نوبت دهی

تومور ژانت سل چیست

تومور ژانت سل Giant Cell Tumor of Bone از لحاظ رفتار یک تومور حد واسط است یعنی گرچه خوش خیم است ولی خصوصیات تهاجمی داشته و شباهت هایی به تومور های بدخیم دارد. در سنین ۴۰-۲۰ سال تظاهر میکند.
 
در هر سال از هر یک میلیون نفر در یک نفر ایجاد میشود. نام این تومور را به خاطر نوع سلول هایی که در زیر میکروسکوپ از این تومور میتوان دید ژانت سل یا سلول ژانت ( غول پیکر) گذاشته اند.
 

محل های ابتلا به تومور ژانت سل

این تومور ها تقریباً همیشه در ناحیه اپی فیز استخوان دیده میشود یعنی قسمتی از استخوان که نزدیک مفصل است.

محل هایی که این تومور دیده میشود اطراف مفصل زانو ( پایین ران یا بالای درشت نی)، زند زبرین در نزدیکی مچ دست، بالای استخوان ران و بالای استخوان بازو است. بندرت ممکن است سلول های تومور به ریه انتشار پیدا کنند.

 

علائم تومور ژانت سل

 اولین علامت این تومور درد است. درد با فعالیت و حرکت مفصل شدید و با استراحت کم میشود. با پیشرفت بیماری کم کم شدت درد افزایش میابد. گاهی برجستگی و تورم اندام در محل تومور دیده میشود. اگر استخوان به علت فعالیت تومور ضعیف شود ممکن است براثر ضربه کمی شکسته شود.

در رادیوگرافی ساده این تومور بصورت یک ناحیه تیره رنگ در نزدیکی مفصل دیده میشود که گاهی اوقات موجب تورم استخوان میشود. از سی تی اسکن و ام آر آی هم برای بررسی وسعت توده استفاده میشود.

 تومور ژانت سل در زیر سطح مفصلی زانو
تومور ژانت سل در زیر سطح مفصلی زانو

 

درمان تومور ژانت سل

درمان این تومور ها معمولاً عمل جراحی است. در حین جراحی محتویات توده تخلیه شده و جدار آن از داخل تراشیده میشود سپس محل خالی ایجاد شده با پیوند استخوان ( که ممکن است از خود بیمار گرفته شود یا از استخوان افراد فوت شده گرفته شده باشد) پر میشود. در این نوع جراحی احتمال عود تومور ۴۵ درصد است.
 

در روش دیگر بعد از تراشیدن داخل حفره آنرا با سیمان استخوانی پر میکنند. احتمال عود تومور در این روش کمتر است.

در روش دیگر بعد از تراشیدن سطح داخلی حفره موادی مثل نیتروژن مایع یا آب اکسیژنه یا فنل به آن میزنند که احتمال عود را به ۳۰-۱۰ درصد میرساند.  اگر توده به ریه هم دست اندازی کرده باشد باید توده ریه با جراحی خارج شود. خروج توده از ریه در ۷۵ درصد موارد موفقیت آمیز است.