نوبت دهی

شکستگی سر استخوان ران. بررسی تخصصی نمونه سوم

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

تشخیص

بیمار مرد ۲۶ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدیدی در ناحیه لگن شده است. توانایی راه رفتن را از دست داده و نمیتواند اندام تحتانی خود را حرکت دهد. به بیمارستان منتقل شده و در رادیوگرافی تهیه شده از لگن دررفتگی مفصل ران همراه با شکستگی سر استخوان ران دیده شده است.

جااندازی بسته مفصل ران برای بیمار انجام شده و سپس پین پرگزیمال تیبیا برای کشش اسکلتال گذاشته میشود و سپس جهت اقدامات تکمیلی به بیمارستان دوم منتقل میشود.

 در زیر رادیوگرافی قبل از جااندازی دیده میشوند. با کلیک بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن دیده میشود.

شکستگی گردن استخوان ران در لگن

 در تصویر بالا نه تنها دررفتگی دیده میشود بلکه باقیمانده سر استخوان ران در داخل مفصل هم وجود دارد.

شکستگی گردن استخوان ران در لگن

 کات سی تی اسکن بالا شکسته بودن قسمتی از لبه خلفی استابولوم را نشان میدهد که در پشت مفصل ران قرار گرفته است.

 

درمان

جراحی بیمار فوق با استفاده از روش Surgical femoral head dislocation  جراحی شد. پس از استئوتومی دیگاستریک تروکانتر بزرگ سر استخوان ران از جلوی مفصل دیسلوکه شده و به تمام سر و همچنین قطعه شکسته شده دسترسی پیدا شد.

شکستگی گردن استخوان ران در لگن

 تصویر بالا که در هنگام جراحی تهیه شده است فیکسیشن سر استخوان ران با دو پیچ را نشان میدهد. سر پیچ ها در زیر استخوان کانتر سینک شده اند.

شکستگی گردن استخوان ران در لگن

 نمای ایلیاک بعد از جراحی نشان میدهد که شکستگی سر استخوان ران به توسط سه پیچ ۳.۵ میلیمتری فیکس شده است. ناحیه استئوتومی تروکانتر هم به توسط دو پیچ ۳.۵ به سر جای اولیه اش محکم میشود.

یکی از برتری های استفاده از Surgical femoral head dislocation اینست که در صورت همراهی وجود شکستگی لبه خلفی در بیمار میتوان آن را هم در همان اپروچ جراحی کرد. دراین بیمار شکستگی لبه خلفی به توسط یک پلاک هوک یا Spring plate  فیکس شده است.

شکستگی گردن استخوان ران در لگن

شکستگی گردن استخوان ران در لگن

مشاوره

 

کات های سی تی اسکن لگن که بعد از جراحی تهیه شده ریداکشن قطعه شکسته شده و همچنین محل قرار گیری پیچ ها در سر استخوان ران را نشان میدهد.

فیلم زیر در حین جراحی تهیه شده است. در این فیلم مشاهده میشود که از سوراخی که برای ورود پیچ در سر استخوان ران دریل شده خون پس میزند. این نشاندهنده زنده بودن سر استخوان ران است. پس خونرسانی سر نه تنها بر اثر تروما مختل نشده بلکه دررفتگی در حین جراحی هم مشکلی برای آن ایجاد نکرده است.