نوبت دهی

درد آرنج چه علت هایی دارد

منشا درد آرنج میتواند خود مفصل و یا بافت های اطراف آن باشد. در این مقاله علل مهم درد آرنج به اختصار ذکر شده است. با کلیک بر روی هر بیمار میتوانید توضیح کامل آن را در مقاله جداگانه ای مطالعه کنید.

ساییدگی و آرتروز آرنج میتواند از علل دردهای مزمن آن باشد. این سائیدگی میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد. بدجوش خوردن شکستگی های آرنج و یا آسیب مزمن بافت های آن بدنبال ضربات وارده میتواند در دراز مدت موجب ساییدگی و آرتروز آرنج شود و این سائیدگی هم موجب احساس درد در آرنج میشود.

 اپی کندیلیت خارجی یا تنیس البو
اپی کندیلیت خارجی یا تنیس البو از علل درد آرنج است

آرنج منشا بسیاری از عضلات ساعد است. تاندون اکثر عضلات ساعد به سمت داخلی و یا خارجی آرنج میچسبند. عضلات اکستانسور یا بازکننده ساعد به قسمت خارجی و عضلات خم کننده یا فلکسور ساعد به سطح داخلی آرنج اتصال میابند.

گاهی اوقات تاندون این عضلات در محل اتصال به استخوان های آرنج کشیده و در نتیجه دردناک میشود. درد آرنج در محل اتصال عضلات اکستانسور یا بازکننده که در سطح خارجی آرنج احساس میشود را تنیس البو Tennis elbow یا آرنج تنیس بازان میگویند

همچنین درد آرنج در محل اتصال عضلات خم کننده یا فلکسور آرنج که در سطح داخلی آرنج احساس میشود را گلف البو Golf elbow یا آرنج گلف بازان میگویند.

در پشت استخوان آرنج و بین آن و پوست، کیسه بافتی ظریفی وجود دارد که به آن بورس اوله کرانون میگویند. التهاب و تورم این بورس میتواند موجب بورسیت اولکرانون و بروز درد آرنج در پشت آن شود.

سندورم تونل کوبیتال بیماری است که به علت تحت فشار قرار گرفتن عصب اولنار در حین عبور از آرنج ایجاد میشود. این بیماری میتواند موجب درد آرنج در قسمت داخلی آن و احساس گزگز و بیحسی در انگشت کوچک دست شود.

در سندروم تونل رادیال عصب رادیال در حین عبور از آرنج در بین عضلات آن تحت فشار قرار میگیرد. این بیماری میتواند موجب درد  آرنج در سطح خارجی آن و ضعف عضلانی ساعد شود.

گاهی اوقات بیماری هایی که منشا آنها در ناحیه گردن است (مانند آرتروز مهره های گردن و یا هرنی دیسک بین مهره ای) میتواند موجب درد آرنج شود.

عفونت های مفصل آرنج و یا بافت های اطراف آن، تومورهای آرنج و بعضی از بیماری های روماتیسمی میتوانند موجب درد آرنج شوند.

از دیگر علل درد آرنج میتوان از شکستگی های آرنج، دررفتگی های آرنج و پارگی عضله دوسر بازویی در آرنج هم نام برد.