نوبت دهی

کتاب الکترونیک “چگونه با عصا و واکر راه برویم”

3081

==============================

 اگر نیاز به استفاده از عصا یا واکر دارید خواندن این کتاب را به شما توصیه میکنیم. در این کتاب یاد خواهید گرفت چگونه با واکر، عصای زیر بغل و عصای دستی راه برویم، بر روی صندلی بنشینیم و از پله استفاده کنیم.

این کتاب در دو نسخه و با فرمت
PDF تهیه شده است. نسخه اول برای مطالعه بر روی دستگاه های کامپیوتر و
تبلت و یا برای تهیه پرینت و نسخه دوم برای مطالعه کتاب بر روی موبایل تهیه
شده است.

دانلود کتاب الکترونیک “چگونه با عصا و واکر راه برویم” برای مطالعه بر روی دستگاه های کامپیوتر و تبلت و یا برای تهیه پرینت

 

دانلود کتاب الکترونیک “چگونه با عصا و واکر راه برویم” برای مطالعه بر روی موبایل

 

فهرست مطالب کتاب

من به کدامیک نیاز دارم – واکر یا عصا

آیا برای راه رفتن با واکر یا عصا میتوان پای مشکل دار را به زمین فشار داد

آیا میتوانم فقط نوک انگشت پای آسیب دیده را بر روی زمین بگذارم

چگونه از واکر درست استفاده کنیم

اصول استفاده از واکر چیست

چگونه با واکر راه بروم

چگونه با واکر از حالت نشسته بر روی صندلی بلند شوم

چگونه با واکر از حالت ایستاده بر روی صندلی بنشینم

روش بلند شدن از تخت و بدست گرفتن واکر چیست

مشاوره

بالا و پایین رفتن از پله با واکر چگونه است

نکات ایمنی در استفاده از واکر چیست

چطور از عصای زیر بغل درست استفاده کنیم

اندازه بودن عصای زیر بفل

طرز درست گرفتن عصای زیر بغل

حفظ تعادل با عصای زیر بغل

راه رفتن با عصای زیر بغل چگونه است

نشستن بر روی صندلی با کمک عصای زیر بغل

بلند شدن از روی صندلی با کمک عصای زیر بغل

استفاده از پله با عصای زیر بغل

چطور از عصای دستی یا مچی استفاده کنیم

اندازه بودن و اصول ایمنی عصا

چگونه با عصا راه برویم

چگونه با کمک عصا از صندلی استفاده کنیم

چگونه با کمک عصا از پله استفاده کنیم

طرز نشستن بر روی صندلی اتومبیل چگونه است