نوبت دهی

شکستگی خرد شده لب خلفی استابولوم - نمونه سوم

شکستگی خرد شده لب خلفی استابولوم - نمونه سوم

 

این بیمار به توسط دکتر مهرداد منصوری تحت درمان قرار گرفته است

بیماری که در باره آن بحث میشود مرد ۳۳ ساله ای است که بدنبال یک تصادف اتومبیل دچار درد شدید در لگن خود شده است. بیمار به یک مرکز درمانی فرستاده میشد و در رادیوگرافی که از ناحیه لگن او تهیه شده تشخیص شکستگی و دررفتگی لگن داده شده و از انجا به مرکز ما ارجاع شده است.

وقتی بیمار به دست ما رسید علائم حیاتی پایدار داشت. آسیب دیگری در اندام های دیگر وجود نداشت ولی پای چپ وی به نظر کوتاهتر میرسید. حرکات انگشتان پای چپ و حس آنها کاهش پیدا کرده بود.

بیمار فورا به اطاق عمل فرستاده شده و مفصل ران وی جااندازی بسته شد. در زیر رادیوگرافی بیمار قبل از جااندازی دیده میشود. بر روی هر کدام از تصاویر زیر که کلیک کنید نمای بزرگتری از آنها را خواهید دید.

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

 در تصویر بالا مشاهده میشود که سر استخوان ران به درستی درون حفره استابولوم قرار نگرفته است. با دقت بیشتر مشاهده میشود که لبه های بالایی و پایینی حفره استابوولم نامنظم است. همچنین اگر لبه داخلی لگن را در طرف دررفته با طرف دیگر مقایسه کنیم خواهیم دید که تغییر شکلی در این محل ایجاد شده است. این تغییرات میتوانند به علت شکستگی ایجاد شده باشند.

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

در تصویر بالا که بعد از جااندازی مفصل ران تهیه شده مشاهده میشود که سر استخوان ران درون حفرهاستابولوم قرار گرفته ولی فاصله سر تا لبه حفره کمتر از طرف مقابل است. همچنین نامنظمی هایی در لبه های بالایی و پایینی و داخلی حفره استابولوم دیده میشوند که میتوانند به علت شکستگی باشند. 

همچنین بخوانید :   شکستگی عرضی و خرد شدگی لب خلفی استابولوم. نمونه اول

برای بررسی بیشتر، هر شکستگی استابولوم نیاز به تهیه سی تی اسکن دارد. در زیر تعدادی از تصاویر سی تی اسکن بیمار دیده میشود.

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

 در تصویر بالا جدا شدن چهار تکه استخوانی از پشت حفره استابولوم دیده میشود.

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

در تصویر بالا که از ناحیه پایینتری تهیه شده دوقطعه استخوانی شکسته شده با لبه داخلی مقعر دیده میشود که مشخص است از حفره استابولوم کنده شده اند. این قطعات جابجایی زیادی پیدا کرده اند که نشاندهنده این امر است که ضربه وارد شده به لگن شدید بوده است. 

در زیر تصاویر سی تی اسکن سه بعدی لگن از همین بیمار دیده میشود.

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

در تصویر بالا دیده میشود که دو قطعه بزرگ و چند قطعه کوچک از لبه پشتی استابولوم کنده شده است. همچنین یک تکه بزرگ استخوانی هم از ستون پشتی استابولوم جدا شده است.

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

تصویر بالا جدا شدن تکه بزرگی از ستون خلفی را نشان میدهد.

کلا تصاویر بالا نشاندهنده یک شکستگی ستون پشتی حفره استابولوم همراه با شکستگی چند تکه ای لبه پشتی استابولوم است.

در زیر فیلمی سه بعدی از لگن بیمار قرار دارد که شکستگی های ذکر شده را بهتر نشان میدهد.

 

 

در این فیلم دیده میشود كه لب خلفی استابولوم دچار یك شكستگی چند تكه شده و خرد گردیده است. یكی از خطوط شكستگی، ستون خلفی استابولوم را هم درگیر كرده است.

همچنین بخوانید :   شکستگی عرضی استابولوم. نمونه اول

 

مشخص شد که بیمار دچار شکستگی خرد شده لبه پشتی استابولوم همراه با شکستگی ستون پشتی است. این شکستگی ها نیاز به عمل جراحی دارند و استفاده از کشش استخوانی برای درمان آنها نتیجه درمانی خوبی نخواهد داشت.

بیمار در روز سوم بعد از تصادف تحت عمل جراحی قرار گرفت. در زیر تصاویر رادیوگرافی و سی تی اسکن بیمار پس از جراحی دیده میشوند. بر روی آنها کلیک کنید تا نمای درشت تری را ببینید.

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

در رادیوگراف بالا دیده میشود که برای فیکس کردن قطعات شکستگی از دو پلاک کوتاه و بلند استفاده شده است. پلاک کوتاه قطعه بزرگ ستون پشتی و پلاک بلندتر قطعات کوچکتر لب پشتی را فیکس کرده اند.

نتیجه درمان شکستکی های استابولوم ارتباط مستقیمی با دقت جااندازی قطعات شکسته شده دارند. در صورتیکه جابجایی باقیمانده در قطعات کمتر از ۳ میلیمتر باشد نتیجه درمان خوب است. متاسفانه رادیوگرافی های ساده بعد از جراحی نمیتوانند به درستی و با دقت میزان جابجایی باقیمانده را نشان دهند.

در رادیوگرافی ساده گاهی اوقات جابجایی یک سانتیمتری هم به خوبی دیده نمیشود. به همین خاطر تمام شکستگی های استابوولم بعد از درمان نیاز به ارزیابی با سی تی اسکن دارند.

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

تصاویر بالا نمونه هایی از سی تی اسکن بیمار بعد از جراحی هستند. در این تصاویر دیده میشود که تمامی قطعات شکسته شده با دقت کمتر از یک میلیمتر در کنار هم قرار گرفته اند.. نقاط سفید پیچ و پلاک هایی هستند که برای فیکس کردن قطعات شکسته شده بکار رفته اند.

همچنین بخوانید :   شکستگی استابولوم در یک مرد میانسال

در زیر تصاویر سی تی اسکن سه بعدی لگن بیمار مشاهده میشود.

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

 در تصاویر بالا هر دو پلاکی که برای فیکس کردن شکستگی بکار برده شده اند دیده میشوند. پلاک کوچکتر برای فیکس کردن قطعه بزرگتر ستون پشتی استابولوم بکار رفته و از پلاک بلندتر برای فیکس کردن قطعات کوچکتر استفاده شده است.

شکستگی لبه پشتی استابولوم لگن

در تصویر بالا نوک پیچ هایی که از طرف پشت بر روی ستون پشتی استابولوم کار گذاشته شده اند در نمای داخلی لگن دیده میشوند. در این نما جااندازی قطعه شکسته شده ستون پشتی از داخل لگن قابل مشاهده است.

در زیر فیلم هایی از لگن بیمار بعد از جراحی که با سی تی اسکن سه بعدی تهیه شده قابل مشاهده است. در این فیلم ها میتوان جااندازی قطعات شکسته شده و پیچ و پلاک های بکار رفته در آن را بهتر مشاهده کرد.

 

 

در این فیلم دیده میشود كه لب خلفی استابولوم كه دچار یك شكستگی چند تكه شده تحت عمل جراحی قرار گرفته و با دو پلاك 7 و 4 سوراخه بازسازی فیكس شده است.

 

 

همین حالا مشورت کنید:
در صورتیکه این مقاله بیماری یا مشکل خاصی را شرح داده است میتوانید با نویسنده آن که بیشترین اطلاعات ارتوپدی در همین زمینه را دارد مشورت کنید.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

5/5 (5 نظر)