نوبت دهی

کالکانئووالگوس نوعی تغییر شکل مادرزادی مچ پا است

کالکانئووالگوس Cacaneovalgus نوعی تغییر شکل مچ پا است. کالکانئوس به این معنا است که مچ پا به سمت بالا و پشت متمایل شده و والگوس به معنای انحراف مچ به سمت بیرون است. پس در کالکانئووالگوس مچ پا و به تبع آن کف پا به سمت بالا و پشت و خارج متمایل میشود.

شایعترین علت کالکانئووالگوس شکل مادرزادی آن است که ایجاد آن را وضعیت قرار گرفتن پای بچه در شکم مادر در سه ماهه آخر بارداری میدانند. کالکانئووالگوس در نوزاد مادرانی که در هفته های آخر بارداری مایع آمنیوتیک کمی دارند بیشتر دیده میشود.

کالکانئووالگوس

کالکانئووالگوس

کالکانئووالگوس

کالکانئووالگوس در ۵ درصد نوزادان دیده شده و ممکن است یکطرفه یا دوطرفه باشد. در نوزادان مبتلا به کالکانئووالگوس میتوان پای بچه را با دست به حالت طبیعی برگرداند ولی با رها کردن، پا دوباره به حالت اول برمیگردد. این بچه ها ممکن است در سنین بالاتر صافی کف پا داشته باشند.

کالکانئووالگوس در غالب موارد بطور خودبخودی بهبود یافته و نیاز به درمان خاصی ندارد. ممکن است پزشک معالج یا فیزیوتراپ حرکاتی را به والدین نوزاد آموزش دهند که بصورت روزانه برای وی انجام گیرد. در موارد نادری این بیماری ممکن است نیاز به عمل جراحی داشته باشد.

گاهی اوقات کالکانئووالگوس مادرزادی نیست بلکه بعدا بوجود میاید. این شکل از بیماری معمولا در بچه های مبتلا به بیماری های عصبی- عضلانی مانند فلج مغزی، میلومننگوسل یا پولیومیلیت (فلج اطفال) ایجاد میشود.