نوبت دهی

تاثیر كامپیوتر بر تراكم استخوان دانش آموزان چیست

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

2608 7———————————————–

بر اساس آخرین مطالعاتی كه نتایج آن در كنگره جهانی استئوپروز، استئوآرتریت و بیماریهای استخوانی- عضلانی ارائه شده، در پسر بچه ها هرچه میزان استفاده از تلویزیون و كامپیوتر بیشتر باشد تراكم استخوان كمتر میشود.

رشد استخوانی از بدو تولد شروع شده و تا سنین نوجوانی ادامه میابد و اواخر دهه دوم عمر به حداكثر خود میرسد. وضعیت تغذیه و سطح فعالیت بدنی مهمترین عوامل تاثیرگذار در این رشد هستند و نگرانی های فزاینده ای وجود دارد مبنی براینكه زندگی بی تحرك بر سلامت استخوانی نوجوانان اثرات نامطلوبی بجای خواهد گذاشت.

مطالعه ذكر شده در نروژ و بر روی 463 دختر و 484 پسر در سنین 18-15 سال انجام شد. تراكم استخوانی در ناحیه لگن تمامی افراد مورد مطالعه به توسط روش DXA صورت گرفته و روش زندگی آنها از طریق پرسشنامه هایی بررسی شد. در این پرسشنامه ها در مورد ساعانی كه فرد در هر هفته در مقابل تلویزیون و كامپیوتر بود و همچنین در مورد فعالیت های بدنی و ورزشی سوالاتی وجود داشت.

مطالعه نشان داد كه ساعات استفاده از كامپیوتر در پسران بیش از دختران بوده و در پسران هرچه این ساعات بیشتر میشد تراكم استخوانی كم و وزن افزایش میافت.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

0/5 ( 0 نظر )