نوبت دهی

درمان تنبلی چشم با یك بازی ویدیویی

دكتر مهرداد منصوری

3102

==============================

دانشمندان یك بازی كامپیوتری ابداع كرده اند كه به دید دو چشمی كمك میكند و به این ترتیب میتوان از آن در درمان تنبلی چشم كمك گرفت. تنبلی چشم یا آمبلیوپی amblyopia بیماری است كه در سنین پایین بروز كرده و 3-2 درصد جامعه را مبتلا میكند و میتواند سبب نابینایی كامل شود.

تشخیص و درمان آن ساده بوده و به همین خاطر همه ساله غربالگری هایی برای كشف موارد تازه آن در مراكز بهداشتی انجام میشود. درمان فعلی تنبلی چشم بستن چشم سالم و دیدن فقط با چشم دیگر است. در روش جدید نیازی به بستن چشم نیست و هر دو چشم میتوانند فعال باشند.

این بازی جدید كه در دانشگاه های لوئیزویل و پنسیلوانیا توسعه یافته است نوعی بازی موش و گربه است و هر دو چشم فرد را وادار میكند تا با هم كار كرده و آموزش ببینند. در این بازی چشم ضعیف تر در برابر تصاویر پیچیده تری قرار گرفته و در نتیجه بیشتر تحریك میشود. به این ترتیب كار چشم قویتر كم تر شده و چشم ضعیف تر تحریك میشود تا بیشتر كار كند.

با به كار گیری فیلترهای سبز و قرمز در جلوی چشم های فرد، چشم سالم فقط یك زمینه با خطوط عرضی را میبیند و چشم ضعیف تصاویری با خطوط عمودی یا مورب كه در زمینه خطوط عرضی حركت میكنند. به این ترتیب چشم ضعیف در برابر محرك های قویتری قرار گرفته و تقویت میشود.

دید دو چشمی در درك عمق فضا و دید سه بعدی و همچنین در حفظ تعادل مهم است و به همین خاطر كار كردن هر دو چشم اهمیت فراوانی دارد.


این مقاله چقدر مفید بود ؟

امتیاز دهی

لطفا در زیر امتیاز بدهید

3/5 ( 2 نظر )