نوبت دهی

شکستگی ساکروم و پوبیس در ناحیه لگن

شکستگی ساکروم و پوبیس در ناحیه لگن

 

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیمار مرد ۲۸ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدید در ناحیه لگن شده و به مرکز ما مراجعه کرده است. وضعیت فشار خون وی طبیعی بوده و شکستگی در اندام ها وجود نداشته است. معاینه عصبی اندام های تحتانی طبیعی بوده است.

برای بررسی ضایعات لگنی از بیمار رادیوگرافی های لگن به عمل آمده که در زیر مشاهده میشوند. برای دیدن نمای بزرگتری از هر تصویر روی آن کلیک کنید.

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

در گرافی رخ بالا، شکستگی راموس های فوقانی و تحتانی در طرف راست دیده میشوند. این گرافی ها نشان میدهند که هر دو شاخه استخوان پویبس در جلو لگن آسیب دیده اند. گرچه علائمی مشکوک به وجود ضایعه در قسمت خلف وجود دارد ولی این رادیوگرافی های ساده نمیتوانند وضعیت خلف حلقه لگن را به خوبی روشن کنند.

کلا رادیوگرافی های ساده توانایی اندکی در نمایان کردن ضایعات خلف لگن دارند. با دیدن رادیوگرافی های ساده لگن، ضایعات قدام لگن مانند شکستگی های راموس پوبیس یا باز شدن سمفیز بیشتر از ضایعات خلفی خود را نشان میدهند.

این موجب میشود پزشک معالج فکر کند مشکل فقط در قدام لگن است در حالیکه در اکثر مواردی که قدام لگن ضایعه دارد خلف لگن هم آسیب دیده و نکته مهم اینست که اهمیت این ضایعات خلفی که دیده نمیشوند بیشتر از ضایعات قدامی است که دیده میشوند.

سایه محتویات بافت نرم لگن و کیفیت نامناسب رادیوگرافی ها اجازه نمیدهند تا از این وسیله بتوان به نحو شایسته ای برای تشخیص ضایعات خلف لگن استفاده کرد. پس با کوچکترین شکی به وجود ضایعات حلقه لگنی باید از کل لگن سی تی اسکن به عمل آورد. دیدن هر ضایعه ای در رادیوگرافی های ساده لگن نشانه نیاز بیمار به انجام سی تی لگن است.

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

در  این تصویر سی تی اسکن دیده میشود که استخوان ساکروم هم در جلو و هم در عقب دچار شکستگی شده و خط شکستگی از سوراخ های ساکروم عبور کرده است. در زیر تصویر بازسازی شده لگن بیمار دیده میشود. با کلیک بر روی تصویر میتوان نمای بزرگتری از آنها را دید.

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

در این تصویر شکستگی استخوان ساکروم در طرف راست و شکستگی راموس های پوبیس در هر دو طرق لگن دیده میشود.

همچنین بخوانید :   در رفتگی دوطرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه در ناحیه لگن

 با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در زیر پیدا ببینید.

 

 

در این فیلم دیده میشود كه استخوان ساكروم دچار یك شكستگی عمودی در ناحیه فورامن ها شده كه هم كورتكس قدامی و هم خلفی را درگیر كرده است.

 

 

در این فیلم شكستگی اینترفورامینال استخوان ساكروم و شكستگی راموس های پوبیس در سمت چپ و راست دیده میشود. 

 

شکستگی های ساکروم که هم جلو و هم پشت استخوان را درگیر کرده اند ناپایدار بوده و نیاز به جراحی دارند. گرچه ممکن است شکستگی در تصاویر تهیه شده جابجایی زیادی نداشته باشند ولی جابجایی فعلی نشانه جابجایی در زمان شکستگی نیست.

در شکستگی های با جابجایی کم ممکن است تمام  بافت های نگهدارنده استخوان پاره شده و آنرا کاملا ناپایدار کند. شکستگی های ناپایدار ممکن است در رادیوگرافی های فعلی جابجایی کم داشته باشند، با این حال احتمال جابجایی آنها در آینده زیاد بوده و جوش خوردن آنها با مشکل مواجه میشود.

برای فیکس کردن شکستگی ساکروم از روش های گوناگونی استفاده میشود. امروزه بهترین روش که جای خود را به عنوان درمان استاندارد این ضایعه تثبیت کرده است فیکس کردن شکستگی ساکروم به توسط پیچ ایلیوساکرال است.

در این روش دو عدد پیچ بزرگ از قسمت خارجی باسن بیمار  به داخل استخوان ایلیوم و سپس ساکروم رفته و موجب بیحرکت کردن شکستگی میشود. انجام این جراحی نیاز به استفاده از رادیوگرافی کامپیوتری در اطاق عمل دارد. برای درمان این بیمار هم از همین روش استفاده شد.

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

بیمار در حالت سوپاین روی تخت جراحی قرار گرفته و از طریق یک شکاف کوچک در خارج باسن یک پیچ در مهره اول و پیچ دوم در مهره دوم گذاشته شد. شکستگی پوبیس به توسط اکسترنال فیکساتور فیکس شد. رادیوگرافی های بعد از جراحی بیمار در زیر دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

در گرافی رخ بالا دو پیچ ایلیوساکرال دیده میشوند. هر دو پیچ با رزوه کامل بوده و همراه با واشر از دیواره خارجی استخوان ایلیوم وارد شده و پس از عبور از مفصل ساکروایلیاک وارد ساکروم شده اند. پیچ بالایی بصورت مایل به مهره S1 وارد شده و پیچ پایینی بصورت عرضی واره مهره S2 شده است.

همچنین بخوانید :   دررفتگی سمفیز پوبیس در ناحیه لگن

برای فیکسیشن شکستگی های پوبیس از یک اکسترنال فیکساتور مخصوص استفاده شده است. این نوع اکسترنال فیکساتور با ورود به استخوان محکم بالای استابولوم قدرت بسیار بیشتری نسبت به اکسترنال فیکساتورهای سنتی لگن که در آنها پیچ ها در بال ایلیاک گذاشته میشوند بدست میدهند.

همانطور که گفته شد گذاشتن پیچ در مهره اول و دوم ساکروم باید با استفاده از تصویربرداری کامپیوتری در اطاق عمل انجام شود. در زیر دو تصویر بیمار که حین گذاشتن پیچ ها تهیه شده دیده میشود. با کلیک بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن دیده خواهد شد.

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

در این تصویر ورود پیچ در مهره اول ساکروم دیده میشود. در این عمل از پیچ های مخصوصی که توخالی هستند استفاده میشود. به این صورت که اول یک پین فلزی در محل گذاشته شده و سپس پیچ بر روی پین پیچیده میشود. در تصویر بالا نوک پین که از داخل پیچ عبور کرده است دیده میشود. سر پیچ، پیچ گوشتی قرار گرفته است.

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

و تصویر فوق ورود پیچ دوم را در مهره دوم ساکروم نشان میدهد. هیچ عمل جراحی لگن بدون بررسی تصاویر سی تی اسکن بعد از عمل کامل نیست. تصاویر رادیوگرافی ساده توانایی محدودی در نشان داده دقت جااندازی و محل پیچ ها دارند. سی تی اسکن میتواند ب دقت میلیمتری محل پیچ ها را نسبت به عناصر مهم استخوانی نشان دهند.

در زیر تعدادی از تصاویر مهم سی تی اسکن بیمار بعد از انجام جراحی دیده میشوند.

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

در تصویر بالا قرار گیری پیچ در مهره اول ساکروم دیده میشود.

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

و در این تصویر دیده میشود که پیچ در مهره دوم ساکروم گذاشته شده است.

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

تصویر بالا پیچ مهره دوم ساکروم را از نمایی دیگر نشان میدهد. تصاویر پایین که بازسازی سه بعدی لگن است است موقعیت پیچ ها و اکسترنال فیکساتور را بهتر نشان میدهد. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

تصویر بالا محل ورود دو پیچ ایلیوساکرال را که با دو واشر از دیواره خارجی استخوان ایلیوم وارد میشوند را نشان میدهد.

همچنین بخوانید :   باز شدن سمفیز پوبیس و در رفتگی مفصل ساکروایلیاک. نمونه دوم

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

در تصاویر بالا استخوان بصورت نیمه شفاف نشان داده شده تا بتوان مسیر پیچ ها را در استخوان دید. مسیر پیچ های ایلیوساکرال که در مهره اول و دوم ساکروم گذاشته شده اند دیده میشود.

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

شکستگی ساکروم و پوبیس در لگن

سه تصویر بالا نشان میدهد که پیچ های اکسترنال فیکساتور از بالای استابولوم وارد استخوان ایلیوم شده اند. این پیچ ها در بیرون از بدن بیمار به توسط دو کلامپ به یک میله منحنی از جنس فیبر کربن که هم سبک بوده و هم استحکام بسیار زیادی دارد متصل میشود.
هدف از این اکسترنال فیکساتور این است که استخوان های پوبیس را برای مدتی در کنار هم بیحرکت کند تا جوش بخورند. این اکسترنال فیکساتور بعد از ۶-۴ هفته از لگن بیمار خارج میشود.  
 
با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در زیر ببینید.

 

 

در این فیلم دیده میشود كه شكستگی ساكروم به توسط دو عدد پیچ ایلیوساكرال فیكس شده است. یك پیچ در مهره اول و پیچ دوم در مهره دوم ساكروم كارگذاشته شده است. برای فیكس كردن قدام حلقه لگن از یك اكسترنال فیكساتور استفاده شده است.

 

 

جنس بار اكسترنال فیكساتور از فیبر كربن است و به همین خاطر شفاف دیده میشود.

 

 

 

در این فیلم استخوان ساكروم بصورت شفاف دیده میشود. مسیر دو عدد پیچ ایلیوساكرال كه در مهره های اول و دوم این استخوان هستند در فیلم مشخص است.

 

 

در این فیلم استخوان ساكروم به صورت شفاف دیده میشود. یك پیچ افقی ایلیوساكرال در مهره دوم ساكروم و یك پیج مایل ایلیوساكرال در مهره اول ساكروم گذاشته شده تا شكستگی فیكس شود.

 

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

4.3/5 (10 نظر)