نوبت دهی

حوادث ورزشی در اسب سواری و سوارکاری کدامند

اسب سواری ورزش خطرناکی است که حتی میتواند به مرگ اسب سوار هم منجر شود.احتمال آسیب در هر مرتبه اسب سواری بیش از موتورسواری و اتومبیل رانی است.

اکثر قریب به اتفاق آسیب های حین اسب سواری به علت افتادن از اسب ایجاد میشود. با این حال حدود یک سوم آسیب ها وقتی است که اسب سوار بر روی اسب نیست (آسیب بدنبال ضربه لگد اسب و یا افتادن اسب بر روی اسب سوار).

 

شایعترین آسیب های حین اسب سواری در قفسه سینه، شکم و جمجمه ایجاد میشود. با این حال این آسیب ها متوانند در اندام ها و لگن و ستون مهره هم ایجاد شوند.

برای پبشگیری از حوادث احتمالی ورزشی در حین انجام اسب سواری به نکات زیر توجه کنید :

 • در حین اسب سواری حتما از کلاه ایمنی استفاده کنید
 • از چکمه چرمی با پاشنه کوتاه استفاده کنید. لباس های شما باید راحت باشند ولی خیلی شل و آزاد نباشند.
 • قبل از شروع اسب سواری تمام تجهیزات را از لحاظ سالم بودن امتحان کنید
 • مراقب باشید که اندازه زین مناسب شما بوده و زین به درستی روی اسب بسته شده باشد
 • تمام تجهیزات را محکم به اسب ببندید

 

 • اگر تازه کار هستید باید از رکاب هایی استفاده کنید که در صورت زمین خوردن از اسب جدا شوند.
 • اسب سواران جوان باید همیشه تحت نظر یک فرد خبره ورزش کنند.
 • اسب سواران تازه کار باید در محیط های بسته و مسطح سواری کنند
 • اگر تازه کار هستید هرگز با اسب پرش انجام ندهید. پرش با اسب مستلزم مهارت کافی است
 • اگر احساس میکنید در حال زمین خوردن هستید به محض زمین خوردن بسرعت غلت زده و از اسب دور شوید

 

 • در هنگام خستگی یا اگر دارو مصرف کرده اید سوار بر اسب نشوید
 • فراموش نکنید که شما سوار بر یک ماشین نیستید بلکه سوار بر یک موجود زنده هستید که نسبت به اتفاقات اطراف واکنش های مخصوص به خود را دارد
 • اسب ها به حرکات و صداهای ناگهانی بسیار حساسند و واکنش نسان میدهند. برای واکنش ناگهانی اسب اماده باشید
 • هیچوقت پشت سر اسب راه نروید و از طرف شانه به آن نزدیک شوید.اینطور آنها احساس امنیت بیشتری میکنند. شما هم همینطور
 • به سر و گوش های اسب توجه کنید. اسب ها یک یا هر دو گوش های خود را به طرف صدا متوجه میکنند. یک اسب با گوش های آویزان ممکن است بیمار باشد و یک اسب با گوشهای برافراشته ممکن است عصبانی باشد.