نوبت دهی

شکستگی ساکروم و استابولوم در ناحیه لگن

شکستگی ساکروم و استابولوم در ناحیه لگن

 

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیمار خانم ۲۳ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدید در ناحیه لگن شده است. بدنبال تصادف توانایی راه رفتن را از دست داده و جهت درمان به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل شده است. در مرکز درمانی اولیه از ناحیه لگن رادیوگرافی به عمل آمده و با تشخیص شکستگی لگن جهت درمان به مرکز ما ارجاع داده شد.

بیمار در بدو ورود از لحاظ همودینامیک (فشار خون) پایدار بوده و آسیب نقاط دیگر نداشته است. همچنین وضعیت عروقی و عصب اندام های تحتانی نرمال بوده است. بیمار در حال استراحت از درد ناحیه لگن شاکی بود. این درد با فشار به استخوان های ایلیاک چه از بالا به پایین و چه از طرفین بیشتر میشد.

حرکات مفصل ران راست دردناک بود.ناحیه پوبیس دردناک بود. بیمار در ناحیه پشت باسن زخم بستر نداشت. در بدو ورود برای بیمار پین بالای زانو با ۱۵ کیلوگرم کشش اسکلتال گذاشته شد. از تشک مواج برای پیشگیری از زخم بستر استفاده شد. بیمار تحت پروفیلاکسی شیمیایی با انوکساپارین و پروفیلاکسی مکانیکی با Sequential Compression Device SCD قرار گرفت.

در زیر تعدادی از رادیوگرافی های ناحیه لگن بیمار دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

شکستگی ساکروم و استابولوم در لگن

در گرافی رخ، شکستگی شاخه فوقانی پوبیس در سمت راست در دو ناحیه دیده میشود. سمفیز گسسته شده و راموس فوقانی به طرف بیرون چرخش پیدا کرده است. در مفاصل هیپ و استابولوم ها مشکلی دیده نمیشود.

در بررسی رادیوگرافی رخ لگن معمولا بیشترین توجه به عناصر قدامی حلقه لگنی صورت گرفته و مشکلات عناصر خلفی کمتر در دید قرار میگیرند. در حالیکه قسمت مهم هر آسیب حلقه لگنی در عناصر خلفی است که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند.

همچنین بخوانید :   شکستگی ساکروم و دررفتگی سمفیز پوبیس در ناحیه لگن

شکستگی ساکروم و استابولوم در لگن

در این نمای مایل شکسته شدن ستون خلفی دیده میشود. برای بررسی هر شکستگی استابولوم و یا آسیب حلقه لگنی نیاز به انجام سی تی اسکن وجود دارد. سی تی اسکن بخصوص ضایعات خلفی حلقه لگنی را به وضوح نشان میدهد. در زیر تعدادی از تصاویر مهم سی تی اسکن بیمار دیده میشوند.

شکستگی ساکروم و استابولوم در لگن

در تصویر بالا شکستگی استخوان ساکروم دیده میشود.

شکستگی ساکروم و استابولوم در لگن

شکستگی ساکروم و استابولوم در لگن

تصاویر بالا هم شکستگی در ستون های لگن دیده میشود که به داخل استابولوم راه پیدا کرده است.

برای مشاهده بهتر ضایعات، در زیر تصاویر بازسازی شده سه بعدی بیمار گذاشته شده است. با کلیک بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن دیده خواهد شد.

شکستگی ساکروم و استابولوم در لگن

در تصویر بالا شکستگی استخوان ساکروم و شکسته شدن شاخه بالایی پوبیس به راحتی دیده میشود.

شکستگی ساکروم و استابولوم در لگن

در این نما که داخل لگن را نشان میدهد کشاهده میشود که یک شکستگی در داخل لگن ستون های قدامی و خلفی را درگیر کرده است.

شکستگی ساکروم و استابولوم در لگن

در تصویر بالا استخوان ساکروم دیده میشود. شکستگی بصورت طولی از بالا به پایین و در محل سوراخ های استخوان ایجاد شده است.

با در نظر گرفتن اطلاعاتی که از تصاویر قبل بدست آمده است بیمار ما دچار یک شکستگی ناپایدار ساکروم در قسمت خلف و شکستگی راموس های پوبیس در قدام شده است. همچنین استابولوم هم با یک شکستگی عرضی درگیر شده است.

 با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در زیر پیدا ببینید.

همچنین بخوانید :   دررفتگی سمفیز پوبیس در ناحیه لگن

 

 

در این فیلم شكستگی عرضی استابولوم همراه با شكستگی ساكروم در ناحیه فورامن ها و شكستگی راموس های پوبیس در سمت راست دیده میشوند.

 

 

در این فیلم دیده میشود كه استخوان ساكروم بصورت عمودی دچار شكستگی در ناحیه فورامن ها شده است.

 

تمام شکستگی های  ساکروم که از سوراخ های آن عبور کرده و هم جلو و هم عقب ساکروم را دچار شکستگی کرده اند ناپایدار بوده و نیاز به عمل جراحی دارند. شکستگی عرضی استابولوم هم که از سقف استابولوم میگذرد نیاز به تثبیت دارد. روش درمانی برای تثبیت شکستگی ساکروم در این بیمار استفاده از پلاک ترانس ایلیاک با اپروچ خلفی و برای شکستگی عرضی استابولوم استفاده از پلاک داخل لگن با اپروچ قدامی بود.

بیمار ابتدا در وضعیت خوابیده به شکم قرار گرفته و سپس با دو شکاف طولی در پشت محل شکستگی یا یک پلاک بلند که استخوان های ایلیاک را در پشت به یکدیگر متصل میکند فیکس میشود. سپس بیمار به پشت چرخانده شده و با شکافی که در جلوی لگن و زیر شکم داده میشود به درون لگن راه باز شده و محل شکستگی با پلاک و پیچ فیکس میشود.

رادیوگرافی های بعد از جراحی بیمار در زیر دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

شکستگی ساکروم و استابولوم در لگن

در این تصویر رخ، پلاک بلندی دیده میشود که در پشت لگن قرار گرفته و دو استخوان ایلیاک را به یکدیگر متصل میکند. در جلو هم شکستگی استابولوم به توسط یک پلاک داخل لگنی فیکس شده است.

شکستگی ساکروم و استابولوم در لگن

در تصویر سی تی اسکن بالا دیده میشودکه استخوان ساکروم در محل شکستگی کاملا در کنار هم قرار گرفته است.

همچنین بخوانید :   شکستگی ساکروم و پوبیس در ناحیه لگن

شکستگی ساکروم و استابولوم در لگن

و تصویر بالا محل مفصل ران را نشان میدهد. شکستگی کاملا جااندازی شده و به توسط پیچ و پلاک فیکس شده است.

تصاویر پایین که بازسازی سه بعدی لگن است است موقعیت پلاک ها را بهتر نشان میدهد. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

شکستگی ساکروم و استابولوم در لگن

تصویر بالا نمای خلفی لگن را نشان میدهد. پلاک از شیاری که در پشت ایلیوم ایجاد شده عبور میکند و در هر طرف با سه پیچ به ایلیوم فیکس شده است.

شکستگی ساکروم و استابولوم در لگن

تصویر بالا محل قرار گرفتن پلاک داخل لگن نشان میدهد.

شکستگی ساکروم و استابولوم در لگن

در تصویر بالا دیده میشود که مفصل ساکروایلیاک در سمت راست کمی باز است که به علت جرخش داخلی قطعه شکسته شده در قسمت خارجی ساکروم ایجاد شده است.

با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در زیر پیدا ببینید.

 

 

در این فیلم دیده میشود كه شكستگی ساكروم با استفاده از یك پلاك ترانس ایلیاك فیكس شده است. پلاك در پشت لگن قرار گرفته و در هر طرف با دو پیچ به استخوان ایلیوم متصل شده است. شكستگی عرضی استابولوم هم با یك پلاك اینتراپلویك در زیر پلویك بریم فیكس شده است.

 

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

5/5 (2 نظر)