نوبت دهی

کشیدگی عضله چهارسر در جلوی ران

کشیدگی و رگ به رگ شدن عضله چهار سر ران در فعالیت های شدید بدنی و ورزشی ایجاد میشود. این کشیدگی معمولا همراه با درد شدیدی در عضلات جلوی ران است.

 

آناتومی عضله چهارسر ران

عضلات چهارسر چهار عضله در کنار هم هستند که در جلوی ران قرار داشته و قسمت اعظم حجم عضلانی جلوی ران را تشکیل میدهند.

چون این دسته عضلانی کار تقریبا یکسانی انجام داده و در کنار هم هستند به آنها عضله چهارسر ران (بجای عضلات چهار سر ران) یا عضله کوادری سپس Quadriceps muscle هم میگویند. این چهار عضله عبارتند از :

 • رکتوس فموریس
 • وستوس مدیالیس
 • وستوس لترالیس
 • وستوس اینترمدیوس

 1557 4

عضله چهارسر چگونه آسیب میبیند

وظیفه اصلی عضله چهارسر ران مستقیم کردن مفصل زانو است. در حین انقباض، فیبرهای عضله چهار سر تحت نیروهای کششی زیادی قرار میگیرند.

در این حال اگر نیرویی از خارج سعی در خم کردن مفصل زانو کند فیبرهای عضلانی درمعرض کشش باز هم بیشتری قرار میگیرند (این وضعیت بطور مثال در حین محکم لگد زدن و یا رسیدن به زمین بعد از جهیدن اتفاق میفتد).

اگر کشیدگی عضله چهارسر ران بیش از حد تحمل عضله باشد در فیبرهای عضلانی پارگی های میکروسکوپی همراه با خونریزی ایجاد میشود که میتواند منجر به درد و تورم عضله شود. این وضعیت را کشیدگی یا استرین Strain عضله چهارسر ران میگویند.

 

علل کشیدگی عضله چهارسر ران چیست

مهمترین علت کشیدگی عضله چهارسر ران افزایش ناگهانی طول آن بیش از حد تحمل عضله و در حین فعالیت های ورزشی است. این آسیب بیشتر موقعی ایجاد میشود که فرد بدون آمادگی قبلی ورزشی را که بیش از حد تحملش است انجام میدهد. این وضعیت به چند علت ایجاد میشود :

♦عضلات جلوی ران فرد به اندازه کافی قوی نیست و نمیتواند نیروهای وارده را تحمل کند و در نتیجه بر اثر وارد شدن نیروهای کششی زیاد به یک عضله ضعیف عضله دچار کشش شده و فیبرهای عضلانی آن دچار پارگی های ظریف میشوند

♦فرد قبل از شروع ورزش نرمش های کششی را به اندازه کافی انجام نداده و عضله سفت بوده و قدرت انعطاف و خاصیت کششی به اندازه کافی ندارد.

در این موارد عضله نمیتواند در مقابل نیروهای زیادی که در حین ورزش به آن وارد میشوند به اندازه لازم کش بیاید و در نتیجه دچار آسیب کششی بصورت پارگی فیبرهای عضلانی میشود.

♦انجام ورزش طولانی مدت که عضله چهارسر را خسته میکند

♦ضربه مستقیم به عضله چهارسر

کشیدگی عضله چهارسر ران در ورزش های دو، دو با مانع، پرش طول، بسکتبال و فوتبال بیشتر دیده میشود. در هوای سرد احتمال کشیدگی عضله چهارسر بیشتر است.

 

علائم و درمان کشیدگی عضله چهارسر ران

دویدن

مشاوره

مهمترین علامت کشیدگی عضله چهارسر ران درد در محل عضله یعنی در جلوی ران است. در حالات شدید ممکن است پوست روی عضله دچار خونمردگی شده باشد.

گاهی اوقات اسپاسم عضلات چهارسر بدنبال کشیدگی آن ایجاد میشود.

معمولا بیمار احساس سفتی و خشکی و ضعف در عضله چهارسر دارد. تشخیص این آسیب با صحبت پزشک با بیمار و معاینه است. ام آر آی میتواند به تشخیص بیماری کمک کند.

 1557 4

درمان کشیدگی عضله چهارسر ران

در حالات حاد یعنی بلافاصله بعدد از بروز علائم مهمترین اقدامات درمانی عبارتند از :

 • به محض بروز علائم، فعالیت های ورزشی را متوقف کنید. از انجام حرکاتی که درد شما را بیشتر میکنند اجتناب کنید
 • سرد کردن عضله چهار سر با یک کیسه پلاستیکی حاوی خرده های یخ میتواند درد عضله را کاهش داده و از تورم آن جلوگیری کند

بعد از گذشت چند روز و کاهش درد بیمار باید شروع به انجام نرمش های کششی عضله چهارسر زیر نظر پزشک و متخصص فیزیوتراپی کند. این نرمش ها باید بسیار بتدریج و از مقادیر کم شروع شوند و بتدریج مقدار و شدت آنها افزایش یابد.

هدف از انجام نرمش ها افزایش قابلیت انعطاف و توانایی کشسانی عضله چهارسر است. این افزایش انعطاف هم درد بیمار را کاهش میدهد و هم احتمال بروز آسیب های مشابه در آینده را کم میکند.

بعد از چند هفته که توانایی انعطاف و کششی عضله بهتر شد بیمار باید شروع به انجام نرمش های قدرتی عضله چهارسر کند. افزایش قدرت عضله چهارسر مانع از بروز مجدد آسیب در آینده میشود.

 

پیشگیری از آسیب کششی عضله چهار سر

  مهمترین اقدامات لازم برای اجتناب از کشیدگی عضله چهارسر ران در حین فعالیت های ورزشی عبارتند از

 • با انجام نرمش های تقویتی و کششی قدرت و قابلیت انعطاف عضله چهارسر خود را در حد بالایی نگهداری کنید
 • قبل از شروع ورزش به قدر کافی خود را گرم کرده و نرمش های کششی را انجام دهید
 • هیچگاه بعد از خسته شدن ورزش را ادامه ندهید
 • اگر احساس سرما میکنید ورزش نکنید
 • در حین ورزش لباس مناسب بپوشید