. سمفیز گسسته شده و راموس فوقانی به طرف بیرون چرخش پیدا کرده است. در مفاصل هیپ و استابولوم ها مشکلی دیده نمیشود. در بررسی رادیوگرافی رخ لگن معمولا بیشترین توجه به عناصر قدامی حلقه لگنی صورت گرفته و مشکلات عناصر خلفی کمتر در دید قرار میگیرند. در حالیکه قسمت مهم هر آسیب حلقه لگنی در عناصر خلفی است که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند.

1084 12

در این نمای مایل شکسته شدن ستون خلفی دیده میشود. برای بررسی هر شکستگی استابولوم و یا آسیب حلقه لگنی نیاز به انجام سی تی اسکن وجود دارد. سی تی اسکن بخصوص ضایعات خلفی حلقه لگنی را به وضوح نشان میدهد. در زیر تعدادی از تصاویر مهم سی تی اسکن بیمار دیده میشوند.

1084 8

در تصویر بالا شکستگی استخوان ساکروم دیده میشود.

1084 11

1084 4

تصاویر بالا هم شکستگی در ستون های لگن دیده میشود که به داخل استابولوم راه پیدا کرده است.

برای مشاهده بهتر ضایعات، در زیر تصاویر بازسازی شده سه بعدی بیمار گذاشته شده است. با کلیک بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن دیده خواهد شد.

1084 10

در تصویر بالا شکستگی استخوان ساکروم و شکسته شدن شاخه بالایی پوبیس به راحتی دیده میشود.

1084 5

در این نما که داخل لگن را نشان میدهد کشاهده میشود که یک شکستگی در داخل لگن ستون های قدامی و خلفی را درگیر کرده است.

1084 2

در تصویر بالا استخوان ساکروم دیده میشود. شکستگی بصورت طولی از بالا به پایین و در محل سوراخ های استخوان ایجاد شده است.

با در نظر گرفتن اطلاعاتی که از تصاویر قبل بدست آمده است بیمار ما دچار یک شکستگی ناپایدار ساکروم در قسمت خلف و شکستگی راموس های پوبیس در قدام شده است. همچنین استابولوم هم با یک شکستگی عرضی درگیر شده است.

 با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی ساکروم و استابولوم

فیلم شکستگی ساکروم و استابولوم. ساکروم

ادامه بحث را در مقاله “شکستگی ساکروم و استابولوم در ناحیه لگن . درمان” دنبال کنید

مقاله مرتبط

شکستگی لگن چیست و چه انواعی دارد

0/5 ( 0 نظر )